Artwork 190731 0002

MWIT Science Run II

จัดโดยชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์​


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย
 2. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของทางชมรม
 3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โอกาสครบรอบสถาปนา 30 ปี​ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


กำหนดการจัดงาน

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เวลา 4.30 น. - 8.30 น.

4.30 น. จุดรับฝากของเปิดให้บริการ

5.10 น. เริ่มกิจกรรมบนเวที

5.25 น. วอร์มอัพ และแอโรบิก

5.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน

6.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon 10 กิโลเมตร

6.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Fun run 3 กิโลเมตร

6.30 น. ปิดจุดปล่อยตัว

7.45 น. พิธีมอบรางวัล

8.00 น. ปิดเส้นชัย (Cut off)

8.30 น. ปิดการแข่งขัน


สถานที่จัดงาน

จุดปล่อยตัว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Google Maps https://goo.gl/maps/5gtsS31p73GeRcWb8

เส้นทางวิ่ง Fun Run ระยะทาง 3 กิโลเมตร


เส้นทางวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตรการบริการ

- บริการฝากของ ตั้งแต่เวลา 4.30 น. - 8.30 น.

- จุดบริการน้ำดื่มระหว่างเส้นทางวิ่ง

- มีซุ้มอาหาร และเครื่องดื่มบริการหลังเข้าเส้นชัย สำหรับนักวิ่งทุกระยะ

- บริการทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน และรถพยาบาลเคลื่อนที่


ประเภทของกิจกรรม

 1. เดิน-วิ่ง Fun run ระยะทาง 3 กิโลเมตร ไม่จำกัดอายุ และเพศ
 2. เดิน-วิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ไม่จำกัดอายุ และเพศ


การรับสมัคร

 1. Fun Run ค่าสมัครคนละ 550 บาท พร้อมรับเสื้อกิจกรรม 1 ตัว, หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง (BIB) ระยะ 3 กิโลเมตร และเหรียญรางวัล 1 เหรียญ เมื่อเข้าเส้นชัย
 2. Mini Marathon ค่าสมัครคนละ 600 บาท พร้อมรับเสื้อกิจกรรม 1 ตัว, หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง (BIB) ระยะ 10 กิโลเมตร และเหรียญรางวัล 1 เหรียญ เมื่อเข้าเส้นชัย
 3. Angel Runner ค่าสมัครคนละ 1,500 บาท พร้อมรับเสื้อกิจกรรม 2 ลาย ลายละ 1 ตัว, หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง (BIB) ระยะ 3 กิโลเมตร หรือ 10 กิโลเมตร, หมวก Visor 1 ใบ และเหรียญรางวัล 1 เหรียญ เมื่อเข้าเส้นชัย

หมายเหตุ:

- จำหน่ายเสื้อกิจกรรมลายพิเศษ ตัวละ 400 บาท สามารถสั่งซื้อแยกกับบัตรวิ่งได้

- หากต้องการสมัครร่วมกิจกรรมแบบ Virtual Run คลิกที่ 

https://www.eventpop.me/e/6475-mwit-science-run-ii-virtual-run

ประเภทรางวัล

1. โล่รางวัล สำหรับนักวิ่ง Mini Marathon ระยะ 10 กิโลเมตร 

- โล่รางวัลอันดับ 1-3 สำหรับ นักวิ่งชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี, 21-30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี และ 50 ปีขึ้นไป

- โล่รางวัลอันดับ 1-3 สำหรับนักวิ่งหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี, 21-30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี และ 50 ปีขึ้นไป


2. นักวิ่งแฟนซี

- โล่รางวัลอันดับ 1-3 ตัดสินรวมกันทั้งระยะ Mini Marathon และ Fun run

- เกณฑ์การตัดสิน:  ความสวยงามเหมาะสมกับงาน, ความคิดสร้างสรรค์, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง, สามารถใส่วิ่งได้ตลอดเส้นทาง และเข้าเส้นชัยภายในระยะเวลาที่กำหนด (Cut off)

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


การรับเสื้อกิจกรรม และหมายเลขประจำตัวนักวิ่ง (BIB)

 1. จัดส่งทาง Kerry มีค่าใช้จ่ายออเดอร์ละ 70 บาท และสามารถสั่งได้สูงสุด 3 tickets ต่อออเดอร์
 2. รับด้วยตัวเอง ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. - 17.00 น. (กรุณาเตรียมบัตรประชาชน/พาสปอร์ต และ Order Confirmation จาก Eventpop)


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/MWITScienceRun/


กิจกรรมเพื่อสังคมของทางชมรม

นักวิ่งทุกท่านที่ร่วมวิ่งในงาน MWIT Science Run II จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนสนันสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยของ 3 หน่วยงาน ได้แก่


1. องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประจำประเทศไทย (WWF Thailand)
2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์
3. กองทุนวิจัยสเต็มเซลล์ มูลนิธิรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลหมายเหตุ: ทีมงานจะบริจาคเงินส่วนหนึ่งของกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานไปยัง 3 หน่วยงานหลังจากงานวิ่งเสร็จสิ้น

#MWITScienceRun

Register
Date
24 November 2019 at 04:30 - 08:30
Add to Calendar
Location
Mahidol Wittayanusorn School, Chang Wat Nakhon Pathom, Thailand
View Map

Organized by

Artwork 190731 0003
MWIT Science Run II

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Registration Types

Fun Run 3K

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ
- เสื้อกิจกรรม 1 ตัว
- หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง (BIB) ระยะ 3 กิโลเมตร
- เหรียญรางวัล 1 เหรียญ เมื่อเข้าเส้นชัย

Race Pack include
- 1 Running T Shirt
- 1 BIB for 3K
- 1 Finisher Medal

฿550.00
Physical Ticket
Mini Marathon 10K

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ
- เสื้อกิจกรรม 1 ตัว
- หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง (BIB) ระยะ 10 กิโลเมตร
- เหรียญรางวัล 1 เหรียญ เมื่อเข้าเส้นชัย

Race pack include
- 1 Running T Shirt
- 1 BIB for 10K
- 1 Finisher Medal

฿600.00
Physical Ticket
Angel Runner

ระยะทาง 3 กิโลเมตร หรือ 10 กิโลเมตร 3K OR 10K

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ
- เสื้อกิจกรรม 2 ลาย ลายละ 1 ตัว ( Size เดียวกัน)
- หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง (BIB) ระยะ 3 กิโลเมตร หรือ 10 กิโลเมตร
- เหรียญรางวัล 1 เหรียญ เมื่อเข้าเส้นชัย
- หมวก Visor 1 ใบ

Race pack include
- 1 Running T Shirt
- 1 Alternative designed T Shirt (same size)
- 1 BIB for 3K or 10K
- 1 Finisher Medal
- 1 Visor cap

฿1,500.00
Physical Ticket
ซื้อเฉพาะเสื้อ

ขายเฉพาะเสื้อกิจกรรมลายพิเศษ ราคาตัวละ 400 บาท

ใน 1 order ซื้อได้ 3 ตัว คละขนาด

มีค่าจัดส่ง ออเดอร์ละ 70 บาทค่ะ
------------------------------------------------
Want more T shirt?
if yes, we also sell alternative designed T Shirt
Einestein and Newton
1 order can buy up to 3 T shirts (any size)
70 ฿ for shipping 1 order

฿400.00
Physical Ticket

*Some fees may be applied

Accepted payments
Visa icon Master icon
 • Bill Payment
 • Bank Transfer

Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Artwork 190731 0003

MWIT Science Run II

Having trouble on registering to event? View Help Center