SpeakPro : Presentation Skills รุ่นที่ 3

Poster placeholder
SpeakPro : Presentation Skills รุ่นที่ 3


‘SPEAKPRO’ PRESENTATION SKILLS

[ 2 DAY PROGRAM ]
‘SPEAKPRO’ พัฒนาทักษะการนำเสนอง่ายๆเกี่ยวกับคอร์ส SpeakPro

หลายคนอาจประหม่า เมื่อต้องพูดต่อหน้าสาธารณชน การนำเสนอไอเดียต่อหน้าคนส่วนมากกลายเป็นส่วนที่ยากที่สุดสำหรับการทำงาน...

คอร์สระยะเวลา 2 วันจะทำให้คุณก้าวผ่านความตื่นเต้น และเข้าสู่เส้นทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และเปี่ยมด้วยเทคนิคที่จะช่วยพัฒนาทักษะในการนำเสนอให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเรียนรู้ความความสำคัญและความแตกต่างระหว่างการใช้ภาษาพูดกับภาษากาย เช่น การสื่อสารทางสายตา ท่าทาง ระดับน้ำเสียง เป็นต้น ทั้งยังสามารถทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมกับการสื่อสาร ผ่านศิลปะแห่งการเลือกใช้ถ้อยคำ และโครงสร้างการนำเสนอพื้นฐานที่ใช่ในธุรกิจด้วย


เป้าหมายหลัก
- ก้าวสู่การเป็นผู้สื่อสารอย่างมั่นใจ
- พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
- พัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพในการนำเสนอ
- เข้าใจโครงสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมคอร์สทุกคนจะได้ปรับปรุงทักษะการนำเสนอ ด้วยการรับชมบันทึกภาพการนำเสนอของตนเอง เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด พร้อมรับซีดีบันทึกการนำเสนอกลับไปเมื่อจบคอร์ส


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ :

พนักงานบริษัท ผู้จัดการ นักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่มีความสนใจในการพูดในที่สาธารณะ


สิ่งที่ต้องเตรียม : ผู้เข้าร่วมไม่ต้องเตรียมสิ่งใด คอร์สนี้รวมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ไว้แล้ว

ราคา บัตรราคา 7,500 บาท (รวมอาหารเบรคเช้า-เย็น และอาหารกลางวัน)
        พิเศษ ! จองแบบ Early Bird เหลือเพียง  7,000  บาท

กำหนดการ
ขั้นตอนที่ 1 : วิเคราะห์ตนเอง - บันทึกภาพวิดีโอ
ขั้นตอนที่ 2 : การนำเสนอเพื่อการให้ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 : การเร่ิ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 4 : การใช้ภาษากายที่ทรงพลัง
ขั้นตอนที่ 5 : บทสรุปที่ตราตรึงใจ
ขั้นตอนที่ 6 : เพิ่มจินตภาพในถ้อยคำ
ขั้นตอนที่ 7 : เข้าถึงแก่นแห่งการจูงใจ
ขั้นตอนที่ 8 : - การสื่อสาร
        - ความมั่นใจ
                    - อารมณ์
        - ภาษาพูดและภาษากาย
ขั้นที่ตอนที่ 9 : - การนำเสนอเต็มรูปแบบ
          - การฝึกซ้อม
                      - การนำเสนอครั้งสุดท้าย เกี่ยวกับผู้บรรยาย 
พชร ยงจิระนนท์ (บิลลี่) นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลและผู้ฝึกสอนการนำเสนอจาก SpeakPro ที่มีประสบการณ์ด้านการขายเป็นเวลายาวนาน และยังเป็นผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ที่ผ่านการแนะแนวผู้บริหารระดับสูงในองค์กรขนาดใหญ่ อาทิ Tesco Lotus และ Krungthai Card (KTC) และยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมบริษัทหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการทางการเงินและเทคโนโลยี รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบริษัทต่างชาติ ในการสรรหาบุคลากร และฝึกอบรมในธุรกิจด้านการตลาดออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีความสามารถด้านการพูดต่อหน้าสาธารณชน การนำเสนอและการกล่าวสุนทรพจน์อย่างมืออาชีพ จึงได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านการพูดในหลายโอกาสอีกด้วย

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.eventpop.me/e/81/Presentation_Skills

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/events/1199290653429800/

Tickets

No Tickets Available

9a7fe8acad615f6ec818146eec48c64e2c338ce0
Organized by
HUBBA Coworking Space