โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประเทศไทยกับความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล (Digital Transformation Challenges for Thailand)”

View Tickets
Date
28 Aug 2019 at 08:00 - 16:00
Add to Calendar
Location
Sukosol Hotel

Bangkok, Thailand

View Map

Organized by

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2 %e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7
โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประเทศไทยกับความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล (Digital Transformation Challenges for Thailand)”

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2 %e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7

โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประเทศไทยกับความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล (Digital Transformation Challenges for Thailand)”

Having trouble purchasing ticket? View Help Center