159161e3e11ec72d7fb91c5bdace435bf8b7ef16
PLEARN with Board Game

ขอเชิญลงทะเบียนรับบัตรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "PLEARN (Play+Learn) with Board Game" 


ร่วมเปลี่ยนห้องเรียนที่แสนจะน่าเบื่อ...เป็นห้องเรียนที่สนุกสนานและเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 


วิทยากรครูหนุ่ม ไฟแรง

ครูวชิรวิทย์  เอี่ยมวิลัย ข้าราชการครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมสมเด็จพระเทพฯ ที่มาแรงในเรื่องศาตร์แห่งเกมกระดานการศึกษา

จัดโดยนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ ปลาย รุ่น 21

ติดต่อผู้จัดงานได้ที่ 08 7962 5217 คุณโจ

Tickets

PLEARN with Board Game

กรุณานำ E-Ticket มาลงทะเบียนหน้างาน

Free
09d612ab21dcade6067039aec9bcdc76b39747aa
Organized by
ED TECH KU