Education

HUBBA-TO Natural soap workshop with Mood mind body

D4e802d8a448572adb67c9f98054689a45fca607
HUBBA-TO Natural soap workshop with Mood mind body

HUBBA-TO Organic soap workshop with Mood : mind : body
แล้วการอาบน้ำจะรื่นรมย์ขึ้นอีก 10 เท่า เมื่อใช้สบู่ทำเอง :)
HUBBA-TO ชวนคุณมาเลือกสรรกลิ่นหอมและสัมผัสของสบู่ก้อนใหม่ เรียนรู้การทำสบู่แฮนด์เมดสูตรพิเศษจาก Mood : Mind : body ที่สามารถเลือกได้คนละหนึ่งสูตรไม่ว่าจะเป็น งาดำ กาแฟ หรือมิ้นท์ นอกจากจะได้สู่ก้อนโปรดกลับบ้านแล้ว ยังได้บล็อกไม้ไว้กลับไปทำสบู่ให้คนที่รักด้วยนะ :)

ราคา 1,790 บาท
13:00 - 16:00 น.
13 สิงหาคม 2559
ที่ HUBBA-TO

-------------

หมายเหตุ

HUBBA-TO ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี


Tickets

No Tickets Available

E6aab762dd05b8c1017c7f0fb8f45f6bdd0aef88
Organized by
HUBBA-TO