Education

หลักสูตร Workshop ยิงโฆษณาตรงกลุ่ม “Exclusive Class”

4f67ab908b465f2b9fd2fda1c2094e2326d2ceb1
หลักสูตร Workshop ยิงโฆษณาตรงกลุ่ม “Exclusive Class”
หัวข้อการอบรม
1. ปรับพื้นฐาน Facebook Marketing
2. ทำความรู้จักเครื่องมือโฆษณาทั้งหมดของ Facebook
3. Objective วัตถุประสงค์ทางการตลาด เคล็ดลับการนำเสนอโฆษณาบน Facebook ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์
4. กระบวนการสร้างโฆษณา
5. เทคนิคการตั้งค่าเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการทำโฆษณา ที่แม่นยำ
6. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
7. การสร้างแคมเปญโฆษณาประเภทต่างๆ
Post Engagement, Traffic, Message, Store Visits, Lead generation ads, Facebook Canvas, Carousel
8. การรัน การแก้ไข และการหยุดโฆษณา
9. ดูข้อมูลคู่แข่งว่า กำลังทำอะไรอยู่ และเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างไร
10. กลยุทธ์การวางแผนทำสื่อโฆษณา เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
11. การทำ Content Marketing สร้างแรงจูงใจในการซื้อ
12. เทคนิคการคัดกรอง Leads หรือคนติดต่อที่มีคุณภาพ (Qualify Leads)
13. เคล็ดลับแห่ง ปิรามิด สร้างการขายแบบยั่งยืน
หลักสูตร workshop ยิงโฆษณาตรงกลุ่ม “Exclusive Class”
ทำ Content จริง สร้างกลุ่มเป้าหมายจริง
วัดผลจริงกันในคลาส

**เตรียม Notebook และข้อมูลธุรกิจของท่านมาเรียนในคลาสด้วยนะคะ
หลักสูตร Workshop ยิงโฆษณาตรงกลุ่ม “Exclusive Class”
เรียนวันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายนนี้ สถานที่ Fyi Victor Club

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด Group ส่วนตัว รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น
ราคาเพียง 6,900 บาท
(รวม / อาหารว่าง / อาหารกลางวัน / เอกสารประกอบการเรียน)

จองด่วน
ชำระเงินได้ที่บัญชี บริษัท อินดิจิทัล จำกัด
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 408-645900-1

Tickets

No Tickets Available

Placeholder
Organized by
Indigital