851x400 tmr2

          ONE OF TODAY'S POPULAR FOR PEOPLE MANAGEMENT SKILLS

STRATEGIC TALENT MANAGEMENT

Session 1 was full within a day. Session 2 is HERE.

สร้างกลยุทธ์การบริหารคนเก่ง คัดสรรคนให้เหมาะกับงาน
พัฒนาศักยภาพให้เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร นำมาซึ่งผลสำเร็จเชิงธุรกิจในระยะยาว


ปัจจุบันพบว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จต้องมีบุคลากรที่เรียกว่า คนเก่ง (Talent)” เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน และสร้างสรรกลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่แข่ง เป็นการสร้างความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน แต่ละองค์กรต้องมีกระบวนการวิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็นระบบ ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างการเสาะแสวงหาบุคลากรการคัดกรอง คัดเลือกการพัฒนาตลอดจนการรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพให้คงอยู่กับองค์กร กระบวนการนี้ คือ ระบบการบริหารคนเก่ง (Talent Management System)

ว่าแต่ใครคือ คนเก่ง”? คนกลุ่มนี้คือ คนที่มีความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบสูง และศักยภาพในการทำงานสูง นำมาซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ดี (Talent = High Potential + High Performance) คนเก่งในแต่ละองค์กรจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง  ความคิดความเชื่อ และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร การสร้างคนเก่งและสร้างระบบการบริหารคนเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการใหญ่หรือใช้ในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น ไม่ว่าองค์กรขนาดใดก็สามารถเริ่มสร้างผลสำเร็จเชิงธุรกิจขององค์กรในระยะยาวได้ เริ่มจากการกำหนดกลยุทธ์ กำหนดความสามารถและวัฒนธรรมขององค์กร สรรหา พัฒนา และบริหารคนเก่งอย่างเหมาะสม จากนั้นเป็นการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ให้อยู่ในองค์กรได้ตลอดไป คำถามคือ คุณคิดว่าองค์กรของคุณมีระบบการบริหาร Talent ที่มีประสิทธิภาพเพียงใด

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เรียนรู้การเริ่มต้นของโครงการการสร้างและบริหารคนเก่ง (Talent)
 • เรียนรู้การแสวงหา วิธีการคัดเลือก และพัฒนาคนเก่ง
 • การกำหนดกลยุทธ์การบริหารคนเก่งให้สัมพันธ์กับความสามารถและวัฒนธรรมองค์กร
 • สิ่งที่ต้องคำนึงถึงและเทคนิคในการบริหารคนเก่ง

 

ประวัติวิทยากร


ดร.ชาคริต ประเสริฐช่วง

การศึกษา

          • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Executive Program)
          • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Business Management & Strategy)


          ประสบการณ์การทำงาน

          ผ่านประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำที่หลากหลายในระดับตำแหน่งผู้จัดการ ถึง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาทิเช่น ธุรกิจระบบสารสนเทศ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสื่อสาร และธุรกิจประกันชีวิต ปัจจุบันเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์ให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ          ประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

          ด้านที่ปรึกษา

          • ธุรกิจบริการ
          • ธุรกิจการผลิต
          • ธุรกิจ SME's

          วิทยากรและอาจารย์พิเศษ

          • มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
          • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
          • สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
          • องค์กรเอกชนต่างๆ


          หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

          ผู้บริหาร ผู้จัดการสายงานหลัก ผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการ


          สรุปรายละเอียดของการอบรม

          วันเวลา :     7 กรกฎาคม 2016 14.00-16.00 น.

           สถานที่ :     Network Training Center
                           177/1 ตึกบางกอกสหประกันภัย ชั้น 16 ยูนิต 2 ถ. สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ
                           (ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด แนะนำการเดินทางโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะ)
                           คลิกแผนที่และการเดินทางที่นี่ NTC MAP

              ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม   


           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

           Network Training Center Co., Ltd. | คุณมยุรกาญจน์ Tel. 02-6347993-4 ต่อ 12 

           E-mail sales@trainingcenter.co.th

           Tickets

           No Tickets Available!

           Need Help?
           Call : 062-593-2224
           Mon - Fri 10.00 - 18.00
           Email :  pop@eventpop.me
           Line : @eventpop
           Required Attendee Information
           Icon full name

           Full Name

           Icon phone number

           Phone Number

           Icon email

           E-mail

           Ticket Available In
           Icn tix email

           Email

           Icn tix app

           App

           Icn tix print

           Printable PDF

           Pp

           Network Training Center

           NTC is one of Thailand’s leading authorized training providers and a Pearson VUE test center who offers more than 250 training programs and access to hundreds of certifications and qualifications.


           Need Help?

           Visit Help Center