O94db44a65765fe766ea8670b5d885ad0 41905803 190821 0004
Sports

MWIT Science Run II


จัดโดยชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์​


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย
 2. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของทางชมรม
 3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โอกาสครบรอบสถาปนา 30 ปี​ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


กำหนดการจัดงาน

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เวลา 4.30 น. - 8.30 น.

4.30 น. จุดรับฝากของเปิดให้บริการ

5.10 น. เริ่มกิจกรรมบนเวที

5.25 น. วอร์มอัพ และแอโรบิก

5.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน

6.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon 10 กิโลเมตร

6.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Fun run 3 กิโลเมตร

6.30 น. ปิดจุดปล่อยตัว

7.45 น. พิธีมอบรางวัล

8.00 น. ปิดเส้นชัย (Cut off)

8.30 น. ปิดการแข่งขัน


สถานที่จัดงาน

จุดปล่อยตัว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Google Maps https://goo.gl/maps/5gtsS31p73GeRcWb8

เส้นทางวิ่ง Fun Run ระยะทาง 3 กิโลเมตร


เส้นทางวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตรการบริการ

- บริการฝากของ ตั้งแต่เวลา 4.30 น. - 8.30 น.

- จุดบริการน้ำดื่มระหว่างเส้นทางวิ่ง

- มีซุ้มอาหาร และเครื่องดื่มบริการหลังเข้าเส้นชัย สำหรับนักวิ่งทุกระยะ

- บริการทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน และรถพยาบาลเคลื่อนที่


ประเภทของกิจกรรม

 1. เดิน-วิ่ง Fun run ระยะทาง 3 กิโลเมตร ไม่จำกัดอายุ และเพศ
 2. เดิน-วิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ไม่จำกัดอายุ และเพศ


การรับสมัคร

 1. Fun Run ค่าสมัครคนละ 550 บาท พร้อมรับเสื้อกิจกรรม 1 ตัว, หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง (BIB) ระยะ 3 กิโลเมตร และเหรียญรางวัล 1 เหรียญ เมื่อเข้าเส้นชัย
 2. Mini Marathon ค่าสมัครคนละ 600 บาท พร้อมรับเสื้อกิจกรรม 1 ตัว, หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง (BIB) ระยะ 10 กิโลเมตร และเหรียญรางวัล 1 เหรียญ เมื่อเข้าเส้นชัย
 3. Angel Runner ค่าสมัครคนละ 1,500 บาท พร้อมรับเสื้อกิจกรรม 2 ลาย ลายละ 1 ตัว, หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง (BIB) ระยะ 3 กิโลเมตร หรือ 10 กิโลเมตร, หมวก Visor 1 ใบ และเหรียญรางวัล 1 เหรียญ เมื่อเข้าเส้นชัย

หมายเหตุ:

- จำหน่ายเสื้อกิจกรรมลายพิเศษ ตัวละ 400 บาท สามารถสั่งซื้อแยกกับบัตรวิ่งได้

- หากต้องการสมัครร่วมกิจกรรมแบบ Virtual Run คลิกที่ 

https://www.eventpop.me/e/6475-mwit-science-run-ii-virtual-run

ประเภทรางวัล

1. โล่รางวัล สำหรับนักวิ่ง Mini Marathon ระยะ 10 กิโลเมตร 

- โล่รางวัลอันดับ 1-3 สำหรับ นักวิ่งชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี, 21-30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี และ 50 ปีขึ้นไป

- โล่รางวัลอันดับ 1-3 สำหรับนักวิ่งหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี, 21-30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี และ 50 ปีขึ้นไป


2. นักวิ่งแฟนซี

- โล่รางวัลอันดับ 1-3 ตัดสินรวมกันทั้งระยะ Mini Marathon และ Fun run

- เกณฑ์การตัดสิน:  ความสวยงามเหมาะสมกับงาน, ความคิดสร้างสรรค์, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง, สามารถใส่วิ่งได้ตลอดเส้นทาง และเข้าเส้นชัยภายในระยะเวลาที่กำหนด (Cut off)

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


การรับเสื้อกิจกรรม และหมายเลขประจำตัวนักวิ่ง (BIB)

 1. จัดส่งทาง Kerry มีค่าใช้จ่ายออเดอร์ละ 70 บาท และสามารถสั่งได้สูงสุด 3 tickets ต่อออเดอร์
 2. รับด้วยตัวเอง ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. - 17.00 น. (กรุณาเตรียมบัตรประชาชน/พาสปอร์ต และ Order Confirmation จาก Eventpop)


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/MWITScienceRun/


กิจกรรมเพื่อสังคมของทางชมรม

นักวิ่งทุกท่านที่ร่วมวิ่งในงาน MWIT Science Run II จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนสนันสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยของ 3 หน่วยงาน ได้แก่


1. องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประจำประเทศไทย (WWF Thailand)
2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์
3. กองทุนวิจัยสเต็มเซลล์ มูลนิธิรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลหมายเหตุ: ทีมงานจะบริจาคเงินส่วนหนึ่งของกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานไปยัง 3 หน่วยงานหลังจากงานวิ่งเสร็จสิ้น

MWITScienceRun

Registration Types

Fun Run 3K

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ
- เสื้อกิจกรรม 1 ตัว
- หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง (BIB) ระยะ 3 กิโลเมตร
- เหรียญรางวัล 1 เหรียญ เมื่อเข้าเส้นชัย

Race Pack include
- 1 Running T Shirt
- 1 BIB for 3K
- 1 Finisher Medal

฿550.00
Physical Ticket
Mini Marathon 10K

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ
- เสื้อกิจกรรม 1 ตัว
- หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง (BIB) ระยะ 10 กิโลเมตร
- เหรียญรางวัล 1 เหรียญ เมื่อเข้าเส้นชัย

Race pack include
- 1 Running T Shirt
- 1 BIB for 10K
- 1 Finisher Medal

฿600.00
Physical Ticket
Angel Runner

ระยะทาง 3 กิโลเมตร หรือ 10 กิโลเมตร 3K OR 10K

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ
- เสื้อกิจกรรม 2 ลาย ลายละ 1 ตัว ( Size เดียวกัน)
- หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง (BIB) ระยะ 3 กิโลเมตร หรือ 10 กิโลเมตร
- เหรียญรางวัล 1 เหรียญ เมื่อเข้าเส้นชัย
- หมวก Visor 1 ใบ

Race pack include
- 1 Running T Shirt
- 1 Alternative designed T Shirt (same size)
- 1 BIB for 3K or 10K
- 1 Finisher Medal
- 1 Visor cap

฿1,500.00
Physical Ticket
ซื้อเฉพาะเสื้อ

ขายเฉพาะเสื้อกิจกรรมลายพิเศษ ราคาตัวละ 400 บาท

ใน 1 order ซื้อได้ 3 ตัว คละขนาด

มีค่าจัดส่ง ออเดอร์ละ 70 บาทค่ะ
------------------------------------------------
Want more T shirt?
if yes, we also sell alternative designed T Shirt
Einestein and Newton
1 order can buy up to 3 T shirts (any size)
70 ฿ for shipping 1 order

฿400.00
Physical Ticket

*Some fees may be applied

Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
 • Bill Payment
 • Bank Transfer
Artwork 190731 0003
Organize by
MWIT Science Run II