Event pop 1702x800

Leanovative Kaizen – ยกระดับความสำเร็จของธุรกิจด้วย MOON Technique

"ในยุคที่การแข่งขันทางอุตสาหกรรมรุนแรงมากขึ้น ‘การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน’ ที่มีประสิทธิภาพ จึงเปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนสำคัญ ที่ช่วยให้องค์กร เติบโต ก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง"

"Leanovative Kaizen" เป็น Module พื้นฐาน ตัวแรก จากทั้งหมด 5 Module ของหลักสูตร “ยกระดับความสำเร็จของธุรกิจด้วย Moon Technique by Sense Lek” ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นโดย คุณศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘เซนเซเล็ก’ ผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดและมากด้วยประสบการณ์ในด้านการวางแผนกลยุทธ์ให้กับ Toyota มากว่า 20 ปี!

ภาพรวมทั้งหมดของ Module นี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทราบถึงเทคนิค แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานด้วยหลักการ “Leanovative Kaizen” เพื่อนำความรู้มาปรับใช้บริหารและปรับปรุงการผลิต รวมถึงจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เป็นระบบมากขึ้น

เกิดความความคุ้มค่าทั้งในแง่ของ "ต้นทุน" และ "ผลผลิต" โดยขจัดความสูญเสีย (Waste) ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินงานอย่างตรงจุดและทันท่วงที!

เน้นการฝึกปฏิบัติจริง Discuss ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ดีและสอดคล้องกับแต่ละองค์กรมากที่สุด!

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ผู้บริหาร, พนักงานฝ่าย Production, Process Improvement วิศวกร รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเรียนรู้หลักการที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานในทุกขั้นตอนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตในองค์กร ด้วยการพิจารณาถึงกิจกรรมและการดำเนินงานด้านต่างๆ ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าหรือเป็นความสูญเปล่า พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้วย Leanovative Kaizen และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปใช้เพื่อขจัดความสูญเปล่า (Waste) รวมถึงสามารถหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้เกิดความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ


รายละเอียดหลักสูตร

 • เปลี่ยนแปลงอย่างไรให้อยู่รอดในยุค Disruption (How to Survive Disruption Period?)
 • ที่เป็นอยู่ก็ดีแล้ว … ทำไมถึงต้องเปลี่ยน? (Why We Need to Change?)
 • เปลี่ยนอย่างไรให้ดีกว่าเดิม (Change to be Better)
 • ก้าวทันโลกธุรกิจยุคปัจจุบันด้วย Kaizen (Real World Kaizen)
 • Kaizen ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Kaizen)
 • เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน (Customer Value Concept)
 • เปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ถูกใจลูกค้า (Real World Customer Value)
 • แยกประเภทงานด้วยไม้ 3 สี (เกมส์ Jenga) (Waste Finding)
 • กำจัดทรัพยากร NVA (Waste) ทั้ง 8 ประเภทด้วย ERAS Model (Waste Elimination)
 • คำนวณผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง (Value Estimation)
 • บทสรุปหลักสูตร Leanovative Kaizen (Conclusion)
 • แนะนำหลักสูตรต่อยอด : เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของ Module อื่นๆ ใน MOON Technique: Manage Workplace, One Piece Flow, Optimization, No Stock ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น (Wrap Up & What’s Next)

 

ลองมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง! 
แล้วคุณจะมองเห็นโอกาสได้รับแรงบันดาลใจ เพื่อหาแนวทางเพิ่ม Productivity และลดต้นทุนการผลิตได้อย่าง “ต่อเนื่อง เป็นระบบ ตรงใจลูกค้า” พร้อมๆ กับการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน
 
ลงทะเบียนอบรม คลิกที่นี่
 
  หัวข้อ:  Leanovative Kaizen - ยกระดับความสำเร็จของธุรกิจด้วย MOON Technique
  วันที่:  วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562
  เวลา:  09:00 - 16:00 น.
  สถานที่:  Grande Centre Point Ploenchit
  ค่าใช้จ่าย:  ราคา 6,900 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

 พิเศษ!! ลดเหลือ 6,500 บาท หากสมัครและชำระเงินภายใน 20 สิงหาคมนี้
  Extra Bonus:  สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน 20 ท่านแรก รับฟรี E-learning เพื่อเรียนทบทวนได้ 1 ป
 
       

Speaker: คุณศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘เซนเซเล็ก’

ผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดและมากด้วยประสบการณ์ในด้านการวางแผนกลยุทธ์ให้กับ Toyota มากว่า 20 ปี!

 

 
ลงทะเบียนอบรม คลิกที่นี่
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0-2634-7993-4 Ext.11-17
#sme #improvement #kaizen #Innovation #lean

View Tickets
Date
18 Aug 2019 09:00
Add to Calendar
Location
View Map

Organized by

Pp
Network Training Center
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Pp

Network Training Center

Call

+66 (0) 2634 7993-4

Facebook

facebook.com/ntcfanclub/

Line

@NTC-LINE

E-mail

sales@trainingcenter.co.th

Twitter

@@follow_ntc

Instagram

@ntcthofficial

Having trouble purchasing ticket? View Help Center