Education

Data-Driven Marketing for Effective Digital Engagement

12 Sep 2019 09:00 - 13 Sep 2019 16:00
True Digital Park ; Sukumvit 101, Workshop2,3 Room Fl.7
ขึ้นรถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีปุณณวิถี และเดิน Sky Walk 500 เมตร มาที่ตึก True Digital Park (มีทางเชื่อมเข้าตึก)
Bangkok, Thailand
0 followers
910febc2f452f310850d1486327f13f3f19d54eb
Data-Driven Marketing for Effective Digital Engagement

                                                                                                                                                   Digital and Beyond!!!

หลักสูตร “Data-Driven Marketing for Effective Digital Engagement Workshop 2 Days”

ธุรกิจยุคใหม่ ต้องผสมผสานทั้งโลกดิจิตอลและเข้าใจใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนไป ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าต้องมีการวัดผลด้านประสิทธิภาพ งบประมาณที่ลงทุน ต้องทำให้แน่ใจว่าเราเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า แล้วจึงนำข้อมูลมาต่อยอด หลักสูตร “Data-Driven Marketing for Effective Digital Engagement Workshop 2 Days” โดย True Digital Group จึงถูกสร้างสรรค์ถูกออกแบบให้ นักการตลาดสามารถใช้ data ในการทำการตลาด และการโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปหาลูกค้าได้แม่นยำขึ้น ผ่านการทำความเข้าใจ พฤติกรรมลูกค้าบนออนไลน์ เพื่อหาอินไซด์และทำการจัดกลุ่มความสนใจตามไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือ จาก data จำนวนมากทั้งเรื่องของ location ของผู้ใช้, การใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ ต่างๆ, การใช้ Google และ Facebook ที่เป็นพฤติกรรมหลักของคนไทย ซึ่งจะทำให้นักการตลาดสามารถการทำการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดยอดขาย ซึ่งเป็น Workshop แรก ที่ทำให้ธุรกิจได้เห็นอินไซด์เชิงลึก เพื่อสามารถนำไปวางแผน วัดผล และพัฒนากลยุทธ์การตลาดการตลาดได้อย่างเฉียบคม


จุดประสงค์ของหลักสูตร

เรียนรู้วิธีการทำการตลาดที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้ลึกกว่า แม่นยำกว่า และวัดผลได้ ด้วยการใช้ข้อมูลลูกค้าที่นอกเหนือจากข้อมูลเชิงประชากร เช่น เพศ อายุ ด้วยเทคโนโลยีและการทำ data analytics ที่เราสามารถใช้ข้อมูลเพื่อเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก ทั้งในแง่ ความสนใจ พฤติกรรม สถานที่ที่ผู้บริโภคเคยไป รวมถึงการเดินทาง และข้อมูลทางด้านสถิติของการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่เป็นแม่นยำมากกว่าการทำงานวิจัยกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบการสอบถาม Focus Group หรือ การใช้ข้อมูลเชิงลึกของ Google และ Facebook


สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

▪ วิธีการวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภค และผู้ใช้ของคู่แข่งด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกทั้งในแง่ ความสนใจ พฤติกรรม และ Location

▪ เรียนทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อวางแผนการตลาดด้วยข้อมูลเชิงลึก

▪ เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Hyper Targeting ของ True Analytics เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ

▪ วิธีการวิเคราะห์ผลของแคมเปญ และวางแผนการ optimize เพื่อปรับปรุงแผน ให้เกิดผลการตลาดที่ดีขึ้น


หลักสูตรนี้เหมาะกับ

นักการตลาด / นักการตลาดออนไลน์ / Digital Marketer / Media Planner / Media Buyer / Strategic Planner ผู้บริหาร / ผู้ประกอบการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ที่ต้องการพัฒนา ความรู้ในด้านต่างๆ Marketing ทั้ง Offline และ Online สามารถวางกลยุทธ์ ทำการตลาดออนไลน์ ได้อย่างถูกวิธี แข็งแกร่ง และยั่งยืน


รายละเอียดหลักสูตร

Data-Driven Marketing for Effective Digital Engagement

Day 1:

Session 1 (1 hour):

• What is Data-Driven Marketing?

• Data-Driven Marketing => Hyper Targeting Campaign

• Its Benefits?

• Opportunities and Challenges of Marketers

Session 2 (1.5 hours):

• New mindset of Data-Driven Marketing & Hyper Targeting Campaign

• How to utilize Data for 3Cs: Company / Consumers / Competitors

Session 3 (2 hours):

• 4-Step Process of start doing Data-Driven Marketing & Hyper Targeting Campaign

• Analysis

• Marketing Strategy Development

• Implementation

• Optimization

Session 4: (0.5 hour)

• Briefing Session: Client to share the brief to the team

Session 5 (2 hours):

• Step 1: Analysis & Workshop

• Know your customers, beyond the demography

• Know your competitors

• Workshop: Discover your customer and do competitive review from behavioral data


 Day 2:

Session 5 (4 hours):

• Step 2: Marketing Strategy Development – Hyper Targeting Planning

• Hyper Targeting Planning & Campaign Development

• Select and plan your customer segmentation

• Define customer insight from the data

• Design the message for your communication

• Select the media based on your customer behavior.

• Workshop: Marketing Planning from data.

Session 6 (1 hour):

• Step 3: Implementation & Workshop

• How to start your Hyper Targeting Campaign?

• Workshop: Implementation Planning

Session 7 (1.5 hours):

• Step 4: Optimization & Workshop

• Importance of Optimization

• How to optimize your campaign for success?

• Learning from best practice

• Workshop: Optimization Planning and how to optimize the campaign based on the previous campaign results.

Session 8 (0.5 hours):

• Wrap-up and Discussion


Course Speakers


วันที่จัดอบรม (รุ่นที่ 1 รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น!!!)

วันที่ 12-13 กันยายน 2562 ระยะเวลา 18 ชั่วโมง สถานที่ True Digital Park Sukhumvit 101, 7th floor Workshop room 2,3 หลักสูตรสอนเป็นภาษาไทย ราคา 32,100 บาท (รวม VAT / อาหารว่าง / อาหารกลางวัน)


สอบถามเพิ่มเติม: Analytics Business; True Digital Group 

  1.  คุณปุญญาดา วีรคุณาดำรง 098-8817987 อีเมล poonyada.vee@truedigital.com
  2. คุณวณิษฐา สันทรัชต์ไชย 081-6963303 อีเมล vanitha.san@truedigital.com

   เวลาทำการ จ-ศ เวลา 08.30-17.30 น.


Tickets

No Tickets Available

Placeholder
Organized by
True Analytics