Ss

Creative Gang Up - GRAPHIC “Chapter 4 : จึงเรียนมาเพื่อทราบ”

CREATIVE GANG UP - GRAPHIC “CHAPTER 4 : จึงเรียนมาเพื่อทราบ”

TCDC เชียงใหม่ ร่วมกับ คัดสรร ดีมาก, TAB, Rabbithood Studio และกะทัดรัด จัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษร และ การบรรยายกึ่งสนทนา โดย ทีมนักออกแบบจาก คัดสรร ดีมาก และ กะทัดรัด บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า วิธีคิดและมุมมองในการทำงานมีค่าไม่น้อยไปกว่าทักษะทางการออกแบบ การตั้งคำถามและพยายามค้นหาคำตอบที่เหมาะสม จึงมิใช่เพียงเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน แต่เพื่อให้เราเรียนและรู้ให้เกิดพัฒนาการไปพร้อมๆ กับทีมงานรวมถึงลูกค้าและเพื่อนร่วมวิชาชีพคำตอบที่ต้องถาม สนามที่ต้องเล่นมูลค่าที่แท้จริง สายตาของคนนอก การออกแบบสภาพแวดล้อม การพัฒนาบุคลากร ความท้าทายในการลงทุน การบริหารจัดการเวลา การทำความเข้าใจคำตอบที่อยู่หลังถ้อยคำ นำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจและงานออกแบบได้อย่างไร? แน่นอนว่าไม่ใช่สูตรสำเร็จ ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับทุกคนหรือทุกองค์กร แต่ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและการยืดหยัดตลอดเส้นทางอาชีพ 15 ปี น่าจะเป็นคำตอบที่ใครหลายคนมองเห็นได้อย่างชัดเจน

กิจกรรมที่ 1 Type Night 1

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 – 20.00 น.
ร้าน bulbul book café

กิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษร ที่คำถามและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเป็นตัวขับเคลื่อน ในรูปแบบการเสวนาแบบวงปิดเพื่อให้ได้อรรถรสตลอดจนกล่าวถึงปัญหาและเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างตรงประเด็น โดยทีมนักออกแบบจาก คัดสรร ดีมาก และ กะทัดรัด“เลือกอย่างเพิกเฉย”
ฟอนต์ที่ถูกเลือกมาเป็นฟอนต์ตัวเลือกอัตโนมัติ (Default Font) ถูกเลือกมาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ใช้อย่างเป็นระบบจริงหรือไม่? ผลกระทบทางสังคมกับการต้องอยู่กับฟอนต์ที่ถูกเลือกอัตโนมัติคืออะไร? มุมมองต่อการออกแบบตัวอักษรสำหรับระบบปฏิบัติการและความซับซ้อนที่คาดไม่ถึงมีอะไรบ้าง? ตลอดจนทัศนะต่างๆจากสายตาของนักออกแบบตัวอักษรที่มีต่อลักษณะพิเศษของฟอนต์ตัวเลือกอัตโนมัติ

ไม่มีค่าใช้จ่าย, รับสมัครจำนวน 15 ที่นั่ง
สำรองที่นั่งโดยแจ้ง ชื่อจริง นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ทาง Inbox เพจ Bulbul Book Cafe หรือ โทร 0897595754 (คุณโบ)


กิจกรรมที่ 2 Creative Gang Up - GRAPHIC “Chapter 4 : จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ร้าน CAMP - Library Café ชั้น 5 MAYA Lifestyle Shopping Center เชียงใหม่

การบรรยายกึ่งสนทนา ที่เปิดโอกาสให้สอบถามทัศนคติ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับการออกแบบ คลี่มุมมองของ คัดสรร ดีมาก จากด้านใน เพื่อให้เข้าใจในที่มาของสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่หลายคนรู้จัก

“จึงเรียนมาเพื่อทราบ” นำเสนอข้อเท็จจริงบางส่วนในเวลาที่จำกัด เกี่ยวกับอัตวิสัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนภววิสัย ของ คัดสรร ดีมาก ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในการทำธุรกิจและงานออกแบบ

ไม่มีค่าใช้จ่าย, รับสมัครจำนวน 100 ที่นั่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC Chiang Mai (ปิดวันจันทร์) โทร 052-080-500 ต่อ 1

View Tickets
Date
23 July 2016 at 14:00 - 16:00
Add to Calendar
Location
CAMP Library Cafe, Maya Chiangmai
View Map

Organized by

Tcdc logo2
Thailand Creative and Design Center
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Tcdc logo2

Thailand Creative and Design Center

Having trouble purchasing ticket? View Help Center