Education

Google's Design Sprint Master Class รุ่นที่ #2

B110320247cc31b587604a140a6f86129a5528d4
Google's Design Sprint Master Class รุ่นที่ #2
# Introduction
ในยุคที่มี Technology ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายๆ ธุรกิจต้องเริ่มปรับตัวเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนไป บ่อยครั้งที่เวลาพยายามคิดจะทำสิ่งใหม่ๆ เรามักจะลืมทำความเข้าใจว่าลูกค้าหรือผู้ใช้งานต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือไม่ ซึ่งสุดท้ายอาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเสียทั้งเงินและเวลา ที่ทำของใหม่ๆ ออกมา...สุดท้ายก็อาจจะไม่ตอบโจทย์
ทุกวันนี้ มีหลายๆ เทคนิคที่ถูกหยิบมาใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น Design Thinking, Agile หรือ Lean Startup... ซึ่งทุกๆเทคนิคจะให้ความสำคัญกับเรื่องที่เหมือนๆ กันคือ
 • การมองจากมุมของผู้ใช้งานจริง
 • ทดสอบไอเดียบ่อยๆ
อย่างไรก็ตามสำหรับกระบวนการ Design Thinking ค่อนข้างมีวิธีการลงมือทำได้หลายรูปแบบ ซึ่งบางครั้งอาจจะใช้เวลาหลายวัน, หลายสัปดาห์ หรือหลายเดือนในการทำให้ครบทุกขั้นตอนแล้วแต่บริบทของเนื้องาน... ทาง Google Venture จึงได้คิดค้นกระบวนการ Design Sprint ซึ่งจะเป็นเหมือนสูตรสำเร็จที่สามารถทำตามได้โดยง่าย, กระชับ, รวดเร็ว และสามารถทำจบได้โดยใช้เวลาเพียง 5 วัน
"Google's Design Sprint Master Class" workshop
สำหรับ Workshop นี้จะช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการออกแบบที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน (Step-by-step) ของ Google's Design Sprint ซึ่งจะใช้เวลาที่กระชับจบได้ในเวลาเพียง 2 วัน ทำให้เหมาะต่อการนำไปปรับใช้ทั้งในองค์กรขนาดเล็ก ไป จนถึงขนาดใหญ่
บางครั้งการเชิญคนตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารมารวมอยู่ในห้อง Workshop เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพง เพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถใช้เวลาอันมีค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสร้างการเรียนรู้ที่ทำให้ทุกคนในทีมงานมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเรากำลังมาถูกทางอยู่หรือไม่
# เนื้อหาคอร์ส
พาทำกระบวนออกแบบของ Google's Design Sprint ตั้งแต่ต้นจนจบภายในเวลา 2 วันเต็มๆ
Day 1
 • Design Thinking Mindset
 • Design Thinking Case study
 • Design Sprint Challenge
 • Empathy Mapping
 • Persona
 • Map (Understand Customer Journey & Identify Pain point)
 • Ask the Expert
 • HMWs
 • Pick a Target
 • Lightning Demo
 • Crazys'8
 • Solution Sketch
 • Sticky Decision
 • Value Proposition
 • Storyboard
Day 2
 • Prototype 
 • Test Script
 • Five Act Interview
 • User Interview Tips
 • Dry Run
 • Recruiting User
 • User Test
 • Learning Summary Report
 • Recap
 • Design Sprint Case study
 • Key Benefit
 • Plan for Next Step
 • Preparation before Google's Design Sprint
# สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
Design Thinking
 • เข้าใจวิธีการออกแบบตามหลักของ Design Thinking รู้ว่าคืออะไร? และ มีประโยชน์ยังไง?
 • เห็นภาพมากขึ้นผ่านตัวอย่างการใช้ Design Thinking ใน Case study
Google's Design Sprint
 • ได้ลงมือทำ Google's Design Sprint จริง อัดแน่นทุกขั้นตอนด้วยรูปแบบ งานกลุ่ม ซึ่งจะทำให้เกิดไอเดียที่น่าสนใจหลากหลาย
 • เข้าใจวิธีในการ หยิบเครื่องมือ ที่เหมาะสม มาใช้ผ่านกระบวนการของ Google's Design Sprint workshop
 • เข้าใจวิธีการ เลือกปัญหา ที่จะนำมาแก้ ก่อนที่จะเริ่มวิธีการหา Idea ใหม่ๆ เพื่อเป็นคำตอบของปัญหาที่ถูกเลือก
 • เข้าใจวิธีการสร้าง Storyboard สำหรับ Idea ที่ถูกเลือก
 • เข้าใจวิธีการมอง คุณค่า (Value Proposition) ของ Product ที่จะเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เข้าใจวิธีการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างของต้นแบบ (Prototype) ในเวลาที่จำกัด
 • ได้ลองนำของต้นแบบไป ฝึกสัมภาษณ์จริง กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเข้าใจวิธีการนำผลการทดสอบมาสรุปเพื่อหา Pattern ของการเรียนรู้
ประสบการณ์ที่จะได้รับเพิ่มเติม ในแง่มุมอื่นๆ 
 • เข้าใจวิธีการมอง คุณค่า (Value Proposition) ของ Product ที่จะเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • มีความมั่นใจมากขึ้นในการคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ หรือที่เรียกว่า Creative confidence
# Feedback บางส่วน จากคนที่ผ่านหลักสูตร Google's Design Sprint Workshop
"...การทำ Map และ หา Pain point ทำให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนขึ้น และเห็นภาพเดียวกัน..."
"...ชอบที่ทุกคนได้ช่วยกันแชร์ Idea ทั้งผ่านการพูดและเขียน..."
"...ชอบกระบวนการที่มีผู้บริหารมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ..."
"...กระบวนการที่เป็น Step by step ที่ชัดเจน..."
"...ชอบตอนที่ได้สัมภาษณ์ แล้วเห็นว่าควรปรับปรุงตรงไหน ไม่ควรทำตรงไหน..."
"...ชอบการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพื่อช่วยในการหา Next step..."
# หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • คนที่ทำงานในสายการออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งใน Start-up, องค์กรขนาดเล็ก ไป ถึงองค์กรขนาดใหญ่
 • ผู้บริหารและพนักงานในทุกสายงานที่กำลังสนใจการนำวิธีการออกแบบของ Design Thinking และ Google's Design Sprint ไปปรับใช้ในองค์กร
 • คนที่ต้องพูดคุยกับลูกค้าบ่อยๆ และอยากนำ Feedback ของลูกค้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เช่น Sale, Marketing, UX/UI Designer, ...
 • คนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังแต่ต้องการเข้าใจกระบวนคิดและออกแบบในมุมของลูกค้า เพื่อนำมาลองปรับ Process การทำงานหลังบ้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เจ้าของกิจการที่อยากนำเทคนิคการออกแบบไปปรับใช้ เพื่อมองหาโอกาสในการทำธุรกิจเพิ่มเติม
 • คนที่ต้องการเข้าใจกระบวนการออกแบบของ Design Thinking และ Google's Design Sprint
 • คนที่มีความเข้าใจ หรือ เคยลองใช้ Design Thinking มาแล้ว แต่อยากมีประสบการณ์ลองทำวิธีการใหม่ ๆ ที่กระชับมากขึ้น
 • คนที่อยากได้สัก Tool นึงที่ทำให้เข้าใจลูกค้ามากขึ้น และสามารถคิด Solution เพื่อไปลองทดสอบจริงโดยใช้เวลาไม่นานเกินไป
# ผู้สอน
 

# ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
Early Bird 10,490.- บาท (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
Full Price 12,490.- บาท
รับจำนวนจำกัด
** ราคบัตรรวมอาหารกลางวัน น้ำดื่มและขนมช่วงพัก Break และอุปกรณ์สำหรับ Workshop **

# วัน/เวลา
Workshop ต่อเนื่อง 2 วัน
Day 1 : Sat 21 Dec 2019 / 9:00 - 17:00
Day 2 : Sun 22 Dec 2019 / 9:00 - 17:00

# สิ่งที่ต้องนํามา
เครื่อง Laptop ที่มี Microsoft office (Word, Excel, Power point) สำหรับ Workshop ในวันที่ 2

# ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line ID : buburins 

# บรรยากาศบางส่วนจาก Design Sprint Workshop ครั้งก่อนๆ

แผนที่และที่จอดรถ
เล่นงาน ชั้น2 : สีลมซอย 2 (ติด Burger King)
BTS ศาลาแดง
MRT สีลม
สามารถจอดรถได้ที่ Silom Complex (มีค่าใช้จ่าย)Tickets

Early Bird
฿10,490.00
SOLD OUT
Normal Ticket
฿12,490.00
SOLD OUT
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
A0ac6f20453740225c08fb7378df3da19c3f32da
Organized by
GuCode