Education

ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ เชียงใหม่

E582232b0ffb8f7bc4c99de3bc78f68d1996f321
ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ เชียงใหม่
หลักสูตรเบ็ดเสร็จ ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ
ธุรกิจนักพูด ขุมทองแค่ขยับปากธุรกิจการพูด เป็นอาชีพที่หารายได้ตลอดชีวิต
ตั้งแต่อดีตยันอนาคต

กลุ่มนักพูดมืออาชีพโตขึ้นมาเป็นแผง
และกำลังขึ้นหม้อในยุคนี้ มี 3 รูปแบบ
1 รับงานทอล์คโชว์ ทั้งเดี่ยวและเป็นทีม เช่น รายการโต้วาที
2 เป็นผู้สอนศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชนและมนุษยสัมพันธ์
3 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การบริหาร การจัดการ การขาย การบริการ ฯลฯ
นอกเหนือจากนั้น คือ ออก Social Media และผู้นำชุมชน ตามแบบฉบับของขวัญใจประชาชนทั่วไป

หลักสูตรก้าวแรกสู่วิทยากร เพื่อการเป็นนักพูด ที่ได้การยอมรับจากหน่วยงานหลายแห่ง ทั้งเอกชน ราชการ และวงการบันเทิง ภายในวันเดียว ไม่ยึดติดใบปริญญาบัตร

1. หลักการบรรยาย 2W1H ที่จะทำให้คุณเริ่มต้นสร้างเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง และน่าสนใจ จนผู้ฟังอยากติดตามต่อ
2. วิธีเสกความมั่นใจให้คืนกลับมา
3. หัวใจในการสร้าง "Story" ให้เข้าถึงใจผู้ฟัง
4. หลัก IBC ที่จะทำให้เรียงลำดับความคิดในการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การเขียน Course Outline ในการบรรยาย
6. การขึ้นต้นอย่างไรให้ได้ผล ให้ผู้ฟังสนใจฟังต่อ
7. ข้อหลีกเลี่ยงในการขึ้นต้น และในการบรรยาย
8. การพูดแบบ High impact ใน 1 นาที
9. บุคลิกภาพการพูดเบื้องต้น
10. สัดส่วนความสำคัญของการพูด
ฯลฯ

วิทยากร : อ.ชาญ  ตระการศิลป์- Trainer คนแรกในประเทศไทย และ 1 ใน 5 ของเอเชียที่จบจาก Colorado สหรัฐอเมริกา และปรมาจารย์ระดับโลกต่าง ๆ จาก อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และอีกกว่า 30 ประเทศ

- ประสบการณ์สอนจริงกว่า 2,000 สัมมนา กว่า 2 แสน คน ทั้งในภาครัฐ และเอกชน ทั้งใน และต่างประเทศ มากว่า 10 ปี

- ผู้เชี่ยวชาญด้าน Public Speaking ตั้งแต่หลักสิบ ถึงหลักพัน คน และได้รับรางวัล บุคคลคุณธรรม ปี 2558

- เรียนรู้กับปรมาจารย์ระดับโลก เช่น T.harv eker , Brian Tracy , Jack Canfield ... และอีกหลายท่านทั่วโลก- Certificate Train the Trainer จาก T.Harv Eker** ผู้สร้างรายได้เลข 8 หลัก จากการพูด **นางสาวกนกกาญจน์ บัญชาบุษบง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาชีพนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากโลกออนไลน์สามารถกระจาย การพูดในแต่ละครั้งไปสู่ผู้ฟังได้มากกว่าในอดีต ขณะที่ตัวอย่างของนักพูดสาวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโลกออนไลน์ สามารถนำเอาการพูดในอดีต ซึ่งขณะนั้นอาจยังไม่ได้รับความสนใจ กลับมาเป็นประเด็นโด่งดังอีกครั้ง เมื่อมีกระแสความสนใจที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล หรือคำประเด็นคำพูดที่เคยกล่าวเอาไว้

และนับเป็นโอกาสดีของการเติบโตในอาชีพนักพูด กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้

สัมมนา “ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ” คือ คำตอบ

สำรองที่นั่งวันนี้ก่อนเต็ม!!

หรือ โทร. 085-842-5999 (คุณต้น)

Tickets

VIP 1 Get 1

อาหารกลางวันและ Coffee Break บ่าย

฿500.00
General
Free
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
5380fe719e9e0f2ecbecdb70da98d6de3b439e64
Organized by
สัตยา หัดจรวย