Travel

TEST นครราชสีมา

40e2fdc2670267768e1803550e1eb23d12439c5c
TEST นครราชสีมา
สวนสัตว์นครราชสีมา จัดแสดงสัตว์ปามากกว่า 1,500 ชีวิต กว่า 218 ชนิด จากทั่วโลก มีสัตว์เด่นประจำสวนสัตว์คือ 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา (Big Five) ได้แก่ เสือดำ เสือดาวสิงโต แรดขาว ช้างแอฟริกา และควายป่าแอฟริกา สวนสัตว์นครราชสีมาจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นแอฟริกาเมืองไทย นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์เพาะขยายพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย
และมี กิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิกิจกรรม Keeper Talk กิจกรรมอาบน้ำแรด การแสดงความสามารถของแมวน้ำ และสัตว์นานาชนิด กิจกรรมให้อาหารเสือส่วนแสดงอาณาจักรสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กิจกรรมแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ ส่วนแสดงสัตว์เรื่องแสงและสัตว์แฟนตาชีส่วนแสดงโลกใต้น้ำของสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ ส่วนแสดง
Dinosaur Park ดินแดนสัตว์โลกล้านปี สวนน้ำโคราชทะเลอีสาน อีกทั้งยังมีบริการที่พักแรมและอาคารศูนย์ประชุมสัมมนา
เปิดบริการทุกวัน : ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.


Tickets

No Tickets Available

D7bab957cbeb62e733612967dbed158ad6a9379d
Organized by
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์