เวิร์ช้อป Infographic Presentation

10823b6f563f14b352c10a11bb6ae38dfb14f234
เวิร์ช้อป Infographic Presentation

ทำพรีเซ็นต์อย่างมืออาชีพ ด้วย infographic presentation

มาเปลี่ยนข้อมูลที่ยุ่งยาก ให้นำเสนอง่ายขึ้น


รูปแบบการเรียนการสอน

• ทฤษฎี + WORKSHOP


คุณสมบัติของผู้เรียน

•  ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน แต่ต้องพกโน๊ตบุคมาด้วยค่ะ


ตารางเรียน

ช่วงเช้า
• ปูพื้นฐานตั้งแต่ทฤษฎีการออกแบบ    
   -  Layout
   -  ทฤษฎีสี
   -  การเลือกใช้ ตัวอักษร
   -  เทคนิคการ #เน้น ความสำคัญ
• Pictogram + Storytelling เปลี่ยนคำให้เป็นภาพ เพิ่มการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
• Workshop


ช่วงบ่าย
• เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตสื่อในรูปแบบ #Infographic
   -  การเลือกรูปแบบนำเสนอ
   -  การเลือกใช้กราฟแต่ละประเภท
   -  การใช้ Google Slide ผลิตงาน
• Workshop
•  17.00 : Q&A

  
**หมายเหตุ : ราคานี้ รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ เบรค 2 มื้อ เอกสารและอุปกรณ์การเรียนค่ะ**
.
สอบถามเพิ่มเติม m.me/HangOutSchoo

Tickets

No Tickets Available

Ddcd51b9e16aff260dda841d53e345a80caf1582
Organized by
Hang-Out School