Education

อบรมการเขียนโปรแกรม Python

00a765f28831d30b145c6ea9b8d2260b56e0ea6c
อบรมการเขียนโปรแกรม Python

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 52 ที่นั่งแล้วที่เพจ : Artificial Intelligence by Tautology

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแต่ไม่ได้รับเลือก เรามีบัตร sponsor ราคาใบละ 9,900 บาทด้วยนะครับ


โครงการอบรมเขียนโปรแกรมภาษา Python ฟรี จำนวน 50 ที่นั่ง

ความเป็นมาของโครงการ : เนื่องจากการปรับหลักสูตรครั้งล่าสุด ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมต้องเรียนวิชา Python Programming ทาง TAUTOLOGY ได้รับรู้มาว่า โรงเรียนหลาย ๆ แห่งยังไม่มีบุคลากรที่พร้อมจะสอน ดังนั้นในโครงการนี้ ให้จะให้ความสำคัญกับผู้สมัครที่เป็น "คุณครูระดับมัธยม" เป็นอันแรก ในกรณีที่ผู้สมัครที่เป็นคุณครูมัธยมไม่ครบ 50 คน เราจะคัดเลือกนักเรียนโดยพิจารณาจากเหตุผลที่สนใจเข้าร่วมโครงการ


ความเข้มข้นของคอร์ส : เนื้อหาในคอร์สนี้ครอบคลุมตั้งแต่ Python พื้นฐานไปจนถึงการใช้งาน Python ในระดับสูง และในคอร์สยังมีโจทย์ให้นักเรียนฝึกหัดมากถึง 600 ข้อ เหตุผลที่เรามีโจทย์ให้นักเรียนฝึกฝนจำนวนมากถึง 600 ข้อ เพราะเราเชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่หาได้ง่าย ยิ่งความรู้ในการเขียนโปรแกรมยิ่งหาได้ง่าย แต่ "ประสบการณ์และความชำนาญเป็นสิ่งที่หาได้ยาก จำเป็นจะต้องใช้เวลาถึงจะสร้างขึ้นมาได้ !" 

ความตั้งใจของเรา : TAUTOLOGY เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง Expert ไม่ว่าจะเป็นด้าน AI, Programming หรือ Mathematics ดังนั้นเราอยากให้ผู้สมัครทุกคน ตั้งเป้าว่าต้องการที่จะเป็น Expert และร่วมกันสร้างคอร์สที่มีบรรยากาศการเรียนที่คึกคัก มีไฟที่ลุกโชนตลอดช่วงเวลาการเรียนการสอน และเราเองก็สัญญาว่า "จะทุ่มเททั้งหมดที่เรามี เพื่อสร้างคุณให้เป็น Expert ให้ได้"

รับรองเลยว่าถ้าคุณจบหลักสูตรคุณจะเป็นหนึ่งใน Expert ด้าน Python อย่างเเน่นอน !

*** หมายเหตุ 
: ผู้เข้าร่วมโครงการกับทางเราจะต้องสามารถมาได้ตลอดทั้งโครงการ และสำหรับท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด สามารถเช่าหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ (เบอร์ติดต่อ: 02-151-4000)Agenda

Week

Content

Day 1

(16/12/62)


1. Print Command

1.1 Print String ธรรมดา

1.1.1 Quote

1.1.2 Double Quote

1.1.3 If there is ‘ in the sentence, then ‘ in “...”

1.1.4 If there is “ in the sentence, then “ in ‘...’

1.2 Print String แบบมี Option

1.2.1 If there are ‘ and “ in the sentence, then use \’ and \”

1.2.2 If there are \ in the sentence, then use \\

1.2.3 if there is a tab or new line in the sentence, then use \t or \n

1.2.4 If you want to print multiple lines, then use ‘’’...’’’

1.3 Print Numeric แบบธรรมดา

1.4 Print Numeric แบบมี Option

1.4.1 %d

1.4.2 %f

1.4.3 %._f

1.5 Print String + Numeric

2. Variable

2.1 Create & Assign

2.2 Create Multiple Variable at the Same Time

2.3 Identifier

2.3.1 Character First

2.3.2 Case Sensitive

2.3.3 No Space, No Dot, No Special Character

2.3.4 Reserved Word

3. Data Type

3.1 Basic Data Type

3.1.1 Numeric

3.1.1.1 Integer

3.1.1.2 Floating-Point Number

3.1.1.3 Boolean

3.1.1.4 Complex Number

3.1.2 String

3.1.2.1 Create String

3.1.2.2 Read String

3.1.2.3 String + len

3.1.2.4 String + in

3.2 Composite Data Type

3.2.1 List

3.2.1.1 Create List

3.2.1.2 Read List

3.2.1.3 Update List

3.2.1.4 Delete List

3.2.1.5 List + len

3.2.1.6 List + in

3.2.2 Tuple

3.2.2.1 Create Tuple

3.2.2.2 Read Tuple

3.2.2.3 Tuple + len

3.2.2.4 Tuple + in

3.2.3 Dictionary

3.2.3.1 Create Dictionary

3.2.3.2 Read Dictionary

3.2.3.3 Update Dictionary

3.2.3.4 Delete Dictionary

3.2.3.5 Dictionary + len

3.2.3.6 Dictionary + in

3.2.4 Set

3.2.4.1 Create Set

3.2.4.2 Read Set

3.2.4.3 Update Set

3.2.4.4 Delete Set

3.2.4.5 Set + len

3.2.4.6 Set + in

3.2.4.7 Set + Union

3.2.4.8 Set + Intersec

3.2.4.9 Set + Difference

3.2.4.10 Set + Symmetric Difference

4. Operators

4.1 Arithmetic Operator

4.1.1 บวก (+)

4.1.2 ลบ (-)

4.1.3 คูณ (*)

4.1.4 หาร (/)

4.1.5 เศษจากการหาร (%)

4.1.6 ยกกำลัง (**)

4.1.7 ผลหารปัดเศษลง (//)

4.2 Comparison Operator

4.2.1 ==

4.2.2 !=

4.2.3 >

4.2.4 <

4.2.5 >=

4.2.6 <=

4.3 Logical Operator

4.3.1 and

4.3,2 or

4.3.3 not

4.4 Membership Operator

4.4.1 in

4.4.2 not in

Day 2

(17/12/62)

4. Operators
4.1 Arithmetic Operator
4.1.1 บวก (+)
4.1.2 ลบ (-)
4.1.3 คูณ (*)
4.1.4 หาร (/)
4.1.5 เศษจากการหาร (%)
4.1.6 ยกกำลัง (**)
4.1.7 ผลหารปัดเศษลง (//)
4.2 Comparison Operator
4.2.1 ==
4.2.2 !=
4.2.3 >
4.2.4 <
4.2.5 >=
4.2.6 <=
4.3 Logical Operator
4.3.1 and
4.3.2 or
4.3.3 not
4.4 Membership Operator
4.4.1 in
4.4.2 not in
5. If, Else, Elif
5.1 if-else
5.2 if
5.3 if-elif-else
5.4 if-elif


Day 3

(18/12/62)


6. For, While
6.1 For
6.1.1 for i in range(end)
6.1.2 for i in range(start, end)
6.1.3 for i in range(start, end, step)
6.1.4 for each element in list
6.1.5 for each element in tuple
6.1.6 for each element in dictionary
6.1.7 for each element in set
6.2 While

Day 4

(19/12/62)


7. If, Else, Elif + For, While
7.1 Pass, Continue, Break
7.1.1 Pass
7.1.2 Continue
7.1.3 Break
7.2 While True
7.3 List 2D
7.3.1 Create List 2D
7.3.2 Read List 2D
7.3.3 Update List 2D
7.3.3.1 Update List 2D (replace)
7.3.3.1 Update List 2D (append)
7.3.3.1 Update List 2D (insert)
7.4 Delete List 2D
7.4.1 Delete List 2D (del)
7.4.2 Delete List 2D (remove)
7.4.3 Delete List 2D (clear)

Day 5

(20/12/62)8. Function
8.1 Function ที่ print บางอย่างออกมา + ไม่ return
8.2 Function ที่ return บางอย่างออกมา

8.3 Function ที่ print และ return บางอย่างออกมา

9. File Management
9.1 txt
9.1.1 txt with r
9.1.2 txt with w
9.1.3 txt with a
9.2 csv
9.2.1 csv with r
9.2.2 csv with w
9.2.3 csv with a
9.3 path

10. OOP


* สิ่งที่ผู้เรียนต้องเตรียมมา 

Notebook ที่ลงโปรแกรม Anaconda (Python version 3.7) และเตรียมใจให้พร้อม คิดไว้เลยว่าหนักแน่นอน


Instructor


อาจารย์ฆฤณ ชินประสาทศักดิ์ |

นักวิจัยด้าน AI และที่ปรึกษาด้าน AI ให้กับบริษัทเอกชน


อาจารย์ภูมิพงษ์ ยุธนาสิริกุล|

ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และภาษา Python


Venue

Date:  16 -20 Dec 2019 (5 days)
Time: 09:00 a.m. - 17:00 p.m.
Location:  ห้องประชุม CC404 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวิทยาศาตร์ประเทศไทย (อาคาร 14)
(Google Maps: https://goo.gl/maps/zh2geBf2za6H8Yi87)
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง

  • Email: krin.c@madebyai.io
  • Call: 086-524-4463 (คริน)         

Application Form

Free Ticket

กดสมัครที่ปุ่ม "Apply" ทางเราจะคัดเลือกคนเพียง 50 ท่านเท่านั้น
ประกาศผลผ่านทาง Email และทางเพจเรา

Application Closed

Tickets

Sponsor Ticket

ท่านจะสมารถเข้าร่วมได้ตลอดทั้งงาน

฿9,990.00
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
F5dc87d9468ef3d85d583bdc7a9c03be84817d50
Organized by
TAUTOLOGY