Technology

สัมมนาฟรี !! นวัตกรรมใหม่สำหรับอุตสาหกรรมไทย - World Class Experience Sharing - Open Cloud Technology

20 Dec 2019 at 13:00 - 17:00
Thao-Thong Hotel, ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2
โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี, Thailand
0 followers
F1b195d2a0a78165783444d2b4eec325bbace1ac
สัมมนาฟรี !! นวัตกรรมใหม่สำหรับอุตสาหกรรมไทย - World Class Experience Sharing - Open Cloud TechnologyWorld Class Experience Sharing - Open Cloud Technology

About this Event
Nipa.Cloud เล็งเห็นถึงความสำคัญในอุตสาหกรรมยุค 4.0 ของประเทศไทย และ Cloud Technology ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้มีความก้าวหน้าขึ้นได้ จึงมีความตั้งใจที่จะการแชร์ประสบการณ์และความรู้จากการได้มีส่วนร่วมในงานระดับโลก ‘Open Infrastructure Summit 2019’ ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ และอยากนำความรู้นี้ไปพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันโลก
โดยเนื้อหาประกอบด้วยความรู้ด้าน Cloud Technology จากองค์กรที่ทั่วโลกยอมรับ อย่าง ‘OpenStack’ ซึ่งมีการอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่อง IoT สำหรับอุตสาหกรรมโรงงาน, Finance, SAP Hana, ERP, AI & Machine Learning อีกทั้งและประสบการณ์การใช้งาน Open Source ในรูปแบบต่างๆ ขององค์กรระดับโลก เช่น Shanghai Electric, China Mobile, China UnionPay, Tencent, CERN และ LINE รวมถึงร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสร้างระบบ NCP ที่เป็น Public Cloud ซึ่งพัฒนาจาก OpenStack และ Workshop การใช้งานในระดับพื้นฐานของฟีเจอร์ต่างๆ ที่จะทำให้คุณสามารถเข้าใจการใช้งาน Cloud ได้มากขึ้นภายในงานนี้

วันที่ 20 ธันวาคม 2562
เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2
โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

About Nipa.Cloud
Nipa.Cloud เป็นผู้นำด้าน Cloud Technology มาตรฐานสากล ที่ให้บริการ Public Cloud เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ Cloud ให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยให้ทัดเทียมองค์กรระดับโลก และยังสร้างสรรค์ Solution ให้กับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย

Who should attend the event
1. C Level Technical Officers 
2. IT Managers
3. Cloud Developers
4. Platform Developers
5. DevOps Engineers
6. IT Operations Staff

People who work in these industries
1. Automotive
2. Banking & Financial
3. Healthcare
4. Information Technology
5. Telecom
6. Industrial Manufacturing
7. Transport & Logistics
8. Retail

Why you should attend
- ร่วมรับฟังความรู้ และประสบการณ์จากงาน ‘Open Infrastructure Summit 2019’ ด้าน Cloud Technology ของแบรนด์ระดับโลก เช่น Tencent, CERN และ LINE เพื่อใช้พัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนตร์, อุตสาหกรรมเทคโนโลยี, อุตสาหกรรมการเงิน หรืออุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นต้น
- อัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีระดับโลกมากมายทั้ง IoT, Finance, SAP Hana, ERP และ AI & Machine Learning
- ร่วมรับฟังกรณีศึกษาของการพัฒนา Solution ต่างๆ เช่น High Traffic Web Server, Application on cloud และ Container Technology
- ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสร้างระบบ NCP และ Workshop การใช้งานในระดับพื้นฐานของฟีเจอร์ต่างๆ ที่จะทำให้คุณสามารถเข้าใจการใช้งาน Cloud ได้มากขึ้น

Key Speaker1. ดร.อภิศักดิ์ จุลยา (CEO & Founder, Nipa.Cloud)
2. คมกฤช เวียงวิเศษ (Principal Engineer, Nipa.Cloud)
3. ณัฐพร พูลสุขเสริม (Cloud Operations Manager, Nipa.Cloud)
4. ศิรวิทย์ ยี่ส่อง (Senior System Engineer, Nipa.Cloud)
5. พิพิธพนธ์ นวลงาม (System Analyst, Nipa.Cloud)
6. ฐิติวัชร์ นันทนิตติ (Business Development Manager, Nipa.Cloud)

Agenda Detailsลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านลิงก์ http://bit.ly/336LTO5
หรือลงทะเบียนผ่าน Eventpop

Tickets

Free Ticket
Free
Cca8e49d9fcdbdef0522cace5a150918451d5b36
Organized by
Thaiopenstack.org