Run

กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 32

17 Nov 2019 at 00:00 - 07:00
Sanam Chai Road
ถนนสนามไชย ข้างวัดพระแก้ว
Bangkok, Thailand
1 follower
A2e3344b054fc2610276c3190e910a2787cea2f6
กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 32

กรุงเทพมาราธอน คืออะไร

"กรุงเทพมาราธอน" (Bangkok Marathon) คือการจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มมานับตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นวันจัดงานในทุกรอบปี จึงกำหนดให้เรียกว่า "กรุงเทพมาราธอน" มีบริเวณจัดงาน (จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขัน) อยู่ที่บนถนนสนามไชย ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วหรือหน้ากระทรวงกลาโหม มีการปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าวในวันจัดงาน กล่าวได้ว่าเป็นบริเวณจัดงานที่มีสถานที่แวดล้อมอลังการสง่างามที่สุด

  " กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 32"

    สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 32 ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 จุดเริ่มต้น-สิ้นสุด ณ บริเวณถนนสนามไชย (ข้างพระบรมมหาราชวัง) เวลาประมาณ 00:00 - 07:00 น. ซึ่งยังคงมุ่งหวังในการใช้สถานที่เดิมเป็นสถานที่จัดงานเพื่อที่จะรักษาการจัดงานที่เป็นเอกลักษณ์มายาวนาน อันเป็นตำนานของกรุงเทพมาราธอน โดยการจัดงานตลอด 31 ปีที่ผ่านมา โดยแบ่งระยะทางการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ระยะ


1. ระยะมาราธอน 42 km. (จำกัดอายุ ตั้งแต่  18 - 90 ปี)2. ระยะฮาร์ฟมาราธอน 21 km. (จำกัดอายุ ตั้งแต่ 16 - 90 ปี)

3. ระยะมินิมาราธอน 10 km. (จำกัดอายุ ตั้งแต่ 12 - 90 ปี)

4. ระยะไมโครมาราธอน 5 km. (ไม่จำกัดอายุ )

อัตราค่าสมัคร


แบบเสื้อ และ ขนาด 

แบบที่  1 สำหรับระยะ 42.195 KM.

แบบที่ 2 สำหรับระยะอื่นๆ

ขนาด

เหรียญรางวัล

ภาพบรรกาศการจัดงาน กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ผ่านมา

เงื่อนไขการสมัคร

-  นักวิ่งไม่สามารถเปลี่ยน ระยะวิ่ง , ขนาดเสื้อ ได้

-  ชื่อของบัตรที่สมัครต้องตรงกับชื่อของนักวิ่งคนนั้น

สำหรับวันรับอุปกรณ์การแข่งขัน

นักวิ่งสามารถไปรับอุปกรณ์แข่งขันและของที่ระลึกในวันที่่ 14-16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ทุกวัน ที่ อาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ

Registration Types

No Registrations Available

6ae3df416e4a6135e7b676e83253b4d77ac2bf42
Organized by
Bangkok Marathon