Education

7/18 CT MAG OPEN HOUSE โดย กองบรรณาธิการนิตยสารคิด (Creative Thailand)

4f12ed685dc3c334050ed357441c6e04ac3539ef
7/18 CT MAG OPEN HOUSE โดย กองบรรณาธิการนิตยสารคิด (Creative Thailand)

7/18 CT MAG OPEN HOUSE

โดย กองบรรณาธิการนิตยสารคิด (Creative Thailand)

 

วัน/เวลา                 19 สิงหาคม 2559 l 13.00 – 15.00 น.

สถานที่                   ห้อง Member Lounge, TCDC

จำนวนผู้เข้าร่วม         70 คน

 

รายละเอียดกิจกรรม

                เผยเบื้องหลังการสร้างสรรค์เนื้อหาของนิตยสาร คิด” (Creative Thailand) นิตยสารแจกฟรีรายเดือนโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และผลักดันเศรษฐกิจไทย จากกองบรรณาธิการทั้งในโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ในเดือนตุลาคม 2559 และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจสร้างสรรค์เนื้อหาที่ไม่ได้ว่าด้วยไลฟ์สไตล์ แต่หมายถึงการใช้ชีวิตให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในวันนี้

 

ช่วงที่ 1     ก่อนจะเป็น คิดความเป็นมาของนิตยสาร

ช่วงที่ 2     กว่าจะเป็น คิด

                ขั้นตอนและกระบวนการทำงาน เพื่อเลือกหัวข้อและสร้างสรรค์เนื้อหาให้มีความสอดคล้องกันทั้งฉบับ

ช่วงที่ 3     “คิดให้ได้ คิดให้ดี

ช่วงที่ 4     Q & A

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

- สมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจ


วิธีสมัครและเงื่อนไข

• ผู้สมัครแต่ละท่านสามารถสมัครได้หลายกิจกรรม โดยขอความร่วมมือตรวจสอบวัน เวลา และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ถูกต้องก่อนตัดสินใจสมัคร

• ดำเนินกิจกรรมเป็นภาษาไทยเท่านั้น

• ไม่สามารถโอนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมให้กับผู้อื่นได้

• หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กรุณาแจ้ง TCDC ก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 3 วัน ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือโทร. 02 664 8448 # 213, 214 (ระหว่างเวลา 10.30 – 21.00 น. ปิดวันจันทร์)

• TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในครั้งต่อไป หากท่านไม่เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่แจ้งยกเลิก

• TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อมูลติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC  โทร. 02 664 8448 # 213, 214
TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม 10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์)

Tickets

No Tickets Available

Fe0e40cb531d1d31447e3e7f8dba8ac4d4b32e04
Organized by
Thailand Creative and Design Center