Education

สัมมนาบ้านเช่าหลังแรก รุ่น 9

4464bedb349b458aadd641ef1cfb434674953ca7
สัมมนาบ้านเช่าหลังแรก รุ่น 9คอร์สสัมมนาลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า โดย The Money Coach: จักรพงษ์ เมษพันธุ์ โค้ชการเงิน นักลงทุน และผู้แต่งหนังสือขายดี "เกมเศรษฐี" และ "52 สัปดาห์ 52 ทรัพย์สิน" และทีมงาน


คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?

ผมออกแบบคอร์สนี้มาสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ที่อยากเริ่มต้นสร้างการลงทุนแรกของตัวเอง ด้วยหลักการลงทุนที่ถูกต้อง เน้นผลลัพธ์ที่ยั่งยืน แล้วค่อยต่อยอดสู่การสร้างฟาร์มบ้านเช่า หรือคอนโดให้เช่า เพื่อสะสมสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

เนื้อหาในคอร์สเน้นการให้หลักคิด (Concepts) และกระบวนการ (Process) ที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียน สามารถสร้างแผนการลงทุน (Investment Plan) ของตัวเอง คัดเลือก ประเมิน และบริหารอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองได้ โดยไม่ต้องคอยฟังกูรูการตลาด หรือโบรกเกอร์ที่แฝงตัวมาหลอกในคราบวิทยากร

หลักคิดและวิธีการที่นำมาสอนในคอร์สนี้ มาจากกระบวนการการลงทุนของตัวผมเอง ซึ่งนำมาใช้สอนผู้คนให้มีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าของตัวเองมาหลายพันคนตลอดสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถยืนยันผลลัพธ์เชิงบวกต่อตัวผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

นอกจาก 2 วันที่เรียนด้วยกันแล้ว หลังเรียนจะมีคอมมูนิตี้ออนไลน์ สำหรับพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลการลงทุน ทั้งกับเพื่อนๆในคอร์ส และทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ วิศวกรโครงสร้าง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ที่ปรึกษากฎหมาย และภาษี ฯลฯ เพื่อคอยสนับสนุนผู้ที่เริ่มต้นลงมือทำ ให้มีคนคอยให้คำปรึกษา จนสามารถสร้างการลงทุนได้สำเร็จ

คอร์สนี้*ไม่เหมาะกับใคร

คอร์สนี้ไม่เหมาะกับคนที่ไม่สนใจการพัฒนาตัวเองให้เป็นนักลงทุนที่สามารถประเมินและตัดสินใจลงทุนได้เอง ชอบแต่จะคอยถามหาการลงทุนง่ายๆ (เช่น ลงทุนที่ไหนดี ตึกนี้ลงทุนได้ไหม ฯลฯ) หรือสนุกอยู่กับการซื้อตามคำบอก คำแนะนำ ของผู้ที่คอยแสวงหาผลประโยชน์

หัวข้อการเรียนรู้

 • หลักการลงทุน (Investing Principle)
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
 • แนวทางการลงทุนสำหรับมือใหม่
 • การเข้าครอบครองทรัพย์สิน (Rental Property Acquisition)
 • การคัดเลือกทรัพย์สิน
 • การประเมินราคาเพื่อซื้อ
 • ภาษีและค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย
 • การวางแผนกู้ยืมเงินลงทุน (เพิ่มกฎเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย)
 • การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน และตัดสินใจลงทุน
 • การบริหารทรัพย์สิน (Rental Property Management)
 • การตลาดห้องและคอนโดให้เช่า
 • การปล่อยเช่าและการทำสัญญา
 • การวางแผนจัดการความเสี่ยง (กรณีไม่มีผู้เช่า)
 • การรีไฟแนนซ์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเร่งความเป็นเจ้าของ
 • แผนการเพิ่มกระแสเงินสดและมูลค่าทรัพย์สิน
 • การจัดการภาษี (*เพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
 • แผนการออก (Exit Plan)
 • การกำหนดกลยุทธ์การออก (ทั้งทางดีและร้าย)
 • การประเมินราคาขายที่เหมาะสม
 • กลยุทธ์การลงทุนต่อยอด (Investment Strategies)

รูปแบบการสัมมนา

เรียนสดให้ห้องเรียน 2 วัน บรรยาย + Workshop 

การเรียนรู้ต่อเนื่อง

คอมมูนิตี้พิเศษ กลุ่ม “บ้านเช่าหลังแรก” กลุ่มการเรียนต่อเนื่องหลังเรียนจบ อาทิ Mini Meeting เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การลงทุน ให้ทุกคนกล้าเริ่มต้น และมีทรัพย์สินเพื่อการลงทุนไปพร้อมๆกัน
 
วัน-เวลาเรียน : เสาร์และอาทิตย์ 28-29 กันยายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น.

สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ (วิภาวดี)
ห้อง Magic 2 ชั้น 2

ค่าสัมมนา : 3,750 บาท

———————————————

FAQ การชำระเงินผ่านการโอนเงินธนาคาร

https://support.eventpop.me/article-categories/transfer-bank-payment/
Tickets

No Tickets Available

5ce7dbb0c8470cb5dc2799e8cbcde0bb658e7c21
Organized by
Money Coach