Education

เทคโนโลยีไม่ล้ำ แต่ทำเงินกว่า

งานนี้เหมาะสำหรับ เพื่อนๆ ของผมที่มีอายุ 48 ปี ขึ้นไป ถ้าต่ำกว่านี้ เข้าได้ แต่ต้องทำตัวแก่ๆ หน่อย (ฮา) เป็นการเล่าแนวคิดของผมในการคิดสร้างงาน 

Tickets

low tech but rich
Free
SOLD OUT
Ts
Organized by
Think Academy