Art & Design

เวิร์กช็อป ออกแบบจัดสวนสำหรับที่อยู่อาศัย

29 Mar 2020 at 09:30 - 16:30
XYZT cafe & co-working space
ตั้งอยู่ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตึกทวี​ญาณ​สุคนธ์​ คณะ​วิทยา​ศาสตร์​ สามารถนั่ง BTS มาได้
Bangkok, Thailand
9 followers
D01a70945436ac0ca3a5a29cf832e0fbae1a57a8
เวิร์กช็อป ออกแบบจัดสวนสำหรับที่อยู่อาศัย

เกี่ยวกับคอร์ส

• ศึกษาพื้นที่ สภาพแวดล้อม ข้อจำกัดเบื้องต้น เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ วางแผน การออกแบบสวน
• เรียนรู้วิธีการเลือกพรรณไม้ และวัสดุตกแต่งต่างๆ มาใช้จัดสวนให้เหมาะสม สวยงาม และมีประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
• เรียนรู้หลักการออกแบบสวนเบื้องต้น (Basic Landscape)

• เรียนรู้วิธีการคำนวณเงิน คำนวณของ และการคุยกับผู้รับเหมา
• เรียนรู้วิธีการเขียนแปลนภูมิทัศน์ตามมาตรฐาน

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ ออกแบบสวนบนพื้นที่อยู่อาศัยของตนเองได้
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนแปลนแปลนภูมิทัศน์ ในแบบมาตรฐานได้


รูปแบบการเรียนการสอน

ทฤษฎี + Workshop


ผลงานเมื่อเรียนจบคอร์ส แปลนภูมิทัศน์


ราคาคอร์ส

3,200 บาท  ราคานี้รวมอุปกรณ์ อาหารกลางวัน 1 มื้อ และเบรค 2 มื้อ

** รับเพียง 10 คนเท่านั้น **

https://www.facebook.com/HangOutSchoo

เกี่ยวกับผู้สอนภาพบรรยากาศคอร์สที่ผ่านมา


Tickets

No Tickets Available

521b0db9c0489a2feafe9af9072a34b1b277ea73
Organized by
Hang-Out School