Education

Academic and Professional English and Writing

C6fbb2473406f10d280cb7accae0e094dbdf106a
Academic and Professional English and Writing

Academic and Professional English and Writing

พิชิตทักษะการเขียนเพื่อการศึกษา และ การทำงาน        หลักสูตรนี้จะสอนเนื้อหาจำเป็น และ เทคนิคสำคัญที่สุด มีการประเมิณทักษะ ออกแบบแผนการเรียนรายบุคคล และ ฝึกฝนปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียน เพื่อส่งผู้เรียนสำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการโดยตรง ตลอดระยะเวลา6สัปดาห์ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การเขียนและมีความเข้าใจนำ Academic and Professional English Communication ไปใช้ได้จริง และ พัฒนาได้สูงสุด ผู้เรียนจะมีครูสอนและทีมผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล ชี้แนะและตอบคำถามทุกข้อสงสัยนอกห้องเรียนผ่านระบบ Digital Erudite Classroom 

ทักษะและความรู้ที่นักเรียนจะได้พัฒนา

Erudite Actual Classroom (เรียนทุกวันเสาร์ 14:00-18:00)

 • พื้นฐานสำคัญการสื่อสารในภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการทำงาน 
(the Foundation of Academic and Professional English)
 • กระบวนการเขียน 
(The Process of Writing: Read to Write, Listen to Write, Reflect and Practice to Achieve)

 •  ฝึกฏิบัติการเขียน ที่ตรงกับเป้าหมายของแต่ละคน

(Practice and Reflect for your writing progress)

 • พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ในภาษาอังกฤษขั้นสูง หรือ บริบททางวิชาการ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการสร้าง high-quality writing ได้ 

(Critical thinking development to increase Synthesis and Analytical Knowledge)

 • ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้เรียนมีความกังวลเรื่อง วิทยานิพนธ์ หรือ งานวิจัย หรืองานเขียนของตนในรูปแบบอื่นๆ ก็สามารถนำงานเขียนของตนมาปรึกษาหรือเป็นประกอบการเรียนได้ 


พื้นฐานที่คุณจะได้รับ

Erudite Writing Lab ให้ความสำคัญกับการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์ในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ และ ฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ ตามเป้าหมายของตนเอง โปรแกรมจะให้สื่อการเรียนรู้ต่างๆนอกห้องเรียนเป็นไปตามทักษะ และ เป้าหมายของนักเรียน (flexible teaching & learning) ซึ่งผู้เรียนสามารถนำงานเขียนที่กำลังศึกษาอยู่มาปรึกษาได้ (ในกรณีที่เรียนเพื่อทำงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์) 
ทั้งนี้ ทางโปรแกรมจะสอนทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน  เพราะเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เรามีทักษะการเขียนที่ดีและนำไปประยุกต์ใช้ได้ ทั้งในภาคการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และการทำงาน


รายละเอียดเพิ่มเติม www.eruditeth.com/learningwitherudite


Erudite Digital Classroom (ห้องเรียนออนไลน์สุดพิเศษ ของระบบ Erudite Writing Lab โดยเฉพาะ)

พร้อมห้องเรียนออนไลน์ที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมทบทวน และ เรียนเนื้อหาสำคัญ ห้องเรียนออนไลน์ของ Erudite มีเพื่อคอยดูแลผู้เรียน และ เพิ่มพูนสอนเนื้อหาเพิ่มเติมจาก บทเรียน
ฝึกการเขียนตามเป้าหมายของตนเอง และ ผู้เรียนสามารถถามทุกข้อสงสัยกับผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ และ ติวเตอร์ โดยตรง ตลอดระยะเวลาการเรียน


ทำไม 100 % นักเรียนของ Erudite พึงพอใจ และ 98% ประสบผลสำเร็จ?

 • เรามีนวัตกรรมการสอน และแผนการเรียนสำหรับผู้เรียนคนไทยโดยเฉพาะ
 • ทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาความรู้ และเพิ่มพูนทักษะจากการเรียนในห้องเรียน ฝึกปฏิบัติได้ตลอดเวลา และ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ภายใน 6 สัปดาห์
 • มีการวัดระดับ และ นักเรียนจะได้รับแผนการเรียนของตัวเอง เพื่อพัฒนาสูงสุด และ เรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อตรงผลสำเร็วเป้าหมายภายในระยะ 6 สัปดาห์
 • เนื่องจากการพัฒนาการเขียนต้องหมั่นฝึกฝนและมีผู้เชี่ยวชาญคอยประเมิณและชี้แนะ เราจึงมีห้องเรียนออนไลน์สำหรับให้นักเรียนทบทวน ตอบคำถามทุกข้อสงสัย สำหรับนักเรียนโดยตรง พร้อมทั้ง มีการวัดระดับ
 • นักเรียนจะได้รับแผนการเรียนของตัวเองตรงทักษะและเป้าหมาย จึงพัฒนา เรียนรู้ ฝึกฝน สูงสุด ที่ส่งผลสำเร็จเป้าหมายภานใน 6 สัปดาห์


วิธีการสมัครเรียน
สามารถรับบัตรเข้าห้องเรียนกับหลักสูตร Erudite - Writing Lab ได้ที่

Reasonable Fee: 18,900THB (Early Bird 14,900THB)


สถานที่: Erudite Venue อยู่ที่ ชั้น 5 ตึกธนาคารกรุงเทพ ติด BTSสยาม ทางออก 4 

มาทำความรู้จักกับครูฝ้าย

ผู้สอนมากประสบการณ์กว่า 6 ปี 

ประวัติการสอน
 • ได้รับรองการสอนภาษาอังกฤษระดับ Professional Education จาก Harvard University
 • ที่ปรึกษา และผู้ฝึกสอน Academic English and Writing ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ที่ปรึกษา และผู้ฝึกสอน Academic English and Research Writing ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ที่ปรึกษา และผู้ฝึกสอน Academic English and Science Research Writing ให้กับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โท และเอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • เชี่ยวชาญการสอน Academic English and Writing ด้วยระบบ E-learning
 • ที่ปรึกษา Academic English and Writing ในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ IELTS
 • สอน Academic Writing เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทย
 • สอน Professional English and Business Writing ในการทำงาน

ประวัติการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรด้านการสอนนักเรียน และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป จาก The Derek Bok Center for teaching and learning, Harvard University
 • ประกาศนียบัตรด้าน Linguistics และ Humanity จาก Leiden University ประเทศเนเธอร์แลนด์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • Academic English and Science Research Communication, Dutch language institution จาก Utrecht ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ประกาศนียบัตร ด้าน Social and Behavioral Sciences, Utrecht University, ประเทศเนเธอร์แลนด์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พร้อมเรียนรู้และใช้การสื่อสารรูปแบบ Multi-cultural communication
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล


Education is not preparation for life but life itself. 


Erudite Writing Lab by Pavisorn

-- Yours in lifelong learning 
 
แล้วพบกันนะคะ  ^^

Tickets

VIP Group Study - Erudite Writing Lab

Academic and Professional English and Writing for Study and Work

Saturdays 28 February - 29 March 2020 14:00-18:00

Study | Learn | Practice | Reflect

฿18,900.00
SOLD OUT
VIP Digital Classroom
฿8,900.00
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
Ec32dc938b01d5509d21e84f8ded410935bb956a
Organized by
Erudite Writing Lab