Sports

Sports taping workshop by Aboutmove Active

4374a2bc738d38d64efac14513ad5e4e01625522
Sports taping workshop by Aboutmove Active


"บาดเจ็บแบบนี้มา..พันผ้าเทปเพื่อช่วยพยุงแบบไหนดี"

มาเรียนรู้ไปกับเราใน Sports taping workshop by About move active  ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงหลักการใช้ผ้าเทปเบื้องต้น ทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการเลือกใช้ผ้าเทปแต่ละชนิด ต่อด้วย workshop การประเมินการบาดเจ็บและเรียนรู้วิธีการพันในการบาดเจ็บทางการกีฬาที่พบได้บ่อย ช่วยให้ทุกท่านได้รับหลักการที่ถูกต้อง เพิ่มความมั่นใจและนำไปปรับใช้ในงานที่ทำอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย ทีมงาน About Move active กลุ่มนักกายภาพบำบัดทางการกีฬา ร่วมกับ Jetts 24hr fitness และ Strong tape


เหมาะสำหรับ

- โค้ช ผู้ฝึกสอน นักกีฬาที่สนใจเรื่องการพันผ้าเทปทางการกีฬา

- นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบำบัด หรือบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องทำงานกับนักกีฬา


วันและเวลาของกิจกรรม

-วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น.


สถานที่

-Jetts 24 Hours Fitness – FYI center (Khlong Toei)

(ใกล้สถานี MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)


🔥รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น !!

ค่าลงทะเบียน

คนละ 1600 บาท


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ

- เอกสารประกอบการสอน

-ผ้าเทปสำหรับฝึกปฏิบัติการ 1 ชุด

- อาหารกลางวันและอาหารว่าง


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานควรเตรียมมา

- แต่งกายเสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น สำหรับฝึกปฏิบัติการ

- กรรไกร


กำหนดการ

08.30-09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00-10.00 น.         - พูดคุย สอบถามถึงเหตุผลของความต้องการใช้ผ้าเทป 

                                    - แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ผ้าเทปที่ผ่านมา

                                    - บรรยายสรุปหลักการใช้ผ้าเทป

10.00-10.40 น.        การพันผ้าเทปเพื่อป้องกันการบาดเจ็บข้อศอก (Elbow hyperextension block)

10.40-10.50 น.        --- พัก---

10.50-11.30 น.        การพันผ้าเทปเพื่อลดปวดสำหรับโรคเอ็นข้อศอกอักเสบ

                                    (Direct compression technique for epicondylitis) 

                                    การพันผ้าเทปเพื่อป้องกันการบาดเจ็บช้อมือ

                                    (Circular technique for wrist joint pain)

11.00-12.00 น.        การพันผ้าเทปเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนิ้วหัวแม่มือ (Thumb Spica technique)

                                    การพันผ้าเทปเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนิ้วมือ (Buddy splint technique)

                                    โดย อ.กภ. ธีรพัฒน์ ลัดดาวงศ์

                                    อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.00-13.00 น.        --- รับประทานอาหารกลางวัน ---

13.00-13.20 น.        การพันผ้าเทปเพื่อลดปวดสำหรับโรคเอ็นลูกสะบ้าอักเสบ

                                    (Direct compression technique for patella tendinitis)

13.20-14.00 น.        การพันผ้าเทปเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่ข้อเข่า กรณีมีการบาดเจ็บของเอ็นข้อเข่า 

                                    (Full knee support technique for knee instability in case of ligament sprain)

                                   โดย กภ.ณัฐสิทธิ์ เพชรรัชตะชาติ

                                   Founder of About Move active

14.00-14.10 น.        --- พัก ---

14.10-14.50 น.        การพันผ้าเทปเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่ข้อเท้า 

                                    (Ankle basketweave technique and Heel lock technique)

14.50-15.10 น.        การพันผ้าเทปเพื่อลดปวดสำหรับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบ

                                    (Low-dye technique for plantar fasciitis)

                                    โดย กภ.ฐานิสร ตันติชาติ

                                    นักกายภาพบำบัดประจำทีมรักบี้ฟุตบอล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.10-16.00 น.        - ถาม-ตอบข้อซักถาม 

                                    - แสดงเทคนิคอื่นๆ ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนใจ


Tickets

Regular
฿1,600.00
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
2f0a9dc46173194e96e3414b2207fc5acaa0ce92
Organized by
About move active