ชีวิต -ติด- วัด (Startup Metric)

Poster placeholder
ชีวิต -ติด- วัด (Startup Metric)


อะไรคือ หัวใจ สำคัญในการพัฒนาสินค้า ให้ประสบความสำเร็จของธุรกิจเทคสตาร์ทอัพ วันนี้พี่ๆเหล่าฮีโร่ เทคสตาร์ทอัพจะมาเล่าเรื่องราวผ่านประสบการณ์และมุมมองการพัฒนาสินค้า โดยใช้จุดวัดผลในขั้นต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้ เพื่อให้ลูกค้าอินน์กับ ผลงานของคุณ  ณ จุดนี้ จึงเป็นที่มา สมาคมฯ ไทยเทคสตาร์ทอัพ นำเสนอ

อัพเดทความรู้และ เรื่องราวดีๆผ่าน งานสัมมนาฯ จากมุมมองของ คนทำเทคสตาร์ทอัพ 3 แขนง ไม่ว่าจะเป็น Content , Saas และ Mobile ผ่านประสบการณ์จริงของวิทยากร  8 ท่าน  เพื่อให้น้องๆเทคสตาร์ทอัพ มีโอกาส เข้า(หา)วัด  ฟังทำ(อย่างไร) ให้ออกจากวังวนปัญหา (พัฒนา product) ชีวิตรุ่งพุ่งแรง ขออัพเดท กำหนดการ วันงานดังนี้Thailand Tech Startup Association

สัมมนา ชีวิต-ติด-วัด


ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558

สถานที่   โรงละคอน อาคาร ดร.เจริญคันธวงศ์ ชั้น 16

มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไท


เวลารายละเอียด
18:30 น.เปิดลงทะเบียน
19:00 - 19:10 น.กล่าวเปิดงาน : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
19:10 - 19:40 น.

Startup Metric #1 : ‘Content’

วิทยากร

  • คุณเปรมวิชช์ สีห์ชาติวงษ์, CEO เว็บไซต์ storylog.co
  • คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา, CEO เว็บไซต์ Priceza
  • คุณ Ochawin  Chirasottikul,  Co founder เจ้าของเว็บไซต์ Infographic Thailand
19:40 - 20:00 น.

Startup Metric #2: ‘Saas’

วิทยากร

  • คุณผไท ผดุงถิ่น, ผู้ก่อตั้ง BUILK, นายกสมาคมฯ Startup Thailand
  • คุณเลอทัด ศุภดิลก, CEO SellSuki ระบบแคชเชียร์สำหรับร้านค้าออนไลน์
20:00 - 20:40 น.

Startup Metric #3 : ‘Mobile’

วิทยากร

  • คุณหมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์, CEO แอปพลิเคชัน Ookbee
  • คุณธีระ ศิริเจริญ, COO & co-founder แอปพลิเคชัน GolfDigg
  • คุณวิชานน์ มานะวาณิชเจริญ, CEO Tammkru (ถามครู)
20:40 - 21:00 น.สรุปงานสัมมนา (wrap up)
21:00 น.จบงานสัมมนา


Tickets

No Tickets Available

43dc397c8e6ba8ea647af99bf22e85d2095c1037
Organized by
Thailand Tech Startup Association