งานสัมมนากัญชา 360 องศา "เปิดโลกกัญชาสำหรับประชาชน"

28e589bd450bc3d0d5b5908a16b6667149aa8f79
งานสัมมนากัญชา 360 องศา "เปิดโลกกัญชาสำหรับประชาชน"

Tickets

ค่าอบรม 500 บาท รวมอาหารว่าง

1. แนะนำให้ถึงก่อนงานสัมมนาก่อนเวลา ประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง เพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และร่วมกิจกรรมบริเวณหน้างาน
2. จอดรถได้รอบอาคารหอประชุม และอาคารที่จอดรถของมหาวิทยาลัย
3. ประตูทางเข้าของมหาวิทยาลัย มีรถบริการภายในของมหาวิทยาลัย
4. มีบริการอาหารว่าง เวลา 14.00 - 14.30 น.
5. การสัมมนานี้อนุญาตให้ผู้ใช้วีลแชร์เข้าร่วมงานได้ มีลิฟต์และทางลาด
6. กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันปิยะมหาราช ซึ่งคาดว่าการจราจรจะเบาบางและสะดวกในการเดินทาง

Age must be over 18 years old

฿500.00
ค่าอบรม 700 บาท รวมอาหารว่าง และ Premium Seat* + หนังสือของวิทยากร (200 บาท) 1 เล่ม

* บัตรสำหรับที่นั่ง Premium Seat คือ ที่นั่งที่ดีที่สุดในการรับฟัง และได้รับหนังสือพร้อมลายเซ็นของวิทยากร

1. แนะนำให้ถึงก่อนงานสัมมนาก่อนเวลา ประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง เพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และร่วมกิจกรรมบริเวณหน้างาน
2. จอดรถได้รอบอาคารหอประชุม และอาคารที่จอดรถของมหาวิทยาลัย
3. ประตูทางเข้าของมหาวิทยาลัย มีรถบริการภายในของมหาวิทยาลัย
4. มีบริการอาหารว่าง เวลา 14.00 - 14.30 น.
5. การสัมมนานี้อนุญาตให้ผู้ใช้วีลแชร์เข้าร่วมงานได้ มีลิฟต์และทางลาด
6. กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันปิยะมหาราช ซึ่งคาดว่าการจราจรจะเบาบางและสะดวกในการเดินทาง

Age must be over 18 years old

฿700.00
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
36acb1b7542186d98d3434aeaf27d2d471ca9114
Organized by
CANNHEALTH INSTITUTE