Technology

PDPA Ready **ยกเลิก**

25 Mar 2020 at 09:00 - 16:30
Courtyard by Marriott Bangkok, Erawan Room
5 mins walk from BTS Ratchadamri Station (400m), Soi Mahatlek Luang 1.
Bangkok, Thailand
97 followers
83a180d89edb0f823e058564266a555aa740d4af
PDPA Ready **ยกเลิก**

*****ยกเลิกการจัดงาน*****

นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วัน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Thailand Personal Data Protection Act หรือ PDPA) ก็จะมีผลบังคับใช้ องค์กรจำเป็นต้องเตรียมตัว นำมาตรการการจัดการทางด้านองค์กรและมาตรการทางด้านเทคนิคมาใช้อย่างเหมาะสม และจัดให้มีมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) อย่างเร่งด่วน

MISO, Microsoft และ Rhipe Technology ขอเชิญผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารไอที เข้าร่วมงาน PDPA Ready ซึ่งในงานนี้ ท่านจะได้พบกับรายละเอียดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวคิดการวางแผนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย แนวคิดทางด้านมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การเตรียมตัวนโยบายทางด้าน Security, Compliance และ Audit สำหรับองค์กร โดยใช้เทคโนโลยี Microsoft 365 และ Microsoft Security and Compliance

งานนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • องค์กรที่กำลังใช้งานระบบ Microsoft 365 หรือ Office 365 หรือต้องการเปลี่ยนมาใช้ เนื่องจากระบบเก่าไม่สามารถทำตามข้อกำหนด PDPA
 • องค์กรที่ต้องการเตรียมความพร้อมต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล GDPR หรือ PDPA และมาตรการเพิ่มศักยภาพทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร
 • องค์กรที่เป็นธุรกิจควบคุมและต้องใช้มาตรฐานต่าง ๆ เช่น PCI-DSS, HIPPA องค์กรที่ต้องการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
 • องค์กรที่จะต้องเตรียมตัวเพื่อมาตรฐานทางความปลอดภัย เช่น CIS, NIST 800-53, ISO/27001

จัดวันไหนและที่ไหน?

 • วันพุธที่ 25 มีนาคม 2020 เวลา 0900 – 1630
 • สถานที่ โรงแรม Courtyard by Marriott Bangkok
 • ดูแผนที่ https://goo.gl/maps/P3qEUvybfJKumywZA 
 • การเดินทาง 400 เมตร จาก BTS ราชดำริ เพื่อความสะดวกและสนับสนุนสิ่งแวดล้อมที่ดี เราแนะนำให้ท่านเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

กำหนดการ

***Business Session***
0845 Registration and Screening ลงทะเบียน วัดไข้ และคัดกรองด้วยคำถามสุขภาพ
0930 Keynote: Counting down to PDPA นับถอยหลังสู่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรจะต้องทำอย่างไรเพื่อเตรียมตัวให้พร้อม
1000 Keynote: Microsoft Security and Compliance โซลูชันความปลอดภัยและการปฏิบัติต่อข้อกำหนดจาก Microsoft Thailand
1100 Wash your hand and Coffee Break 
1115 Keynote: How to get your organization PDPA-ready วิธีการและขั้นตอนเตรียมตัวเพื่อพร้อมรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กร
1230 Wash your hand and Lunch (Provided)
1320 Screening วัดไข้ 
1330 Panel Discussion: Lesson from the field of PDPA implementation เสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญและนักกฎหมาย บริบท ขั้นตอน และวิธีนำกฎหมายมาปรับใช้ในองค์กร

***Technology Session***

1445 Keynote: Build the Information Protection Policy for PDPA เรียนรู้นโยบายป้องกันข้อมูลขององค์กรไม่ให้รั่วไหลรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
1515 Wash you hand and Coffee Break
1530 Keynote: Pre and post-breach Cyber Defense Strategy กลยุทธ์ตั้งรับภัยทางไซเบอร์ทั้งก่อนและหลังถูกโจมตี
1600 Keynote: Mapping Cybersecurity Framework with PDPA นำมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์มาใช้ในองค์กรสำหรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
1625 Closing Remark

งานสัมมนาบรรยายเป็นภาษาไทย หัวข้อการสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วิธีการเข้าร่วมงาน

 • กดรับบัตรฟรีได้ที่ https://www.eventpop.me/e/7992-miso-personal-data-protection-pdpa-readiness-2020-microsoft (ต้องมีบัญชีผู้ใช้ของ Event Pop ก่อน ซึ่งสามารถสมัครได้โดยใช้อีเมลส่วนตัว หรือบัญชี Facebook)
 • งานสัมมนานี้ไม่มีค่าใช้จ่าย และขอสงวนที่นั่งให้กับ end-user เท่านั้น เราจะปฏิเสธการเข้างานจากบริษัทไอที หรือบริษัทพาร์ตเนอร์
 • เราจะปฏิเสธการเข้างานถ้าไม่มีบัตรเข้างานทุกกรณี (ไม่รับ Walk-in หน้างาน)
 • ขอจำกัดการเข้าร่วมงานจากบริษัทเดียวกันไม่เกิน 2 ท่าน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ 1 สัปดาห์ก่อนวันงานหากมีผู้เข้าร่วมงานจากบริษัทเดียวกันเกินกำหนด

ข้อปฏิบัติทางด้านสุขอนามัย

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่กระจายของ Coronavirus (COVID-19) ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ทางผู้จัดการได้ใช้มาตรการดังต่อไปนี้

ผู้จัดงานจะปฏิเสธการเข้างาน 
1) หากพบว่าท่านมีอาการไข้ อาการไอ มีน้ำมูก ในทุกกรณี
2) หากท่านได้เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น จีน, มาเก๊า, ฮ่องกง, เกาหลีใต้, อิตาลี, อิหร่าน, สเปน,  เยอรมนี, ฝรั่งเศส, สิงค์โปร์ และ ญี่ปุ่น ในช่วง 10 กุมภาพันธ์ 2020 ถึง 24 มีนาคม 2020 
3) หากท่านได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง เช่น ใกล้ชิดผู้ป่วย COVID19 หรือ มีพนักงานในองค์กร หรือที่ทำงานของท่านได้รับวินิจฉัยว่าเป็น COVID19 
4) หากท่านกระทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง และการแพร่กระจายของโรค

ผู้จัดงานได้ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดดังต่อไปนี้
1) จัดเจ้าหน้าที่สำหรับการตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
2) จัดให้มีระบบการตรวจสอบประวัติการเดินทางและประเมินความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมงาน
3) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
4) จัดที่นั่งสำหรับการสัมมนาให้มีระยะเว้นห่างกัน และให้มีจำนวนไม่เกิน 40 คนต่อห้อง
5) จัดจุดเพิ่มเติมเพื่อลดความแออัดสำหรับการรับประทานอาหารว่าง
6) จัดจุดเพิ่มเติมเพื่อลดความแออัดสำหรับการรับประทานอาหารกลางวัน
7) แนะนำการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวัน
8) เพิ่มจำนวนโต๊ะอาหารและลดการรวมกลุ่มกันระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน
9) ดูแลให้ผู้เข้าร่วมงาน ลดการสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้ร่วมกัน โดยจะจัดให้มีพนักงานบริการเท่าที่เห็นสมควร

ทางผู้จัดยังได้ประสานงานกับสถานที่จัดงาน และมีนโยบาย แนวทางป้องกันการแพร่กระจายตามหลักปฏิบัติมาตรฐานของกลุ่มโรงแรม Marriot ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://marriott-re-2019ncovc.com/

เราขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช้มือของตนสัมผัสดวงตา จมูก หรือปาก ลดการสนทนา ใส่หน้ากาก (ถ้ามี) เว้นระยะและลดการสัมผัสกับผู้อื่นโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่ท่านรู้สึกไม่สบาย เราแนะนำให้ออกจากพื้นที่ทันทีและเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล

ต้องการความช่วยเหลือ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่อีเมล group-digitalunit@miso.co.th หรือส่งข้อความ ทาง facebook/misocoth หากท่านไม่สะดวกจะรับบัตรผ่าน EventPop ท่านสามารถอีเมลแจ้งความประสงค์เข้างานมาได้ที่ อีเมล group-digitalunit@miso.co.th โดยเจ้าหน้าที่จะแนะนำการรับบัตรให้ท่าน

Presented by MISO Digital > MISO is a digital transformation company. We help our customer to transform, connect and accelerate digital roadmap. We are a Gold Level Certified Microsoft Partner on Microsoft 365, Office 365, Enterprise Mobility and Security (EMS) solutions and also Cloud Solutions Provider (CSP). MISO is an MFEC company.
miso, microsoft, pdpa

Tickets

End-User Free Ticket

บัตรเข้างานฟรีสำหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจเอกชน (SMB/Corporate/Enterprise) เราขอจำกัดจำนวนบริษัทละ 2 ท่าน เท่านั้น

Free
SOLD OUT
Ab30de069ec9702de40d09b1f3accd10dfe85885
Organized by
MISO Digital Unit