Education

Brand Experience with Service Design Thinking #3

4a90d298ba8944b79d12ccbaaffd32d921f733ca
Brand Experience with Service Design Thinking #3

Brand Experience with Service Design Thinking #3

การพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า จะช่วยแก้ปัญหาและสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการได้อย่างไร...
พฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิม การศึกษาความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจสินค้าและบริการหรือองค์กรต่างๆ  
หนึ่งในกระบวนการคิดของ Service Design เพื่อพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจโดยมีผู้งานใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-centred design)
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และยังสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศ หรือธุรกิจเดิมที่มีการขยายปรับตัว หลากหลายธุรกิจได้นำพื้นฐานแนวความคิดของ Service Design และการสร้าง Brand Experience
มาประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การแก้ปัญหาและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค นำมาเชื่อมโยงกับการออกแบบการสร้างประสบการณ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะส่งต่อคุณค่าของแบรนด์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค

มาทำความรู้จักเครื่องมือต่างๆ ของ Service design ที่จะเป็นตัวช่วยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาไปใช้ในกระบวนการออกแบบตามขั้นตอน
ทั้งหมดนี้จะถูกนำมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจผ่านการทำเวิร์คชอป

จุดประกายไอเดียการต่อยอด หรือสร้างธุรกิจใหม่ของคุณผ่านกระบวนการคิดแบบ Service Design และการสร้าง Brand Experience


รายละเอียดของคอร์ส

วันที่ : วันเสาร์ 15 กันยายน 2561
เวลา : 10.00 น. - 16.00 น.
สถานที่ : HUBBA-TO
(ชั้น 3 Habito Mall อ่อนนุช 1/1)
ราคา :    Early Bird 2,500 บาท ( สำหรับคนที่สมัครและชำระเงินก่อน 31 ส.ค. เท่านั้น ด่วนจำนวนจำกัด! )
            Regular Ticket 3,000 บาท


สิ่งที่จะได้จากคอร์สนี้
- Service design คืออะไร
- Human-centred design การออกแบบโดยมีผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง  
- Service design tools  การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาไปใช้ในกระบวนการออกแบบต่อไป
- From product to service เปลี่ยนรูปแบบจากการขายสินค้ารูปแบบเดิม สู่การมอบประสบการณ์ผ่านการสร้างธุรกิจการบริการรูปแบบใหม่
- Brand & Customer Experiences  การสร้างประสบการณ์จากแบรนด์ สู่การสร้างคุณค่าใหม่ให้กับผู้บริโภค

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของธุรกิจ หรือนักการตลาด ที่ต้องการศึกษาการออกแบบ Service Design Thinking เพื่อพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่บนพื้นฐานความ เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า เพิ่มโอกาสประสบความสําเร็จ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ


Course Outline

09.30 - 10.00  Register
10.30 - 12.00  Lecture
                     - Service Design
                     - Human-centred design
                     - Service design tools
                     - From product to service
                     - Brand & Customer Experiences
                     (แบ่งกลุ่ม และสรุปหัวข้อการทำ workshop)

12.00 - 13.00  Lunch Break
13.00 - 14.30  Workshop part 1
14.30 - 14.45  Coffee Break
14.45 - 15.45 Workshop part 2
15.45 - 16.00 Q&A + Conclusion


Instructor Profile

กรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร(Eye)
Managing Director Korra Co., Ltd. (Brand Design Agency)

- Scholarships Master of Science in Product Service System Design (PSSD) at Politecnico di Milano, Milan, Italy
- Bachelor of Interior Architecture at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand
- Attended service design workshop “Global Service Jam” and “Autogrill Workshop” in Milan, Italy
- วิทยากรรับเชิญ หัวข้อ “Brand Experience and Retail Identity Design” คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
- Founder of Korra Co., Ltd. (Brand Design Agency) providing design service and solving business with design solutions; brand identity system, corporate identity design, brand communication and brand experience.
- ปัจจุบันเป็น Managing Director ให้กับ Korra Co., Ltd. และเป็นที่ปรึกษาเรื่อง Brand Design Identity - Retail Identity Design ให้กับบริษัทที่ธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ และแบรนด์สินค้าชั้นนําของเมืองไทย

Contact สำหรับติดต่อทีมงาน 

- ไหมไหม & โส่ย (ทีมผู้จัดงาน)

099-939-4164 (เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)

academy@hubbathailand.com

- จูน (ฝ่ายบัญชี)

061-410-9669 (เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)

accounting@hubbathailand.com


หมายเหตุ HUBBA Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี

Tickets

No Tickets Available

Abfd3703ab6efee2cf7057218829aa6acfb62ab8
Organized by
HUBBA Coworking Space