Technology

2 Days Experience Sharing to Leading Change to Agile Software Development

16 Nov 2019 09:00 - 17 Nov 2019 17:00
SCK Dojo by Siam Chamnankit Co., Ltd.
ห้องเลขที่ 1001 ชั้น 10 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ซอยลาดพร้าว 3
กรุงเทพมหานคร, Thailand
0 followers
523e9fd95d87c56c7158d436ceeaa37539e33d70
2 Days Experience Sharing to Leading Change to Agile Software Development

กรุณาอ่านรายละเอียด และเงื่อนไขให้เข้าในก่อนกรอกรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมจ้า

ประสบการณ์ในการนำพาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562 จะถูกนำมาส่งมอบต่อให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กำลังอยู่ในยุคที่ Agile for Software Development กำลังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไม่ว่าจะมาก หรือน้อยเพียงใด ตลอดระยะเวลาทั้งสองวัน คือ วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เพื่อนพ้องน้องพี่ที่เข้าร่วมรับการส่งมอบประสบการณ์เพื่อให้เกิดการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงกระบวนการ และขั้นตอนของการพัฒนา ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์จากซอฟต์แวร์ด้วย Agile Softare Development

จาก Sequence Phases เช่น Waterfall หรือ Define Processes

สู่ Iterative and Incremental Development ที่เป็นรากฐานของ Agile Software Development

แบบที่เราใช้อยู่ ณ ตอนนี้

“agile uses an iterative and incremental development approach, and agile approaches require a cultural change.”

agile approaches creates a cultural of working with

 • driven by value
 • enable a team to deliver value frequently for feedback
 • collaborating across the organisation
 • respect for people
 • transparency by share a common definition of “Done”
 • commitment to continuous improvement
 • automation

ในบริบทของ

The Heart of Agile ที่ประกอบไปด้วยสี่คำคือ Collaborate, Deliver, Reflect และ Improve

ดังนั้น

ได้รับการส่งมอบ

 1. วิธีการ ขั้นตอน และตัวอย่างของการดำเนินการประเมิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนสำหรับการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการพัฒนา ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์จากซอฟต์แวร์ด้วย Agile Softare Development
 2. ลำดับ รายละเอียด และเหตุผล ของชุดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ และประสบการณ์สำหรับแต่ละกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์จากซอฟต์แวร์ด้วย Agile Softare Development
 3. การนำพา โดยมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีนัยยะ ของการพัฒนา ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์จากซอฟต์แวร์ด้วย Agile Software Development แบ่งเป็น Organisation Coach, Team Coach และ Technical Practices Coach
 4. วิธีการ และตัวอย่างของการเพิ่มเติม และเสริม ทักษะ ความรู้ และการกระตุ้นอะไรบ้าง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบพฤติกรรมทั้งระดับบุคคล กลุ่มคน ทีม และองค์กร
 5. กรณีศึกษาการฝึก นำพา เสริมทักษะ องค์ความรู้ และการกระตุ้น เพื่อเปลี่ยนจาก กลุ่มคน ไปสู่ ทีมในระดับ Self-Managing ของรูปแบบการฝึกโปรแกรม SCK SEAL Team
 6. ปัญหา และอุปสรรคที่จะพบเจอ และตัวอย่างของวิธีการรับมือ

และ

สิ่งที่จะไม่ได้รับการส่งมอบ

 1. Agile คืออะไร
 2. Scrum Framework คืออะไร
 3. เครื่องมือใชัอะไร
 4. คำตอบของปัญหาที่เจออยู่ ณ ปัจจุบัน

ดังนั้น

สองวันจึงเหมาะกับ

เหล่าผู้นำทางจิตวิญญาณ เช่น Agile Coach และ/หรือ Scrum Master ที่ทั้งโดนอุปโลกน์ หรืออุปโลกน์ตัวเอง ที่กำลังนำพาการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยจากรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ หลักปฏิบัติ เทคนิค และวิธีการภายใต้ร่มเงาของ Agile Software Development

เหล่าผู้บริหาร จัดการ แก้ไขปัญหา เพื่อขับเคลื่อนการส่งมอบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์ เช่น Project Manager 

สองวันนี้ไม่เหมาะกับ

เพื่อนพ้องน้องพี่ที่จะมาหาความรู้เพิ่มว่า Agile for Software Development คืออะไร และ Scrum Framework คืออะไร

ขอรับเป็นสิ่งของบริจาค แทนเก็บเงินค่าเข้าร่วม

การแบ่งปันครั้งนี้ทาง สยามชำนาญกิจ ชูฮาริ ซีลทีม วีเลิฟบั๊กบิส และเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มาร่วมส่งมอบไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ขอรับเป็นของใช้ อาหารแห้ง นม เสื้อผ้า ของเล่น และหนังสือ เพื่อนำส่งมอบต่อให้กับทาง

 • บ้านเด็กอ่อน รังสิต
 • วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10:00น. 
 • ภายใต้ชื่อ Thailand Agile Coach Community of Practices

ทางบ้านเด็กอ่อน รังสิต ต้องการ

 • นมผง Enfalac สูตร 1 และ 2
 • นมกล่อง UHT 
 • ขนมต่างๆ
 • ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
 • สายดูดเสมหะ เบอร์ 8 
 • กางเกงขาสั้น สำหรับเด็ก 3-6 ปี
 • ถุงดำ แบบหนา ขนาด 30x40 นิ้ว 

สิ่งของที่นำมาร่วมแบ่งปัน ตามกำลังที่มี หนึ่งชิ้น สองชั้น สามชั้น หรือจำนวนต่างๆ มีค่าเท่ากันที่ เราได้แบ่งปัน

เงื่อนไขการเข้าร่วม

เนื่องจากเป็นชั้นเรียนที่ไม่เก็บเงินค่าเข้าร่วม และเพื่อให้เพื่อนพ้องน้องพี่ที่สนใจได้เข้าร่วมให้ได้มากที่สุด ดังนั้น

 1. ขอให้สิทธิ์สำหรับบริษัทที่จะส่งคนมา บริษัทละ 2 ท่านเท่านั้น
 2. กรุณากรอกชื่อบริษัท และอีเมลของบริษัทให้ครบในแบบกรอกการเข้าร่วม

หากพบว่าบริษัทใดผิดเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ ทางทีมขออนุญาตในการยกเลิกบัตรเข้าร่วมทั้งหมด พร้อมจะติดต่อไปเพื่อชี้แจ้งให้ทราบ

Tickets

No Tickets Available

F16d24413c8e40a6e12b6d3eebf8c680f6631080
Organized by
Siam Chamnankit