Run

KU RUN 2019 (KUKPS กำแพงแสน)

12787c240e4ecc7f3f490277d48cb4981f42e331
KU RUN 2019 (KUKPS กำแพงแสน)

ข้อมูลการจัดกิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม : KU RUN : วิ่งลั่นทุ่ง 

Concept : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแข่งขัน เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 4+1 วิทยาเขต จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเชิญชวน นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และประชาชนทั่วไปได้มาออกกำลังกายและยังได้เยี่ยมชมความสวยงามของแต่ละวิทยาเขตอีกด้วย


กิจกรรมการแข่งขันวิ่งทางเรียบบนเส้นทางที่จะพาเพื่อนนักวิ่งได้สัมผัสกับความสวยงามของบรรยากาศยามเช้าใน 5 สนาม อันได้แก่


🍀 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 22 ธันวาคม 2562


🍀 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร วันที่ 12 มกราคม 2563


🍀 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563


🍀 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต สุพรรณบุรี วันที่ 1 มีนาคม 2563


🍀 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 22 มีนาคม 2563


เปิดบ้านต้อนรับให้ประชาชนทั่วไปเข้าชื่นชมความสวยงามของ 5 วิทยาเขตการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ ระยะทาง 10 กิโเมตร, 5 กิโลเมตร, และ 2.5 กิโลเมตร


โดยเส้นทาง ในแต่ละวิทยาเขตจะมีความหลากหลาย เน้นความปลอดภัย สวยงาม เน้นจุดที่เป็นไฮไลต์ ของแต่ละวิทยาเขต


วัตถุประสงค์  

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน ครอบครัวนิสิตเก่า ประชาชน สังคม ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย อนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม


2.เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


3.เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลสาธารณประโยชน์ที่สมาคมดำเนินการอยู่และกิจกรรมต่างๆของสมาคม กำหนดการกิจกรรม

วันเสาร์

เวลา กิจกรรม


10.00 น. เปิดให้ลงทะเบียนรับอุปกรณ์


   เปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้สนับสนุนและชุมชน

18.00 น. ปิดลงทะเบียนรับอุปกรณ์


   ปิดให้บริการพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้สนับสนุนและชุมชน


วันอาทิตย์

เวลา กิจกรรม


05.00 น. เปิดพื้นที่ให้บริการนักกีฬา


   เจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆในเส้นทางการแข่งขัน


05.45 น. เปิดให้นักกีฬาเข้า block start


   พิธีเปิดกิจกรรม โดย …………


06.00 น. เริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวแข่งขัน ระยะ มินิ มาราธอน (10 กิโลเมตร)


06.15 น. เริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวแข่งขัน ระยะ ฟันรัน (5 กิโลเมตร)


06.30 น. เริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวแข่งขัน ระยะ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (2.5 กิโลเมตร)


07.00 น. พื้นที่อาหารสำหรับนักกีฬาเปิดให้บริการ


08.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขันระยะ


    มินิ มาราธอน (10 กิโลเมตร)


09.00 น. สิ้นสุดกิจกรรม


การแบ่งรุ่นอายุ

ระยะ 10 กิโลเมตร (มินิ มาราธอน)


  - ชายอายุ 10-19 ปี


  - ชายอายุ 20-29 ปี


  - ชายอายุ 30-39 ปี


  - ชายอายุ 40-49 ปี


  - ชายอายุ 50-59 ปี


  - ชายอายุ 60 ปีขึ้นไป


  - หญิงอายุ 10-19 ปี


  - หญิงอายุ 20-29 ปี


  - หญิงอายุ 30-39 ปี


  - หญิงอายุ 40-49 ปี


  - หญิงอายุ 50-59 ปี


  - หญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ ระยะ 5 และ 2.5 กิโลเมตร ไม่มีการแข่งขันชิงถ้วยรางวัล


รางวัล  

ผู้ชนะอันดับที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุจะได้รับถ้วยรางวัล


เสื้อ

เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน 5 สี 5 วิทยาเขต ผลิตด้วยเทคโนโลยี drydye ซึ่งผลิตให้กับผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ดังระดับโลก เนื้อผ้าดี บางเบา ระบายเหงื่อและอากาศได้ดี เหรียญ


เหรียญรางวัล สามารถต่อกัน 5 สนาม เป็นคำว่า KU RUN


ถ้วยรางวัล


ระยะทางวิ่ง********************


2.5 KM5 KM10 KMกติกาการแข่งขัน

1. ผู้จัดการแข่งขันจะดำเนินการจัดงานในด้านความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยอมรับความความเสี่ยงของตัวเองและผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันหรือระหว่างการมีส่วนร่วมในการแข่งขันใดๆ ผู้เข้าร่วมต้องได้รับการตรวจสอบทางการแพทย์และ/หรือปรึกษาแพทย์ของพวกเขา ก่อนที่จะมีการลงทะเบียนและก่อนที่การแข่งขันจะเกิดขึ้นจริง

2. เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขัน ในบางกรณีผู้เข้าการแข่งขันจำเป็นต้องออกจากการแข่งขันทันทีหาก ได้รับการแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้อำนวยการการแข่งขันผู้ตัดสินและ / หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

3. รองเท้าสเก็ต รถเข็น รองเท้าที่มีล้อในตัวหรือที่แนบมาและอื่น ๆ วัตถุอื่นที่ ไม่ใช่ยานพาหนะหรืออุปกรณ์สำหรับทางการแพทย์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเส้นทางการวิ่ง

4. คณะผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้การถ่ายภาพใด ๆ (รวมทั้งผู้เข้าร่วม), ภาพเคลื่อนไหว, บันทึกหรือบันทึกสื่ออื่น ๆ ถูกต้องตาม กฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการโฆษณาเชิงพาณิชย์

5. คณะผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดหรือปฏิเสธการสมัครจากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ

6. คณะผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกรอกรายละเอียดการสมัครไม่สมบูรณ์

7. ใบสมัครไม่สามารถโอนสิทธิได้

8. ผู้แข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อ ให้มองเห็นชัดเจน ในกรณีที่ ไม่สามารถมองเห็นเลขหมายประจำตัว การติดหมายเลขผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครแข่งขันในประเภทหรือกลุ่มอายุใด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล


Registration Types

No Registrations Available

E4d8a42486c557b3c3740d96898ffc744afb872c
Organized by
KU RUN : วิ่งลั่นทุ่ง