Education

สัมมนาฟรี! รับมือ พรบ.โรงงานฉบับใหม่ และแนวทางการรับรองตนเองของโรงงาน (Self – Declaration)

B80727a7c733951e948eb16ae6e5168218a2e1b8
สัมมนาฟรี! รับมือ พรบ.โรงงานฉบับใหม่ และแนวทางการรับรองตนเองของโรงงาน (Self – Declaration)

กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม ร่วมกับ บ.อาซีฟา จำกัด(มหาชน)

และ บริษัท สมาร์ทลิงค์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

เชิญเข้าร่วมสัมมนา ฟรี หัวข้อ “รับมือ พรบ.โรงงานฉบับใหม่ และแนวทางการรับรองตนเองของโรงงาน (Self – Declaration) ”


พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมภาพรวมของประเทศ จริงหรือ?

พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ?


โรงงานจะต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไร?


โรงงานจะต้องต่ออายุใบ ร.ง.4 อยู่หรือไม่ ? อย่างไร ?


 "Self-declared" คืออะไร ?


"ผู้ตรวจสอบเอกชน" เป็นใคร ?


วัน เสาร์ ที่ 31 สิงหาคมนี้ เราจะมาหาคำตอบไปด้วยกัน


**เฉพาะกลุ่มโรงงานเท่านั้น **
*สงวนสิทธิ์ บริษัทละ 1 ท่าน เท่านั้น*

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวา 089-900-3856

กำหนดการ
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.20 น. แนวทางการปฏิบัติและการรับรองตนเองของผู้ประกอบการกิจการโรงงาน (Self-Declaration)
10.20 - 10.30 น. ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานกาแฟและอาหารว่าง
10.45 - 11.50 น. ประสบการณ์ งานทดสอบ Fire Pump Performance Test
11.50 - 12.00 น. ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.20 น. Smart switchboard monitoring and care service
14.20 - 14.30 น. ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานกาแฟและอาหารว่าง
14.45 - 15.50 น. ระบบดับเพลิงทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่
15.50 - 16.00 น. สรุปการบรรยาย ตอบข้อซักถาม
16.00 - 16.30 น. ลุ้นร้บของรางวัลจากการจับสลากนามบัตรผู้เข้าร่วมงาน


Tickets

No Tickets Available

D1f5c1190311d235bcd41d6b5c898004e3f5aa40
Organized by
บริษัท ไอมีเดียแมนเนจเมนท์ จำกัด