สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Seminar and Workshop) “สัญญาต้องเป็นสัญญา: ว่าด้วยการทำสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอิเล็กทรอนิกซ์สำหรับฟรีแลนซ์”

Seminar ip eventpop cover

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  (Seminar and Workshop)
“สัญญาต้องเป็นสัญญา: ว่าด้วยการทำสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอิเล็กทรอนิกซ์สำหรับฟรีแลนซ์”

เวลา : 20 สิงหาคม 2559 | 10:00 - 16:00 
สถานที่ : ห้องเวิร์คช็อป, TCDC


สัญญาคืออะไร ทำไมต้องทำสัญญา และสัญญามีความสำคัญอย่างไรสำหรับฟรีแลนซ์…. คิดจะเป็นฟรีแลนซ์ คุณรู้เรื่องเหล่านี้แล้วหรือยัง?


สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับการตกลงรับทำงานกับผู้ว่าจ้างคือ การเซ็นสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์ เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย หลายครั้งที่ฟรีแลนซ์ลืมนึกถึงเรื่องนี้ จึงพบปัญหาผู้ว่าจ้างปฏิเสธรับผลงานอยู่บ่อยๆ ซึ่งนอกจากจะไม่ได้รับค่าจ้างแล้ว ยังเสียโอกาสที่จะรับทำงานอื่นอีกด้วย ในส่วนของผู้ว่าจ้าง การเซ็นสัญญากับฟรีแลนซ์ก็เป็นการรับประกันว่าฟรีแลนซ์จะทำงานจนสำเร็จ โดยไม่ทิ้งงานกลางคัน 


เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน ทั้งฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องรู้หลักกฎหมายเรื่องสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่ผู้คนนิยมประกอบธุรกรรมออนไลน์ 


TCDC โดยความร่วมมือกับ tasknjoy จึงจัดสัมมนา “สัญญาต้องเป็นสัญญา: ว่าด้วยการทำสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และอิเล็กทรอนิกส์” ขึ้นเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้


• ให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องหลักการทำสัญญา ทั้งสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง และความระงับแห่งสัญญา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำสัญญา 

• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำหลักและวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกรณีศึกษา การร่วมลงมือทำ และการฝึกฝนภาคปฏิบัติในการร่างสัญญา 

• ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากร 


ใครที่ควรเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้?
นักออกแบบฟรีแลนซ์หรือประจำ ทั้งออกแบบโลโก้ กราฟฟิก สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ ประดับตกแต่ง ตกแต่งภายใน ออกแบบทางสถาปัตยกรรม หรืออื่นๆ ผู้ว่าจ้างงาน และผู้ที่ต้องการเรียนรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ 


กำหนดการ

10.00 – 10.30    ลงทะเบียน 

10.30 – 11.00    ความรู้เรื่องหลักการทำสัญญาเบื้องต้น 

11.00 – 11.30    สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 

11.30 – 12..00   ความระงับแห่งสัญญา 

12.00 – 13.00    พักกลางวัน 

13.00 – 13.30    การทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ 

13.30 – 14.30    แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม และฝึกฝนภาคปฏิบัติ 

14.30 – 15.30    Q & A 

15.30 – 16.00    สรุปการสัมมนา พร้อมแนะนำ tasknjoy 


ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หมายเหตุ
1.(บรรยายเป็นภาษาไทย) จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ไม่เกิน 30 คน
2.เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที 
3.ค่าที่จอดรถเป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมง


สอบถามข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 664 7667 ต่อ126, 118 (จันทร์-ศุกร์ 9.30-17.30)ชาติพร บารมี (ชาติ) 
การศึกษา 
นิติศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต International Economic Law, University of Warwick, UK 
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Commercial Law, University of Bristol, UK 
ประวัติการทำงาน 
- Partner : Legal Advisory Council Limited (ตั้งแต่พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน) 
- อาจารย์พิเศษ วิชาสัญญาสำคัญทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน) 
- ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (พ.ศ. 2558) 


จีรพร ศรีเพ็ชรดานนท์ (หลัม) 
การศึกษา 
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) International Trade Law, University of Kent 
ประวัติการทำงาน 
- Partner สำนักงานกฎหมาย บริษัท จาร์เรทท์ ลอยด์ จำกัด (Jarrett Lloyd Co., Ltd) (พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน) 
- ที่ปรึกษากฎหมายในรายการ Opal Law Firm ช่อง GMM 25 (พ.ศ. 2558) 
- ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานกฎหมาย บริษัท แมควอลเดน แอนด์ เบลลีย์ จำกัด (McWalden & Bailey Co., Ltd) (พ.ศ. 2552 – 2553) 
- ทนายความ สำนักกฎหมาย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชี่ยล คอนซัลแตนท์ จำกัด (International Commercial Consultant Co., Ltd) (พ.ศ. 2551 -2552) 
- วิทยากรพิเศษ (พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน)
Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Tcdc logo2

Thailand Creative and Design Center

02 664 7667 ต่อ126, 118

Need Help?

Visit Help Center