กรุณาเตรียม E-ticket / Qr Code ที่ได้รับหลังการซื้อบัตร (เช็คได้ทางอีเมลที่ใส่ไว้ในระบบหรือล็อกอินเข้า My Wallet ในระบบ) มาแสดง ณ วันงาน เพื่อสแกนเช็คอินเข้าร่วมงาน


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

2019, night, cuca, University, chula

Tickets

Cuca Night 2019

18.00-22.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร

฿700.00
Intania cp day2019 600x600px
Organized by
สมาคมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย