Creative Gang Up - GRAPHIC “Chapter 4 : จึงเรียนมาเพื่อทราบ”

1d11e3f6441c4ef3b777bcfca9f4c5c343f8ac36
Creative Gang Up - GRAPHIC “Chapter 4 : จึงเรียนมาเพื่อทราบ”

CREATIVE GANG UP - GRAPHIC “CHAPTER 4 : จึงเรียนมาเพื่อทราบ”

TCDC เชียงใหม่ ร่วมกับ คัดสรร ดีมาก, TAB, Rabbithood Studio และกะทัดรัด จัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษร และ การบรรยายกึ่งสนทนา โดย ทีมนักออกแบบจาก คัดสรร ดีมาก และ กะทัดรัด บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า วิธีคิดและมุมมองในการทำงานมีค่าไม่น้อยไปกว่าทักษะทางการออกแบบ การตั้งคำถามและพยายามค้นหาคำตอบที่เหมาะสม จึงมิใช่เพียงเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน แต่เพื่อให้เราเรียนและรู้ให้เกิดพัฒนาการไปพร้อมๆ กับทีมงานรวมถึงลูกค้าและเพื่อนร่วมวิชาชีพคำตอบที่ต้องถาม สนามที่ต้องเล่นมูลค่าที่แท้จริง สายตาของคนนอก การออกแบบสภาพแวดล้อม การพัฒนาบุคลากร ความท้าทายในการลงทุน การบริหารจัดการเวลา การทำความเข้าใจคำตอบที่อยู่หลังถ้อยคำ นำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจและงานออกแบบได้อย่างไร? แน่นอนว่าไม่ใช่สูตรสำเร็จ ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับทุกคนหรือทุกองค์กร แต่ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและการยืดหยัดตลอดเส้นทางอาชีพ 15 ปี น่าจะเป็นคำตอบที่ใครหลายคนมองเห็นได้อย่างชัดเจน

กิจกรรมที่ 1 Type Night 1

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 – 20.00 น.
ร้าน bulbul book café

กิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษร ที่คำถามและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเป็นตัวขับเคลื่อน ในรูปแบบการเสวนาแบบวงปิดเพื่อให้ได้อรรถรสตลอดจนกล่าวถึงปัญหาและเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างตรงประเด็น โดยทีมนักออกแบบจาก คัดสรร ดีมาก และ กะทัดรัด“เลือกอย่างเพิกเฉย”
ฟอนต์ที่ถูกเลือกมาเป็นฟอนต์ตัวเลือกอัตโนมัติ (Default Font) ถูกเลือกมาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ใช้อย่างเป็นระบบจริงหรือไม่? ผลกระทบทางสังคมกับการต้องอยู่กับฟอนต์ที่ถูกเลือกอัตโนมัติคืออะไร? มุมมองต่อการออกแบบตัวอักษรสำหรับระบบปฏิบัติการและความซับซ้อนที่คาดไม่ถึงมีอะไรบ้าง? ตลอดจนทัศนะต่างๆจากสายตาของนักออกแบบตัวอักษรที่มีต่อลักษณะพิเศษของฟอนต์ตัวเลือกอัตโนมัติ

ไม่มีค่าใช้จ่าย, รับสมัครจำนวน 15 ที่นั่ง
สำรองที่นั่งโดยแจ้ง ชื่อจริง นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ทาง Inbox เพจ Bulbul Book Cafe หรือ โทร 0897595754 (คุณโบ)


กิจกรรมที่ 2 Creative Gang Up - GRAPHIC “Chapter 4 : จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ร้าน CAMP - Library Café ชั้น 5 MAYA Lifestyle Shopping Center เชียงใหม่

การบรรยายกึ่งสนทนา ที่เปิดโอกาสให้สอบถามทัศนคติ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับการออกแบบ คลี่มุมมองของ คัดสรร ดีมาก จากด้านใน เพื่อให้เข้าใจในที่มาของสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่หลายคนรู้จัก

“จึงเรียนมาเพื่อทราบ” นำเสนอข้อเท็จจริงบางส่วนในเวลาที่จำกัด เกี่ยวกับอัตวิสัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนภววิสัย ของ คัดสรร ดีมาก ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในการทำธุรกิจและงานออกแบบ

ไม่มีค่าใช้จ่าย, รับสมัครจำนวน 100 ที่นั่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC Chiang Mai (ปิดวันจันทร์) โทร 052-080-500 ต่อ 1

Tickets

No Tickets Available

A0fdbbdc5d067c930a1dde934558ea803b087275
Organized by
Thailand Creative and Design Center