Education

Practical UX For Developer (22-23 August 2020)

22 Aug 2020 09:00 - 23 Aug 2020 17:00
Geeky Base
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
31 followers
8deaf735c43ceaa5fd0d4a71355722b805a58018
Practical UX For Developer (22-23 August 2020)

Course Description:

User Experience คือความรู้สึกที่ฝังลงในตัวผู้ใช้เมื่อได้สัมผัสกับเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของบริษัท ในอดีต UX Methodology มักถูกนำไปใช้โดยฝ่ายออกแบบ แต่ปัจจุบันเรา รู้กันดีว่าทุกฝ่ายในบริษัทล้วนมีบทบาทในการกำหนดประสบการณ์ของผู้ใช้ทั้งสิ้น ตัว Workshop จึงออกแบบมาให้เหมาะสำหรับทุกคนในองค์กร ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาก่อน


ใน Course UX Workshop เราไม่ได้สอนวิธีที่ทำให้ออกแบบได้สวยงาม แต่เราสอนเทคนิค ที่จะทำให้ Marketing คิดถึงลูกค้าก่อนผลกำไร ทำให้ Developer คิดถึงคนที่จะเอางานไปใช้ เราสอนให้นักออกแบบดึงเอาความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ออกมา เพื่อให้ทุกคนในองค์กรช่วยกันค้นหาหนทางแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ แทนที่จะพยายามสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆ


ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ เทคนิคในการดึงความในใจของผู้ใช้ออกมาเทคนิคในการออกแบบโปรแกรมโดยตั้งต้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ และกระบวนการทำงานของ UX (UX Process)โดยผู้เรียนจะได้ ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้

Schedule:

วันที่ 1: UX Methodology ทำความเข้าใจองค์ประกอบหลักในการออกแบบ UX 

  • Experience Design: แต่ละคนจะมีนิยามของ User Experience ที่ไม่เหมือนกัน ความคาดหวังต่อผลลัพธ์ก็ไม่เหมือนกัน การปรับพื้นฐานจะช่วยให้ผู้เรียนคาดเดาขอบเขตการใช้งาน ความคาดหวัง และแนวทางในการใช้งานได้ชัดเจนมากขึ้นช่วยให้การนำไปต่อยอดทำได้ง่ายขึ้น
  • Understand User : การสร้าง Empathy หรือการเข้าใจผู้ใช้ อาจจะดูคล้ายการทำ Target market หรือ Market segment แต่ไม่เหมือนกัน เพราะ Empathy มีเป้าหมายเพื่อการสร้างของซึ่งมีวิธีคิดต่างจากการขายของ ดังนั้นเราจึงต้องการเข้าใจผู้ใช้ให้มากกว่าที่ผู้ใช้เข้าใจตนเอง ในส่วนนี้เราจะมาเรียนว่าจะต้องทำอย่างไร
  • Understand Stakeholder: การสร้างซอร์ฟแวร์ที่ดีต้องเข้าใจด้วยว่าคนที่ลงเงินทุนต้องการอะไร ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินเป็นแค่สวนหนึ่งเท่านั้น เราต้องสามารถคุยกับผู้ลงทุนได้ (Stakeholder Interview) เพื่อหาหาเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว และขุดหาวาระซ่อนเร้น ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ชี้เป็นชี้ตายให้กับโปรเจคเลยทีเดียว
  • Understand Developer: งานซอร์ฟแวร์เป็นงานที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าผู้ใช้เปลี่ยนเพราะสภาพแวดล้อม ธุรกิจจะเปลี่ยนเพื่อการแข่งขัน เทคโนโลยีเปลี่ยนเพราะมีของที่ดีกว่าออกมา ดังนั้นทีมที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงจึงต้องมีกระบวนการทำงานเฉพาะ (Agile Software Development) คนที่ทำงานด้าน UX มีบทบาทสำคัญมากที่ทำให้ทีมวิ่งได้เร็ว เราเรียกว่า Continuous Discovery

วันที่ 2: UX Process: เรียนรู้กระบวนต่างๆ ในสายงาน UX จะแบ่งเป็น 4 หัวข้อ

  • Design process: โปรแกรมที่ออกแบบสวย ๆ ใช้งานได้ง่าย ไม่ได้เกิดมาจากนักออกแบบอัจฉริยะ ที่อยู่ดี ๆ ก็วาดออกมา แต่มันมีกระบวนการในการคิดการทำความเข้าใจ และการสร้าง idea ใหม่ ๆ เช่น Design Thinking, Google Design Sprint, Lean UX และมีอีกหลายตัว เราจะมาเรียนส่วนนี้เพื่อให้เราไม่ยึดติด และสามารถสร้าง Process ที่เหมาะกับบริษัทของเราได้
  • User Interview: การคุยกับผู้ใช้เป็นทางลัดที่จะเข้าใจผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีหลุมพรางอยู่เยอะ เพราะผู้ใช้ไม่ได้คิดมากเท่าเรา และคนส่วนมากก็ไม่รู้ว่าจริง ๆ ตัวเองเป็นอย่างไร การคุยกับผู้ใช้เพื่อให้ได้รู้แนวคิดของเค้าจึงต้องใช้เทคนิค และการมองที่ถูกจุด
  • User Journey : ถ้าเราไม่รู้ว่าผู้ใช้มีวิธีทำงานอย่างไร เราก็คาดการได้ยากว่าเครื่องมือที่สร้างขึ้นจะสามารถช่วยผู้ใช้ได้จริงหรือเปล่า การทำ User Journey จะช่วยให้เราวางแผนในการพัฒนาโปรแกรมได้ง่ายขึ้น รู้ว่าอะไรที่ส่งผลต่อการทำงานมากหรือน้อย รู้ว่าเราควรแก้จุดอ่อนก่อน หรือออกฟังก์ชันใหม่ก่อน
  • Work thought process: หลังจากทดลองส่วนย่อย ๆ มาแล้ว ผู้เรียนจะได้ทดลองทำ Process ทั้งหมดต่อจากการ Interview โดยจะได้ทำ Empathy Map, User Journey, Wireframe prototype และทำ Usability test อีกหลาย ๆ รอบ (ใช้ Google Design Sprint เป็นตัวหลัก)

Tickets

No Tickets Available

7c6cf827a354d1dec179d94d0aeb68dd692a76b5
Organized by
Odd-e (Thailand)