Education

12/18 TCDC Visitor Services: เปิดบ้านงานบริการส่งต่อความรู้ โดย ทีมบริการลูกค้า (Visitor Services)

0196aee14f416ba1e0b9f564d1b47dd107e35ade
12/18 TCDC Visitor Services: เปิดบ้านงานบริการส่งต่อความรู้ โดย ทีมบริการลูกค้า (Visitor Services)

12/18 TCDC Visitor Services: เปิดบ้านงานบริการส่งต่อความรู้
โดย ทีมบริการลูกค้า
(Visitor Services)

 

วัน/เวลา                27 สิงหาคม 2559 l 14.00 – 16.00 น.

สถานที่                  ห้องออดิทอเรียม, TCDC

จำนวนผู้เข้าร่วม        100 คน

 

รายละเอียดกิจกรรม

                TCDC ทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมไทย งานบริการลูกค้าของ TCDC จึงต้องมีมากกว่า Service Mind เราจึงมีวิธีการให้บริการโดยสร้างสรรค์จากกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อให้งานบริการข้อมูลเกิดประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการให้มากที่สุด เกิดเป็นวิธีการทำงานที่เน้นการทำความเข้าใจความต้องการของสมาชิกและผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการถอดความรู้มาเป็นสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ที่ช่วยอธิบายเรื่องการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้เข้าใจได้ง่ายและเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับทุกคน

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

- ผู้ที่สนใจรูปแบบการบริการในแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

- นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจการออกแบบสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อการศึกษา


รายละเอียดและเงิื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

• กรุณาพิมพ์เอกสาร หรือแสดงบัตรกิจกรรมผ่านสมาร์ทโฟนของคุณ พร้อมบัตรประชาชน หรือ บัตรสมาชิก TCDC ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเริ่มกิจกรรมอย่างน้อย 30 นาที

• ไม่สามารถโอนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมให้กับผู้อื่นได้

• หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กรุณาแจ้ง TCDC ก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 3 วัน ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือโทร. 02 664 8448 # 213, 214 (ระหว่างเวลา 10.30 – 21.00 น. ปิดวันจันทร์)

• TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในครั้งต่อไป หากท่านไม่เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่แจ้งยกเลิก

• TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Tickets

No Tickets Available

749023dc2fb9b166b12fd48d5c9015b23272a9ee
Organized by
Thailand Creative and Design Center