จิบกาแฟคนทำเว็บ หัวข้อ "Advertorial อย่างไรให้คนเชื่อ"

จิบกาแฟคนทำเว็บ หัวข้อ "Advertorial อย่างไรให้คนเชื่อ"
            ,,เมื่อโฆษณาแบบเดิมๆเริ่มเบลอ... คำว่า "Advertorial" นั้น จึงได้กำเนิดขึ้น,,

         เคยอ่านบทความจาก Website ต่างๆ แล้วสังเกตุเจอคำว่า “บทความนี้เป็น Advertorial” กันหรือไม่? Advertorial คืออะไร?  หากเราลอง search หรือค้นหาคำว่า Advertorial บน Google ดูคำอธิบายจะบอกประมาณว่า Advertorial คือลักษณะโฆษณารูปแบบหนึ่งที่สื่อนำมาใช้ แต่เป็นการโฆษณาแฝงที่มักจะมาในรูปแบบของบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสร้างให้เกิดความสนใจต่อตัวสินค้าหรือบริการทั้งทางตรง และทางอ้อม 

        แต่ที่ว่ามาอาจเป็นเพียงเรื่องพื้นฐานทั่วไปเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะมีคำอธิบาย หรือลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการลงโฆษณารูปแบบอื่น พบคำตอบทำ Advertorial อย่างไรให้คนเชื่อ โดย Brand, Agency และ Blogger ชื่อดังได้ที่นี่ ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคาร CP TOWER ชั้น 11 ห้อง 1111B

..ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 100 บาท เท่านั้น...

---------------------------------------------------------

พบกับวิทยากร ผู้มีวิทยายุทธ์
1. คุณธีรนัย สิทธิจำลอง / Content Manager @Wongnai.com
2. คุณชญาภา บุญมานะ / Online Media Director และ Co-Founder @BrandBaker
3. คุณเชิญขวัญธเนศานนท์ / Digital Marketing @Samsung
4. คุณชลิตา สมบุญเรืองศรี / เจ้าของเพจ @Mao Investor

---------------------------------------------------------

ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 

เวลา 13.00 - 16.30 น.  (ลงทะเบียน 12.00)

ณ อาคาร CP TOWER ชั้น 11 ห้อง 1111B

หมายเหตุ

  1. ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ


Tickets

Do you have promotional code?

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Twalogo%28%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%29

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

สมาคมวิชาชีพผู้ดูแลและพัฒนาเว็บซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ระหว่างสมาชิก และส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวัฒนธรรม ปกป้องและคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ตลอดจนส่งเสริมวิชาชีพผู้ดูแลและพัฒนาเว็บ และยกระดับสมาชิกของสมาคมให้สูงขึ้นทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการ และจริยธรรม


Need Help?

Visit Help Center