OKRs in Action @Khon Kaen

E6f93c5294fb6045f2ed4cb0391a7b1a5e112e2a
OKRs in Action @Khon Kaen

ครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่น กับงาน Workshop OKRs ในองค์กร แบบ Exclusive โดย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คุณอ้อ พรทิพย์ กองชุน COO และ Co-founder ของ Jitta และ อดีตผู้บริหาร Google ประเทศไทยมากว่า 10 ปี


  • ได้เข้าใจเกี่ยวกับ OKRs จากผู้มีประสบการณ์ตรง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วม
  • ได้ลงมือคิด และทดลองกำหนด OKRs ได้โดยไม่ต้องใช้เวลานาน ทำให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้กับองค์กรได้
Workshop Program 

OKRs Values: ทำไมต้อง OKRs

OKRs Prerequisite: วางแผนการเริ่มใช้ OKRs ในองค์กร 

OKRs Framework: องค์ประกอบของการใช้ OKRs

OKRs Exercise: ฝึกทำ OKRs ในระดับต่าง ๆ

OKRs Tracking: การ Track และ Grade OKRs

OKRs Tools: แนะนำเครื่องมือและ Template ของ OKRs

OKRs Q&A: ถามตอบและแชร์ Best Practices


Speaker

คุณ พรทิพย์ กองชุน COO และ Co-founder ของ Jitta และ อดีตผู้บริหาร Google ประเทศไทยมากว่า 10 ปี

 

หมายเหตุ: เมื่อซื้อบัตรแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้


* หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น หรือโทร. 043-324-990

Tickets

No Tickets Available

714b6ed00971bbda02c509116f28b5454b1e013b
Organized by
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น