Technology

1 Day Experience Sharing to Change from Manual Testing to Automation Testing

70ac8d9a5f81c4bd28e4d27cf070571e62a6081d
1 Day Experience Sharing to Change from Manual Testing to Automation Testing

กรุณาอ่านรายละเอียด และเงื่อนไขให้เข้าในก่อนกรอกรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมจ้า

ตลอดระยะเวลาประมาณ 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) นั้นเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันก็เริ่มก่อร่างสร้างปัญหาขึ้นพร้อมกันไปด้วยกับ Automation Testing ที่ถูกสั่งให้สร้างออกมาจาก 2 กลุ่มคนคือ 

 1. Software Tester หรือ Quality Assurance (in the name only) ที่ต้องไปทำ Automation Testing มาในระดับของการทดสอบ User Acceptance Test บ้าง และ/หรือ API Test บ้าง
 2. Programmer ที่ต้องไปทำ Automation Testing ในระดับของ Unit Testing 

แต่ก็มีได้มีความสอดคล้องกัน และทำงานร่วมกันในคำที่เรียกว่า ทีม จริงๆ แต่เป็นเพียงแค่ กลุ่มคน หรือ คณะทำงาน เท่านั้น

อีกทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากโดยสั่งให้ทำ Automation Testing ยกตัวอย่างเช่น

 • ข้อมูลในการทดสอบที่ใช้ซ้ำไม่ได้
 • เครื่องเซิฟเวอร์ไม่พร้อม
 • เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับทำ Automation Testing เต็มไปหมด
 • Code ของ Automation Testing จัดเก็บแยกกับ Production Code
 • Automation Testing ไม่ได้ถูกใช้ในการทดสอบซ้ำ และบ่อยๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเกิดขึ้น
 • นำคำว่า DevOps ไปใช้แล้ว แต่ไม่มีเรื่องการทดสอบอย่างเหมาะสม และถูกต้องอยู่ด้วย

ดังนั้น

ภายในระยะเวลา 1 วัน วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 09:30น. - 16:30น. จะเป็นการส่งมอบประสบการณ์จากการลงมือทำในการปรับเปลี่ยนการทดสอบแบบ Manual Testing ไปเป็น Automation Testing เพื่อสร้างเป็น Regression Testing Suite และใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์ 

ได้รับการส่งมอบ

 1. วิธีการ ขั้นตอน และตัวอย่างของการดำเนินการประเมิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนสำหรับการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทดสอบจาก Manual Testing ไปสู่ Automation Testing
 2. ลำดับ รายละเอียด และเหตุผล ของชุดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ และประสบการณ์สำหรับแต่ละกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการการทดสอบจาก Manual Testing ไปสู่ Automation Testing
 3. วิธีการ และตัวอย่างของการเพิ่มเติม และเสริม ทักษะ ความรู้ และการกระตุ้นอะไรบ้าง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบพฤติกรรมทั้งระดับบุคคล กลุ่มคน และทีม ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบจาก Manual Testing ไปสู่ Automation Testing 
 4. กรณีศึกษาการฝึก นำพา เสริมทักษะ องค์ความรู้ และการกระตุ้น เพื่อเปลี่ยนจาก กลุ่มคน ไปสู่ ทีมในระดับ Self-Managing ของรูปแบบการฝึกโปรแกรม SCK SEAL Team
 5. ปัญหา และอุปสรรคที่จะพบเจอ และตัวอย่างของวิธีการรับมือ

และ

สิ่งที่จะไม่ได้รับการส่งมอบ

 1. ใช้ Tools อะไร
 2. Tools ใช้อย่างไร

ดังนั้น

หนึ่งวันจึงเหมาะกับ

ผู้ที่มีอำนาจในการจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจาก Manual Testing ไปสู่ Automation Testing ควรจะต้องมา เพื่อถ้าส่งเพียงแค่

 1. Test Manager
 2. Development Manager
 3. Software Tester
 4. Quality Assurance (in the name)
 5. Programmer
 6. Developer
 7. Project Manager 

มา กลับไปก็ผลักดันอะไรไม่ได้มากเพราะเขาเหล่านี้อาจจะไร้ซึ่งอำนาจ หรือมีอำนาจไม่มากในการผลักดัน

ขอรับเป็นสิ่งของบริจาค แทนเก็บเงินค่าเข้าร่วม

การแบ่งปันครั้งนี้ทาง สยามชำนาญกิจ ชูฮาริ ซีลทีม วีเลิฟบั๊กบิส และเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มาร่วมส่งมอบไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ขอรับเป็นของใช้ อาหารแห้ง นม เสื้อผ้า ของเล่น และหนังสือ เพื่อนำส่งมอบต่อให้กับทาง

 • บ้านเด็กอ่อน รังสิต
 • วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10:00น. 
 • ภายใต้ชื่อ WeLoveBug Community of Practices

ทางบ้านเด็กอ่อน รังสิต ต้องการ

 • นมผง Enfalac สูตร 1 และ 2
 • นมกล่อง UHT 
 • ขนมต่างๆ
 • ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
 • สายดูดเสมหะ เบอร์ 8 
 • กางเกงขาสั้น สำหรับเด็ก 3-6 ปี
 • ถุงดำ แบบหนา ขนาด 30x40 นิ้ว 

สิ่งของที่นำมาร่วมแบ่งปัน ตามกำลังที่มี หนึ่งชิ้น สองชั้น สามชั้น หรือจำนวนต่างๆ มีค่าเท่ากันที่ เราได้แบ่งปัน

เงื่อนไขการเข้าร่วม

เนื่องจากเป็นชั้นเรียนที่ไม่เก็บเงินค่าเข้าร่วม และเพื่อให้เพื่อนพ้องน้องพี่ที่สนใจได้เข้าร่วมให้ได้มากที่สุด ดังนั้น

 1. ขอให้สิทธิ์สำหรับบริษัทที่จะส่งคนมา บริษัทละ 2 ท่านเท่านั้น
 2. กรุณากรอกชื่อบริษัท และอีเมลของบริษัทให้ครบในแบบกรอกการเข้าร่วม

หากพบว่าบริษัทใดผิดเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ ทางทีมขออนุญาตในการยกเลิกบัตรเข้าร่วมทั้งหมด พร้อมจะติดต่อไปเพื่อชี้แจ้งให้ทราบ

Tickets

No Tickets Available

364f80962b07b072c10b2ca002755e869504ba9e
Organized by
Siam Chamnankit