Art & Design

งานเสวนา 'ปัจจุบันและอนาคตที่เป็นได้มากกว่า' นิทรรศการภาพถ่าย 'มุมหลังห้อง'

Ec263c44d19f567db4ba7cd604ffab4d44013dd9
งานเสวนา 'ปัจจุบันและอนาคตที่เป็นได้มากกว่า' นิทรรศการภาพถ่าย 'มุมหลังห้อง'
นิทรรศการภาพถ่าย ที่อยากชวนทุกคนไปสำรวจ 'มุมหลังห้อง' ของการศึกษาไทยไปพร้อมกัน

ถ้าการศึกษาไทยวันนี้เปรียบเสมือนห้องเรียน
เราเคยมองนักเรียนที่อยู่มุมหลังห้องกันบ้างรึเปล่า?

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ l สอนเพื่อประเทศไทย อยากชวนทุกคนไปสำรวจ ณ มุมหลังห้องของการศึกษา ด้วยภาพถ่ายจำนวนกว่า 46 รูป ที่ได้ถูกบันทึกโดย คุณนท พนายางกูร, คุณ ADD CANDID, คุณเอก พิชัย, และคุณ JAD JADSADA ผ่านการเดินทางไป 5 โรงเรียนที่มีบริบทท้าทายใน 5 จังหวัดของประเทศไทยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงภาพถ่ายจากกล้องฟิลม์โดยครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและนักเรียนในโครงการตลอด 1 ปีที่ผ่านมา 

***[พิเศษ จำกัด 30 ที่นั่ง!!] ในวันเด็กแห่งชาติ ทางมูลนิธิจะจัดเสวนา 'ปัจจุบันและอนาคตที่เป็นได้มากกว่า' วันที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13:00-14:30 น. ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 5 โดยภายในงานเราจะมาร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ น. เสวนาหัวข้อ: ‘ปัจจุบัน และ อนาคต ที่เป็นได้มากกว่า’ โดย • นายภูมิ เพ็ญตระกูล ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 และ นักวิเคราะห์ด้านการพัฒนาครู • นางสาวสัณห์สิรี จงภู่ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 5 โรงเรียนบ้านเกาะรัง จังหวัดลพบุรี • นางสาวชุลีกรณ์ อลงกรณ์โสภิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักเรียนที่เคยเรียนกับครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ • ปาณศานต์ พัฒนกุลชัย ดีไซนเนอร์และผู้ริเริ่มโครงการ ‘มุมหลังห้อง’ และเจ้าของเพจ ‘คุณยายแกะกล่อง’

***สำหรับผู้ที่กำลังสนใจสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 7 ขอชวนมาพูดคุยเม้าท์มอยกันต่อหลัง 14:30 น. ได้เลย ในงานเราจะมีศิษย์เก่า ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมถึงนักเรียนที่พร้อมจะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ให้แก่คุณ

Tickets

Seat
Free
7d9e502d9d69d2347ec18c9d4d6c5848afcad1a2
Organized by
Teach For Thailand