SCRUM HOW? : SCRUM ทำไง?

9b5da00e1ecb13218b528c3a602fa1851ff3e629
SCRUM HOW? : SCRUM ทำไง?
Scrum ทำไง
ใครๆก็ทำ Agile ใน Agile เค้าก็ใช้ Scrum อ้าวววว แล้ว Scrum ทำไง...?
ปอนด์(กูโค้ด) และผมใช้ชีวิตอยู่ในระบบนิเวศน์ของ Agile มาสักพักใหญ่ เข้าอบรมก็ออกจะบ่อย เลยนำเอาประสบการณ์ที่อยู่ในระบบนิเวศน์ Agile/Scrum กลั่นออกมาเป็นคลาส “Scrum ทำไง”

ถ้าเคยเรียนอะไรแล้วเจอตัวหนังสือเยอะ เจอแต่ Presentation หลายหน้าให้จด ให้จำ แต่ไม่เคยได้ลองทำสักที ... มาคลาสนี้ ไม่ต้องจด มีแต่ให้ทำ แล้วจะจำได้เอง

Scrum ทำไง คลาสที่จะพาคุณทำ Product จริง ด้วย Scrum กันจริงๆ เล่นเองเจ็บเอง นักเลงพอ

Agenda
 • Agile Umbrella
 • Scrum Overview
 • Scrum Value
 • Scrum Discovery and Delivery
 • Goal
 • Scrum Role
 • The Sprint
 • Scrum Artifacts
 • 1st Sprint : Discovery and Prepare Sprint 
 • 2nd Sprint : Product Backlog, Sprint Backlog, Demo and Product 
 • 3rd Sprint : Feedback Improve Sprint, Demo 
 • 4th Sprint : Final Sprint 

Tickets

Beta Tester
฿2,000.00
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
A9a08f693a3cc827bdabd07e282ff4b5bb91e8af
Organized by
GuCode