Sb19  eventpop 02

SB'19 Oceans & Beyond

     งานสัมมนา Sustainable Brands (SB) เป็นการประชุมสัมมนาด้านความยั่งยืนของแบรนด์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดจัดมาแล้วกว่าสิบปี  ในเมืองชั้นนำทั่วโลก อาทิ ซานดิเอโก้ ลอนดอน บาร์เซโรน่า ริโอเดจาเนโร โตเกียว ซิดนีย์ เคปทาวน์ แวนคูเวอร์ เป็นต้น  


     ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้จัดงานประชุมSB เป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน และมีการจัดงานประชุม SB มาแล้ว 4 ครั้ง ได้การตอบรับที่ดีจากนักธุรกิจ นักการตลาด นัก CSRและผู้บริหารจากองค์กรธุรกิจชั้นนำในทุกขนาดเกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจชั้นนำธุรกิจขนาดเล็กและชุมชน  เพื่อสร้างพลังแห่งความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในแก่ประเทศไทย รวมทั้งได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการคิดรูปแบบงานและกิจกรรม โดยเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้ ความร่วมมือของชุมชนและการสร้างผลของการประชุมที่จับต้องได้ ชุมชนสามารถนำไปใช้ได้จริง  


     สำหรับงาน SB ครั้งที่ 5 นี้ ชื่องานว่าSB’19 Oceans and beyond ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 -26ตุลาคมนี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร

     เหตุผลที่เลือกจังหวัดชุมพร เพราะชุมพรเป็นหนึ่งในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ เป็นแหล่งอาหารทะเลที่สำคัญและมีแหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย รวมทั้งมีป่า ยังคงความเขียวชอุ่มเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้า ที่อาจกล่าวได้ว่าใหญ่ที่สุดของประเทศและมีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย เช่น กล้วยเล็บมือนาง  ที่สำคัญที่สุดคนชุมพร รักชุมพร รักความยั่งยืนพร้อมจะลุกขึ้นมาให้ความร่วมมือกับทั้งแบรนด์ใหญ่และแบรนด์เล็ก

     ด้วยภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับระบบสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นและผันแปรของอุณหภูมิน้ำทะเล รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเลโดยจังหวัดชุมพรนั้นมีพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพรซึ่งถือว่ามีความสำคัญที่สุดของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีป่าชายเลนกว่า3 หมื่นไร่ และมีระบบนิเวศปากแม่น้ำที่เป็นรอยต่อระหว่างระบบนิเวศบกกับทะเลมีการแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำต่างๆ ก่อนออกสู่ทะเล การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนและปกป้องระบบนิเวศทางชายฝั่งและทางทะเลจากภาวะโลกร้อน มลพิษจากแหล่งบนบก เสริมสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรทะเล การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการกำจัดขยะที่เป็นพิษและมลพิษเป็นสิ่งสำคัญ จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทร ผ่านการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระหว่างนักคิดระดับโลก(Global Thinkers)และนักทำระดับตำนาน(Local Wisdom) และที่สำคัญคือ การเปิดตัว Thailand Sustainable Seafood Manifesto มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนในธุรกิจอาหารทะเลร่วมกันคิด และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างความยั่งยืนให้แก่อาหารทะเล เพื่อรับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกับการสนับสนุนประเทศไทยเพื่อก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคที่ยั่งยืนภายในปี 2573

     โดยรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้จะแบ่งเป็นสองวันคือ วันที่ 25 ตุลาคม มีทริปให้เลือกสามทริปตามความสนใจของผู้เข้างาน โดยแบ่งออกเป็น

Coffee Co-Creation/ Young Local Wisdom/ Seafood Journey

และในวันที่ 26 ตุลาคม ช่วงเช้าจะเป็นงานประชุมสัมมนาจาก Speaker ระดับโลก แบรนด์ชื่อดัง และชุมชนผู้ให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืน ช่วงบ่ายจะแบ่งเป็น 6  workshop sessions ตามความสนใจ โดยแบ่งออกเป็น 

Sustainable Seafood Manifesto/ The Future of Robusta/ Sustainable Destination/ 
Circular Economy of The South/ How Trash can Teach/ Sustainable Design 

##CSR ##brands ##sustainability ##sustainable ##sdg

View Tickets
Date
25 Oct 2019 08:00 - 26 Oct 2019 17:30
Add to Calendar
Location
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ซอย 17 ตะวันตก Chum Kho

Chumphon, Thailand

View Map

Organized by

67214414 2072728609695913 2677284060283273216 o
Sustainable Brands Bangkok
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

1 Day Conference + 1 Day Trip + Shared Room + Transportation

ราคาตั๋วนี้รวม
- 1 Day Conference ค่าเข้างานสัมมนาวันที่ 26 ตุลาคมพร้อมอาหารและของว่าง
- 1 Day Trip ค่าทริปวันที่ 25 ตุลาคม พร้อมอาหารและของว่าง
- ที่พักห้องเตียงคู่ (พักร่วมกับแขกท่านอื่น)
- ค่าเดินทางไปกลับ เดินทางด้วยรถบัส VIP 32 ที่นั่งจากกรุงเทพมาชุมพร

฿20,000.00
Available until 16 Oct 2019 23:30
1 Day Conference + 1 Day Trip + Private Room + Transportation

ราคาตั๋วนี้รวม
- 1 Day Conference ค่าเข้างานสัมมนาวันที่ 26 ตุลาคมพร้อมอาหารและของว่าง
- 1 Day Trip ค่าทริปวันที่ 25 ตุลาคม พร้อมอาหารและของว่าง
- ที่พักห้องเตียงเดี่ยว
- ค่าเดินทางไปกลับ เดินทางด้วยรถบัส VIP 32 ที่นั่งจากกรุงเทพมาชุมพร

฿22,000.00
Available until 16 Oct 2019 23:30
1 Day Conference + 1 Day Trip + Shared Room

ราคาตั๋วนี้รวม
- 1 Day Conference ค่าเข้างานสัมมนาวันที่ 26 ตุลาคมพร้อมอาหารและของว่าง
- 1 Day Trip ค่าทริปวันที่ 25 ตุลาคม พร้อมอาหารและของว่าง
- ที่พักห้องเตียงคู่ (พักร่วมกับแขกท่านอื่น)

฿17,500.00
Available until 16 Oct 2019 23:30
1 Day Conference + 1 Day Trip + Private Room

ราคาตั๋วนี้รวม

- 1 Day Conference ค่าเข้างานสัมมนาวันที่ 26 ตุลาคมพร้อมอาหารและของว่าง
- 1 Day Trip ค่าทริปวันที่ 25 ตุลาคม พร้อมอาหารและของว่าง
- ที่พักห้องเตียงเดี่ยว

฿19,500.00
Available until 16 Oct 2019 23:30
1 Day Conference + 1 Day Trip + Transportation

ราคาตั๋วนี้รวม
- 1 Day Conference ค่าเข้างานสัมมนาวันที่ 26 ตุลาคมพร้อมอาหารและของว่าง
- 1 Day Trip ค่าทริปวันที่ 25 ตุลาคม พร้อมอาหารและของว่าง
- ค่าเดินทางไปกลับ เดินทางด้วยรถบัส VIP 32 ที่นั่งจากกรุงเทพมาชุมพร

฿17,000.00
Available until 16 Oct 2019 23:30
1 Day Conference + 1 Day Trip

ราคาตั๋วนี้รวม
- 1 Day Conference ค่าเข้างานสัมมนาวันที่ 26 ตุลาคมพร้อมอาหารและของว่าง
- 1 Day Trip ค่าทริปวันที่ 25 ตุลาคม พร้อมอาหารและของว่าง

฿14,500.00
Available until 16 Oct 2019 23:30
Sustainable Chef Table by Chef Black

Sustainable Chef Table by Chef Black from Blackitch Artisan Kitchen.

฿2,000.00
Available until 16 Oct 2019 17:30

*Some fees may be applied

Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon

Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.

Having trouble purchasing ticket? View Help Center