Coding for thailand 02
Education

อบรมการเขียนโปรแกรม Python

25 Nov 2019 10:00 - 29 Nov 2019 17:00
ABAC Hua Mak Campus
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นทักษะที่จำเป็นในเวลานี้ คือทักษะการเขียนโปรแกรมที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อการทำงานในยุคนี้ ซึ่งทาง TAUTOLOGY ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้มีการจัดโครงการอบรม Python ฟรีให้กับคนที่ต้องการเรียนเขียนโปแกรม Python 

เนื้อหาในคอร์สนี้ครอบคลุมตั้งแต่ Python พื้นฐานไปจนถึงการใช้งาน Python ในระดับสูง และในคอร์สยังมีโจทย์ให้นักเรียนฝึกหัดมากถึง 600 ข้อ เหตุผลที่เรามีโจทย์ให้นักเรียนฝึกฝนจำนวนมากถึง 600 ข้อ เพราะเราเชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่หาได้ง่าย ยิ่งความรู้ในการเขียนโปรแกรมยิ่งหาได้ง่าย แต่ "ประสบการณ์และความชำนาญเป็นสิ่งที่หาได้ยาก จำเป็นจะต้องใช้เวลาถึงจะสร้างขึ้นมาได้ !" 

รับรองเลยว่าถ้าคุณจบหลักสูตรคุณจะเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้าน Python อย่างเเน่นอน


หมายเหตุ : เนื่องจากการปรับหลักสูตรครั้งล่าสุด ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมต้องเรียนวิชา Python Programming ทาง TAUTOLOGY ได้รับรู้มาว่า โรงเรียนหลาย ๆ แห่งยังไม่มีบุคลากรที่พร้อมจะสอน ดังนั้นในโครงการนี้ ให้จะให้ความสำคัญกับผู้สมัครที่เป็น "คุณครูระดับมัธยม" เป็นอันแรก


Agenda

Week

Content

Day 1

(25/11/62)


1. Print Command

1.1 Print String ธรรมดา

1.1.1 Quote

1.1.2 Double Quote

1.1.3 If there is ‘ in sentence, then ‘ in “...”

1.1.4 If there is “ in sentence, then “ in ‘...’

1.2 Print String แบบมี Option

1.2.1 If there are ‘ and “ in sentence, then use \’ and \”

1.2.2 If there are \ in sentence, then use \\

1.2.3 if there is tab or new line in sentence, then use \t or \n

1.2.4 If you want to print multiple lines, then use ‘’’...’’’

1.3 Print Numeric แบบธรรมดา

1.4 Print Numeric แบบมี Option

1.4.1 %d

1.4.2 %f

1.4.3 %._f

1.5 Print String + Numeric

2. Variable

2.1 Create & Assign

2.2 Create Multiple Variable at the Same Time

2.3 Identifier

2.3.1 Character First

2.3.2 Case Sensitive

2.3.3 No Space, No Dot, No Special Character

2.3.4 Reserved Word

3. Data Type

3.1 Basic Data Type

3.1.1 Numeric

3.1.1.1 Integer

3.1.1.2 Floating-Point Number

3.1.1.3 Boolean

3.1.1.4 Complex Number

3.1.2 String

3.1.2.1 Create String

3.1.2.2 Read String

3.1.2.3 String + len

3.1.2.4 String + in

3.2 Composite Data Type

3.2.1 List

3.2.1.1 Create List

3.2.1.2 Read List

3.2.1.3 Update List

3.2.1.4 Delete List

3.2.1.5 List + len

3.2.1.6 List + in

3.2.2 Tuple

3.2.2.1 Create Tuple

3.2.2.2 Read Tuple

3.2.2.3 Tuple + len

3.2.2.4 Tuple + in

3.2.3 Dictionary

3.2.3.1 Create Dictionary

3.2.3.2 Read Dictionary

3.2.3.3 Update Dictionary

3.2.3.4 Delete Dictionary

3.2.3.5 Dictionary + len

3.2.3.6 Dictionary + in

3.2.4 Set

3.2.4.1 Create Set

3.2.4.2 Read Set

3.2.4.3 Update Set

3.2.4.4 Delete Set

3.2.4.5 Set + len

3.2.4.6 Set + in

3.2.4.7 Set + Union

3.2.4.8 Set + Intersec

3.2.4.9 Set + Difference

3.2.4.10 Set + Symmetric Difference

4. Operators

4.1 Arithmetic Operator

4.1.1 บวก (+)

4.1.2 ลบ (-)

4.1.3 คูณ (*)

4.1.4 หาร (/)

4.1.5 เศษจากการหาร (%)

4.1.6 ยกกำลัง (**)

4.1.7 ผลหารปัดเศษลง (//)

4.2 Comparison Operator

4.2.1 ==

4.2.2 !=

4.2.3 >

4.2.4 <

4.2.5 >=

4.2.6 <=

4.3 Logical Operator

4.3.1 and

4.3,2 or

4.3.3 not

4.4 Membership Operator

4.4.1 in

4.4.2 not in

Day 2

(26/11/62)

4. Operators
4.1 Arithmetic Operator
4.1.1 บวก (+)
4.1.2 ลบ (-)
4.1.3 คูณ (*)
4.1.4 หาร (/)
4.1.5 เศษจากการหาร (%)
4.1.6 ยกกำลัง (**)
4.1.7 ผลหารปัดเศษลง (//)
4.2 Comparison Operator
4.2.1 ==
4.2.2 !=
4.2.3 >
4.2.4 <
4.2.5 >=
4.2.6 <=
4.3 Logical Operator
4.3.1 and
4.3.2 or
4.3.3 not
4.4 Membership Operator
4.4.1 in
4.4.2 not in
5. If, Else, Elif
5.1 if-else
5.2 if
5.3 if-elif-else
5.4 if-elif


Day 3

(27/11/62)


6. For, While
6.1 For
6.1.1 for i in range(end)
6.1.2 for i in range(start, end)
6.1.3 for i in range(start, end, step)
6.1.4 for each element in list
6.1.5 for each element in tuple
6.1.6 for each element in dictionary
6.1.7 for each element in set
6.2 While

Day 4

(28/11/62)


7. If, Else, Elif + For, While
7.1 Pass, Continue, Break
7.1.1 Pass
7.1.2 Continue
7.1.3 Break
7.2 While True
7.3 List 2D
7.3.1 Create List 2D
7.3.2 Read List 2D
7.3.3 Update List 2D
7.3.3.1 Update List 2D (replace)
7.3.3.1 Update List 2D (append)
7.3.3.1 Update List 2D (insert)
7.4 Delete List 2D
7.4.1 Delete List 2D (del)
7.4.2 Delete List 2D (remove)
7.4.3 Delete List 2D (clear)

Day 5

(29/11/62)8. Function
8.1 Function ที่ print บางอย่างออกมา + ไม่ return
8.2 Function ที่ return บางอย่างออกมา

8.3 Function ที่ print และ return บางอย่างออกมา

9. File Management
9.1 txt
9.1.1 txt with r
9.1.2 txt with w
9.1.3 txt with a
9.2 csv
9.2.1 csv with r
9.2.2 csv with w
9.2.3 csv with a
9.3 path

10. OOP


* สิ่งที่ผู้เรียนต้องเตรียมมา 

Notebook ที่ลงโปรแกรม Anaconda (Python version 3.7) และเตรียมใจให้พร้อม คิดไว้เลยว่าหนักแน่นอน

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมโครงการกับทางเราจะต้องสามารถมาได้ตลอดทั้งโครงการ


Instructor

นักวิจัยด้าน AI และที่ปรึกษาด้าน AI ให้กับบริษัทเอกชน


อาจารย์ฆฤณ ชินประสาทศักดิ์


Venue

Date:  25 -29 Nov 2019 (5 days)
Time: 09:00 a.m. - 17:00 p.m.
Location: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก
(Google Maps: https://goo.gl/maps/MAsDqqzQNacYPguJ6)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง

  • Email: krin.c@madebyai.io
  • Call: 086-524-4463 (คริน)         
python, programmer, coding

Event Application

This event requires you to fill out an application form designed to create better experience for every participants. Please kindly fill out the form and wait for the application to be processed your application. After it has been processed, you will get a link in your email to purchase / get the ticket(s).

อบรม Python Programing

กดสมัครที่ปุ่ม "Apply" ทางเราจะคัดเลือกคนเพียง 75 ท่านเท่านั้น ประกาศผลผ่านทาง Email และทางเพจเรา

Tickets

No Tickets Available

T
Organize by
TAUTOLOGY