1

Deep in JavaScript Programming (1 Days)

Deep in JavaScript Programming

 

วัตถุประสงค์ :

•     เข้าใจวิธีการเขียน และเพิ่มทักษะการเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะภาษา JavaScript อย่างจริงจัง

•     เพิ่มลูกเล่นต่างๆ ให้กับ Website ทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

•     ต่อยอดไปสู่การเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได้

•     สร้างเสริมโอกาสความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคคลที่สนใจ


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

•     นักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการ, Developer ที่มีความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมในด้าน Web ทั้งสาย .NET, PHP, Java และอื่นๆ

•     ผู้ที่ทำงานทางด้าน IT อื่นๆ ที่อยากศึกษาเพิ่มเติมความรู้ หรืออยากเปลี่ยนมาทำงานสายนี้

•     เหมาะกับคนที่เขียน JavaScript อยากอัพเดทพื้นฐาน และ feature ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดเขียน JS Framework ในอนาคต

 

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม

1.   Note Book

2.   RAM 2 GB ขึ้นไป

3.   พื้นที่ว่าง 4 GB ขึ้นไป

4.   ระบบปฏิบัติการ Windows XP / Windows Vista หรือ Windows 7 ขึ้นไป

 

ความรู้พื้นฐาน :

•     Programming experience

•     Understanding of HTML and HTTP

•     Windows, Internet หรือมีความรู้ทาง HTML


วิทยากร :

        คุณสมหมาย กรังพานิช   Profile

Education        Master of Science (Information Technology), King Mongkut's University of Technology Thonburi

Experiences :    18 Years

Certification :    

                    •     SUN Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4

                    •     SUN Certified Web Component Developer for the Java 2, Enterprise Edition 1.4

                    •     IBM Certified Java Programming

                    •     IBM Certified Java-Server Side Programming

Qualifications :

            Lecturer

                    •     Java 5.0 Cert. Training at Walailak University

                    •     J2EE Cert. Training at SIPA Phuket

                    •     Softsquare Group of Company


เนื้อหาการอบรม :

          ประวัติ ความเป็นมา และจุดประสงค์การใช้งานของ JavaScript

 หลักไวยากรณ์ภาษา  (Language Syntax)

    •     Keywords / Reserved Words

    •     ตัวแปร  (Variables)

    •     ชนิดของข้อมูล (Data types)

    •     เครื่องหมายและการดำเนินการ  (Operators)

    •     ประโยคคำสั่ง (Statement)

    •     ชุดคำสั่งย่อย (Function)

ขอบเขตตัวแปรและหน่วยความจำ (Scope and Memory)

    •     Primitive and reference

    •     ขอบเขตการประมวลผล (Execution context and scope)

    •     การเรียกคืนหน่วยความจำ (Garbage collection)

การอ้างอิงชนิดต่างๆ (Reference Types) 

    •     Object

    •     Array

    •     Date

    •     Regular Expression (RegExp)

    •     Function

    การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented JavaScript)

        •     การใช้งานวัตถุ (Object and Instantiation)

        •     การรับถ่ายทอดคุณลักษณะ(Inheritance)

    นิพจน์ของชุดคำสั่งย่อย (Function Expression)

        •     การเรียนตัวเอง (Recursion)

        •     Closures

        •     Block Scope alternative solution

    แบบจำลองวัตถุของบราวเซอร์ (Browser Object Model)

        •     Window

        •      Location

        •     Navigator

        •      Screen

        •     History

    การตรวจสอบชนิดของบราวเซอร์ (Client Detection)

        •     Capability Detection

        •     User-agent Detection

    แบบจำลองเอกสารเชิงวัตถุภายในบราวเซอร์ (Document Object Model :DOM)

        •     Hierarchy of Nodes

        •     DOM accessing

    เหตุการณฺ์  (Events)

        •     Event flow

        •     Event Handlers

        •     Event Object

        •     Event types

        •     Simulating Events

    การจัดการเหตุการณ์ (Error Handling)

        •     การรายงานและจัดการข้อผิดพลาด (Error Reporting and Handling)

        •     การแก้ไขข้อจุดบกพร่องในโปรแกรม (Debugging Techniques)

    การใช้งานชุดคำสั่งทีมีประโยชน์  (Popular JavaScript Libraries)

        •     jQuery    


วันเวลาและสถานที่อบรม :

วันเวลา

วันที่ :          27 - 29 กันยายน 2559

เวลา :          9.30 – 17:00 น.

สถานที่

บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด

320 อาคารตั้งฮั่วปัก ชั้น 8 ห้อง 8บี ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

***  รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีหัวลำโพง ประตูทางออกที่ 1 (MRT)  ***


ราคารวม :

        •     เอกสารการอบรม

        •     อาหารกลางวัน

         •     อาหารว่าง 1 มื้อ 


ข้อมูลเพิ่มเติม :

Tel:         081 847 3756, 02 234 4442-3

E-Mail :      annphu@gmail.com

Line Id:      annphunip 

View Tickets
Date
23 Aug 2016 at 09:30 - 17:00
Add to Calendar
Location
320 อาคารตั้งฮั่วปัก ชั้น 8 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
View Map

Organized by

Pnp logo51
บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Pnp logo51

บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด

Website

www.pnpsw.com

Call

02 234 4442-3

Facebook

facebook.com/pnpsolution/

Line

annphunip

E-mail

annphu@gmail.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center