BNK48 2nd Generation Concert "Blooming Season"

08ab765c33c3ef8cf5799e71035ce2690d7c92fd
BNK48 2nd Generation Concert "Blooming Season"

คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรก และครั้งเดียวของสมาชิก BNK48 2nd Generation ทั้ง 24 คน ที่ท่านจะได้พบกับการแสดงความสามารถต่าง ๆ ที่ท่านอาจไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อน ทั้งร้อง เต้น ดนตรี และความสามารถพิเศษ ที่ท่านจะได้ร่วมสนุก ร่วมสร้างโมเมนท์ดี ๆ ไปกับสมาชิกทุกคน เสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นี้ ที่ BITEC Bangna Hall 106 

ประตูเปิดเพื่อเข้างาน เวลา 14:00 น. และการแสดงจะเริ่มเวลา 16:00 น.


เงื่อนไขการซื้อบัตร

1. สมัครเป็นสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย โดยที่ชื่อผู้ลงทะเบียนนั้นจะต้องตรงกับบัตรประชาชนและอีเมลต้องเป็นอีเมลที่ถูกต้อง

2. รับคิวที่หน้าอีเว้นท์เพจ โดยเมื่อเข้าหน้าอีเว้นท์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 09:59 น. จะพบกับหน้า countdown ก่อน และระบบจะเริ่มให้คิวตอน 10.00 น.

3. เมื่อถึงคิวของคุณลูกค้าแล้ว ให้เลือกโซนและราคาบัตรที่ต้องการซื้อ จากนั้นกดที่ปุ่ม จองที่นั่ง โดยที่หนึ่ง User สามารถซื้อบัตรได้มากที่สุด 4 ใบและใน 1 ออเดอร์นั้น ลูกค้าสามารถซื้อได้เฉพาะโซนเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถเลือกซื้อต่างโซนได้
4. จากนั้นลูกค้าจะมีเวลา 15 นาทีในการตรวจสอบจำนวนบัตร และกรอกรายละเอียดผู้ชื้อตามจริง 1 คน ต่อ 1 ใบ โดยถ้าคุณลูกค้าซื้อ 4 ใบ ก็จะต้องเตรียมชื่อ นามสกุลที่จะซื้อให้เรียบร้อย
* ในกรณีที่ชื่อที่กรอกสะกดผิด อนุญาตให้แก้ไขได้เฉพาะตัวสะกดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นผู้อื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
* ในกรณีที่ลูกค้าเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้างานตามจริง 
5. เลือกวิธีการชำระเงินจากนั้นกด “ยืนยันการสั่งซื้อ” โดยลูกค้าสามารถเลือกชำระได้ตามช่องทางทั้ง Credit card / Debit Card ซึ่งวิธีนี้ต้องชำระเงินภายใน 15 นาที หรือชำระผ่าน Bill Payment ภายใน 2 ชั่วโมง
6. เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ลูกค้าจะได้รับ E-Ticket โดยสามารถใช้ E-ticket เข้างานได้ทันที
7. สามารถรับบัตรแข็งที่ระลึกได้หลังจากสแกน QR Code เข้างานในวันงาน


หมายเหตุ 

1. หลังจากการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอทำการคืนบัตร (Non Refundable) ได้ในทุกกรณี
2. จะไม่มีการส่งบัตรแข็งให้ผู้เข้าชมคอนเสิร์ต ท่านสามารถใช้ QR Code ที่ได้รับ ในการเข้าชมได้ทันที แต่จะมีการแจกบัตรที่ระลึก (ลายเหมือนกันทุกราคาบัตร) ให้ทุกที่นั่งที่มาเข้าชมในวันงาน (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่มาเข้าชมคอนเสิร์ตเท่านั้น)
3. หากท่านไม่สะดวกในวันดังกล่าว ท่านไม่สามารถโอนสิทธิ์การเข้าชมคอนเสิร์ตให้ผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. สำหรับท่านที่นั่งรถเข็น สามารถซื้อบัตรโซนใดก็ได้ และจะมีการเตรียมพื้นที่สำหรับรถเข็นไว้ให้


เงื่อนไขและกติกาการเข้างาน  

1. จะมีการตรวจสอบชื่อในบัตรเข้าชม โดยให้นำบัตรประชาชน หรือเอกสารใด ๆ ที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปในการยืนยัน ดังนี้ บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต (เอกสารตัวจริง ที่ไม่หมดอายุเท่านั้น)
2. ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ วีดีโอ หรือบันทึกเสียงตลอดการแสดง
3. ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง ไม่ว่าประเภทใด ๆ เข้าภายในงาน
4. อนุญาตให้นำสัมภาระเข้างานเพียงท่านละ 1 ชิ้น โดยต้องมีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 90 ซม.
5. ห้ามนำของมีคม ไฟแช็ค มีดพับ ใบมีดต่าง ๆ หรือวัตถุอันตรายทุกชนิดเข้าภายในงาน
6. อนุญาตให้นำเครื่องดื่ม ที่เป็นขวดพลาสติกและมีฝาปิดเข้างานได้เท่านั้น ไม่สามารถนำที่เป็นกล่อง ขวดแก้ว หรือกระป๋องเข้างานได้
7. ห้ามนำป้ายไฟ หรือป้ายต่าง ๆ ที่มีขนาดเกิน A4 เข้าภายในงาน เนื่องจากจะเป็นการบดบังทัศนวิสัยของคนรอบข้าง
8. ห้ามนำแท่งไฟที่มีขนาดความยาวด้ามถึงปลายเกิน 30 ซม. เข้าภายในงาน
9. หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ เจ้าหน้าที่อาจเชิญท่านออกจากคอนเสิร์ต โดยจะไม่มีการชดเชยคืนค่าบัตรให้

CLICK >>> Q&A : BNK48 2nd Generation Concert "Blooming Season"

Ticket Price

Name on the ticket must match with ticket holder’s ID card or passport.
25ef9715b7a07f38bcd862f374772d2e0cd5e390
Organized by
BNK48 Office