[EARLY BIRD] PRE-ONLINE Booking: G-SHOCK x CARNIVAL 2019

0f5fa542a4d737583bf4f33e5481b2d0a5023bc7
[EARLY BIRD] PRE-ONLINE Booking: G-SHOCK x CARNIVAL 2019

EARLY BIRD!  PRE-ONLINE BOOKING

**PARTICIPANTS VIA ONLINE REGISTRATION ONLY** 
**ผู้เข้าร่วมได้จากการลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น**
**การลงทะเบียนในช่วงดังกล่าวไม่ได้เป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าแต่อย่างใด**
**ระบบเปิดให้ลงทะเบียนวันแรก วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป**ขั้นตอนการลงทะเบียน (EARLY BIRD VIP)

(Updated 12.11.2019)

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนรับสิทธิ์

  1. สำหรับ 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า (EARLY BIRD) ผ่านทางเวบไซต์ www.eventpop.me ระหว่างวันที่  17 พฤศจิกายน - 22 พฤศจิกายน 2562 จะสามารถมีสิทธิ์ซื้อโมเดลพิเศษ G-SHOCK x CARNIVAL 2019 Limited Edition ราคา 9,900 บาท ได้ภายในงาน ‘BLEND 285 Signature presents PLATFORM 66 Street Culture Festival’  ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน นี้ ระหว่างเวลา 13:00-16:00 น.  โดยผู้ที่ทำการลงทะเบียนจองสำเร็จ ต้องชำระค่าสินค้าเฉพาะภายในงาน ที่เคาน์เตอร์ของบูธนาฬิกาคาสิโอ โซน A  เท่านั้น 
  2.  พิเศษ สำหรับ EARLY BIRD VIP 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียนสำเร็จ สามารถนำบัตรเข้างาน Platform66 มาเป็นส่วนลด 300 บาท ในการซื้อนาฬิกาโมเดลรุ่นพิเศษ G-SHOCK x CARNIVAL 2019 ได้ทันทีภายในงานเท่านั้น  
  3. ชื่อที่ใช้ในการสมัคร www.eventpop.me จะต้องตรงกับบัตรประชาชนของท่าน เพราะชื่อจะถูกนำไปใช้ระบุในเอกสารรับบัตรและในหลักฐานการลงทะเบียน เพื่อใชในการรับบัตรและเป็นหลักฐาน ไม่สามารถให้ผู้อื่นมารับสิทธิ์แทนได้ ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น
  4. สำหรับ EARLY BIRD VIP 50 ท่านแรก ที่ได้รับการสิทธิ์เพื่อซื้อโมเดลพิเศษ G-SHOCK x CARNIVAL 2019 ต้องมาลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16:00 น. ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน นี้ เท่านั้น เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลและทำการชำระสินค้า ในขั้นตอนต่อไป  
  5. ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนกับทีมงาน CASIO เท่านั้น
  6. ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุกท่านต้องนำบัตรประชาชนของตัวท่านเอง นำมาลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น
  7. สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ของเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ซื้อสินค้า G-SHOCK x CARNIVAL 2019
  8. หากไม่มีการแสดงตัวในเวลาที่กำหนด ทางทีมงาน CASIO ***ขอตัดสิทธิ์ในการซื้อสินค้า และไม่มีการเรียกย้อนหลัง และจะถือว่าสละสิทธิ์


ขั้นตอนที่ 2 : ชำระเงินค่าสินค้า และรับสินค้า

  1. สามารถชำระได้ทั้งเงินสด และบัตรเครดิต
  2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยให้นำใบเสร็จไปแสดงที่จุดรับสินค้าเพื่อรับสินค้า และทำการเช็คสินค้ากับพนักงานที่หน้าเค้าน์เตอร์แคชเชียร์


หมายเหตุ

*หากตรวจพบการทุจริต ทางทีมงานขอตัดสิทธิ์ในการซื้อสินค้าทันที
*ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อสินค้าตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
*ไม่มีการจำหน่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์
*สำหรับการ EARLY BIRD PRE-ORDER ดังกล่าวนี้ ยังไม่รวมค่าบัตรเข้างาน  ‘BLEND 285 Signature presents PLATFORM 66 Street Culture Festival’  ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถซื้อบัตรเข้างานล่วงหน้าได้ที่  https://sl.jd.co.th/G4aG27k 


รายละเอียดสินค้า
กำหนดการจัดจำหน่ายเฉพาะภายในงาน   ‘BLEND 285 Signature presents PLATFORM 66 Street Culture Festival’ เท่านั้น


https://sl.jd.co.th/G4aG27k  


วันเริ่มจำหน่าย 30 พศฤจิกายน 2562

G-SHOCK x CARNIVAL 2019 Boxset   ราคา 9,900 บาท 

Tickets

คลิกลงทะเบียน EARLY BIRD 'รับสิทธิ์' เพื่อร่วมเป็นเจ้าของ 50 ท่านแรก VIP ผู้โชคดี จะสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าร่วมซื้อสินค้า G-SHOCK x CARNIVAL 2019 ภายในวันงานที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)

**ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชีลงทะเบียน โดยชื่อที่ลงทะเบียนในระบบม, เลขที่บัตรประชาชน "ต้อง" ตรงกับตัวจริง โดยในวันงาน จะต้องนำมายืนยันด้วยเจ้าของบัตรเองเท่านั้น ไม่สามารถส่งบัตรให้ผู้อื่นมารับแทน ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น**
**ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ EARLY BIRD VIP 50 ท่านแรก (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)**
**ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 50 ท่าน VIP จะได้รับอีเมล์พร้อม QR Code ในอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้**
**ไม่สามารถส่งต่อบัตรให้กับท่านอื่น ต้องมาด้วยตนเองเท่านั้น**

**สิทธิ์ดังกล่าวนี้ สำหรับเฉพาะรับสิทธิ์ EARLY BIRD การซื้อสินค้า G-SHOCK x CARNIVAL ภายในงานฯ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดงานโดยตรงหรือใช้เป็นบัตรเข้างาน**
ท่านสามารถทำการซื้อบัตรได้โดยตรงที่ https://sl.jd.co.th/G4aG27k **

Free
SOLD OUT
73b154a7b22a9b3452ac8930d3fa5dd8af3df62d
Organized by
G-SHOCK CASIO by CMG