Thsw collection2

Lean Startup 101 (THAI)Thailand Startup Week เป็นงานอีเวนท์ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้างาน
จุดประสงค์ของงานก็เพื่อที่จะจุดประกาย และแนะแนวความคิดให้กับชุมชน Startup ผ่านความรู้, ประสบการณ์, และพบปะ กับผู้เชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย
โดยงานนี้จะจัดขึ้นภายในวันที่ 18-22 กรกฎาคม และจะมีงานอีเวนท์ให้เข้าร่วมมากกว่า 50 งานทั่วกรุงเทพฯ

สนใจลงทะเบียนสำหรับงานอื่นๆอีกคลิกที่นี่: https://www.eventpop.me/c/THSW

--------------------------------------------------------

Lean Startup 101 ( Workshop )

“ใน startup 100 ราย…  95 ราย "เจ๊ง!"

เหตุผลหลักคือสินค้า/บริการ ไม่มีคนต้องการ (ข้อมูลจาก CB Insight :http://bit.ly/1SYWDCi)

ต่อให้ไอเดียเลิศแค่ไหน แต่ถ้าไม่มีลูกค้า.. ธุรกิจก็ไม่มีทางเกิด

ประเด็นคือ แล้วมันจะมีวิธีอะไรมั้ย? ที่ทำให้เรารู้ว่า สิ่งที่เราสร้างขึ้นมา มีคนซื้อแน่ๆ?

วิธีการคิดแบบ Lean Startup จะช่วยให้คุณสร้างธุรกิจ ด้วยวิธี " สร้าง - วัดผล - เรียนรู้ " ที่สามารถทำให้คุณเริ่มจากจุดสำคัญที่สุด

เรียนรู้เทคนิคการสร้างธุรกิจที่ลูกค้าต้องการ สร้างลูกค้าก่อนสร้างสินค้า สร้างยอดขายก่อนสร้างธุรกิจ... สำเร็จได้ แม้ในเวลาที่ไม่พร้อมผู้พูดบรรยาย: แมน ชวยศ ป้อมคำ ( CEO of Lean Entrepreneur, Lean Coach of Lean Startup Machine, and BNI The Elite Growth Coordinator )

--------------------------------------------------------

 19 July 2016 at 14:00 - 17:00

View Tickets
Date
19 Jul 2016 at 14:00 - 17:00
Add to Calendar
Location
HUBBA-TO ( Onnut )
View Map

Organized by

Logo600x600
Thailand Startup Week
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Logo600x600

Thailand Startup Week

Facebook

facebook.com/THStartupWeek/

E-mail

thailand@startupweek.co

Twitter

@THStartupWeek

Having trouble purchasing ticket? View Help Center