Data-Driven Marketing for Effective Digital Engagement

                                                                                                                                                   Digital and Beyond!!!

หลักสูตร “Data-Driven Marketing for Effective Digital Engagement Workshop 2 Days”

ธุรกิจยุคใหม่ ต้องผสมผสานทั้งโลกดิจิตอลและเข้าใจใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนไป ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าต้องมีการวัดผลด้านประสิทธิภาพ งบประมาณที่ลงทุน ต้องทำให้แน่ใจว่าเราเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า แล้วจึงนำข้อมูลมาต่อยอด หลักสูตร “Data-Driven Marketing for Effective Digital Engagement Workshop 2 Days” โดย True Digital Group จึงถูกสร้างสรรค์ถูกออกแบบให้ นักการตลาดสามารถใช้ data ในการทำการตลาด และการโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปหาลูกค้าได้แม่นยำขึ้น ผ่านการทำความเข้าใจ พฤติกรรมลูกค้าบนออนไลน์ เพื่อหาอินไซด์และทำการจัดกลุ่มความสนใจตามไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือ จาก data จำนวนมากทั้งเรื่องของ location ของผู้ใช้, การใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ ต่างๆ, การใช้ Google และ Facebook ที่เป็นพฤติกรรมหลักของคนไทย ซึ่งจะทำให้นักการตลาดสามารถการทำการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดยอดขาย ซึ่งเป็น Workshop แรก ที่ทำให้ธุรกิจได้เห็นอินไซด์เชิงลึก เพื่อสามารถนำไปวางแผน วัดผล และพัฒนากลยุทธ์การตลาดการตลาดได้อย่างเฉียบคม


จุดประสงค์ของหลักสูตร

เรียนรู้วิธีการทำการตลาดที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้ลึกกว่า แม่นยำกว่า และวัดผลได้ ด้วยการใช้ข้อมูลลูกค้าที่นอกเหนือจากข้อมูลเชิงประชากร เช่น เพศ อายุ ด้วยเทคโนโลยีและการทำ data analytics ที่เราสามารถใช้ข้อมูลเพื่อเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก ทั้งในแง่ ความสนใจ พฤติกรรม สถานที่ที่ผู้บริโภคเคยไป รวมถึงการเดินทาง และข้อมูลทางด้านสถิติของการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่เป็นแม่นยำมากกว่าการทำงานวิจัยกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบการสอบถาม Focus Group หรือ การใช้ข้อมูลเชิงลึกของ Google และ Facebook


สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

▪ วิธีการวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภค และผู้ใช้ของคู่แข่งด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกทั้งในแง่ ความสนใจ พฤติกรรม และ Location

▪ เรียนทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อวางแผนการตลาดด้วยข้อมูลเชิงลึก

▪ เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Hyper Targeting ของ True Analytics เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ

▪ วิธีการวิเคราะห์ผลของแคมเปญ และวางแผนการ optimize เพื่อปรับปรุงแผน ให้เกิดผลการตลาดที่ดีขึ้น


หลักสูตรนี้เหมาะกับ

นักการตลาด / นักการตลาดออนไลน์ / Digital Marketer / Media Planner / Media Buyer / Strategic Planner ผู้บริหาร / ผู้ประกอบการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ที่ต้องการพัฒนา ความรู้ในด้านต่างๆ Marketing ทั้ง Offline และ Online สามารถวางกลยุทธ์ ทำการตลาดออนไลน์ ได้อย่างถูกวิธี แข็งแกร่ง และยั่งยืน


รายละเอียดหลักสูตร

Data-Driven Marketing for Effective Digital Engagement

Day 1:

Session 1 (1 hour):

• What is Data-Driven Marketing?

• Data-Driven Marketing => Hyper Targeting Campaign

• Its Benefits?

• Opportunities and Challenges of Marketers

Session 2 (1.5 hours):

• New mindset of Data-Driven Marketing & Hyper Targeting Campaign

• How to utilize Data for 3Cs: Company / Consumers / Competitors

Session 3 (2 hours):

• 4-Step Process of start doing Data-Driven Marketing & Hyper Targeting Campaign

• Analysis

• Marketing Strategy Development

• Implementation

• Optimization

Session 4: (0.5 hour)

• Briefing Session: Client to share the brief to the team

Session 5 (2 hours):

• Step 1: Analysis & Workshop

• Know your customers, beyond the demography

• Know your competitors

• Workshop: Discover your customer and do competitive review from behavioral data


 Day 2:

Session 5 (4 hours):

• Step 2: Marketing Strategy Development – Hyper Targeting Planning

• Hyper Targeting Planning & Campaign Development

• Select and plan your customer segmentation

• Define customer insight from the data

• Design the message for your communication

• Select the media based on your customer behavior.

• Workshop: Marketing Planning from data.

Session 6 (1 hour):

• Step 3: Implementation & Workshop

• How to start your Hyper Targeting Campaign?

• Workshop: Implementation Planning

Session 7 (1.5 hours):

• Step 4: Optimization & Workshop

• Importance of Optimization

• How to optimize your campaign for success?

• Learning from best practice

• Workshop: Optimization Planning and how to optimize the campaign based on the previous campaign results.

Session 8 (0.5 hours):

• Wrap-up and Discussion


Course Speakers


วันที่จัดอบรม (รุ่นที่ 1 รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น!!!)

วันที่ 12-13 กันยายน 2562 ระยะเวลา 18 ชั่วโมง สถานที่ True Digital Park Sukhumvit 101, 7th floor Workshop room 2,3 หลักสูตรสอนเป็นภาษาไทย ราคา 32,100 บาท (รวม VAT / อาหารว่าง / อาหารกลางวัน)


สอบถามเพิ่มเติม: Analytics Business; True Digital Group 

  1.  คุณปุญญาดา วีรคุณาดำรง 098-8817987 อีเมล poonyada.vee@truedigital.com
  2. คุณวณิษฐา สันทรัชต์ไชย 081-6963303 อีเมล vanitha.san@truedigital.com

   เวลาทำการ จ-ศ เวลา 08.30-17.30 น.


View Tickets
Date
12 Sep 2019 09:00 - 13 Sep 2019 16:00
Add to Calendar
Location
True Digital Park ; Sukumvit 101 , Workshop2,3 Room Fl.7

ขึ้นรถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีปุณณวิถี และเดิน Sky Walk 500 เมตร มาที่ตึก True Digital Park (มีทางเชื่อมเข้าตึก)

Bangkok, Thailand

View Map

Organized by

Placeholder
True Analytics
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.