Education

MONEY MAKEOVER 2020: ระยอง

21dcebfa0f30cf55e07ec237b50f274d86684c2f
MONEY MAKEOVER 2020: ระยอง

เรียนรู้การเงินพื้นฐาน และวางแผนการเงินส่วนบุคคล กับโค้ชหนุ่ม
กับคอร์สสัมมนา MONEY MAKEOVERMONEY MAKEOVER คือ คอร์สสัมมนาการเงินที่ออกแบบ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ มุ่งเน้นการเรียนรู้ไปพร้อมกับลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้คุณควบคุมการเงินของตัวเองได้อย่างมีแบบแผน ทั้งความคิดและการกระทำ จนสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวก มีชีวิตทางการเงินที่ดี และมีอิสรภาพทางการเงินในแบบที่คุณต้องการได้

หัวข้อสัมมนา

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล (BASIC OF PERSONAL FINANCE)

 • ความสัมพันธ์ระหว่าง เงิน กับ ชีวิต
 • ความรู้การเงิน 4 ด้าน (การหารายได้ การใช้จ่าย การออม และการลงทุน)
 • งบการเงินส่วนบุคคล
 • ความหมายของ “อิสรภาพการเงิน”

2. การจัดการสภาพคล่อง (MONEY MANAGEMENT)

 • การวางแผนสภาพคล่อง
 • การวางแผนแก้หนี้
 • การวางแผนเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน
 • การวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้น
 • การวางแผนจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
 • การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3. การวางแผนสู่อิสรภาพการเงิน (ABC to MONEY FREEDOM)

 • แนวคิด ABC สู่อิสรภาพการเงิน
 • การวางแผนเกษียณรวย (Retire Rich)
 • การวางแผนเกษียณเร็ว (Retire Young)
 • การสร้างรายได้จากทรัพย์สิน (Passive Income)
 • โปรแกรมเงินเก็บ 1 ล้านแรก

4. แผนปฏิวัติการเงินใน 21 วัน (21 DAYS PROGRAM)

 • โปรแกรมเปลี่ยนแปลงทางการเงิน ด้วยหลัก Mini Habit วันละ 1 แบบฝึกหัด


เรียนรู้พร้อมกรณีศึกษาจริง: การปฏิวัติการเงินแบบพลิกชีวิต ของผู้ที่เคยเข้าสัมมนากับ THE MONEY COACH พร้อมเรื่องราวที่จะให้ทั้งแรงบันดาลใจ และแนวทางในการเริ่มต้นปฏิวัติชีวิตในแบบของคุณเอง

รูปแบบการเรียน

 • บรรยาย กิจกรรมเชิงปฏิบัติการในห้องเรียน (*เน้นสิ่งที่นำไปใช้ได้จริงทันที)
 • ห้องเรียนออนไลน์หลังสัมมนาอีก 21 วันต่อเนื่อง ผ่าน Facebook Group 
 • การให้คำปรึกษาพูดคุยทางออนไลน์ และกิจกรรมพบปะกันหลังเรียน

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

 3,500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน 2 วัน อาหารว่าง 4 มื้อ และเอกสารประกอบการเรียน)

วัน-เวลา / สถานที่

 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมระยองซิตี้ จังหวัดระยอง


วิทยากร

จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (The Money Coach)

 • โค้ชการเงิน (Money Coach)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอเวอร์ จำกัด และบริษัท เดอะ มันนีโค้ช จำกัด
 • นักธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการศึกษา
 • นักเขียนหนังสือการเงินการลงทุน
 • ผู้จัดรายการพอดแคสต์ THE MONEY CASE by THE MONEY COACH
 • อาจารย์พิเศษ โครงการ MBA สาขาการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประธานมูลนิธิคนไทยฉลาดการเงิน 
 • ติดตามผลงานได้ที่ www.moneycoach.co.th และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/TheMoneyCoachTH


Tickets

* This event requires attendees to be at least 18 years old.
บัตรสัมมนา MONEY MAKEOVER ระยอง
฿3,500.00
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
C1d886b81804fafceb7ab7e927a368111cc532f3
Organized by
Money Coach