Talk Show

Age of Survival

01 Mar 2020 at 12:00 - 16:00
Bangkok Art and Culture Centre, ห้องอเนกประสงค์ ชั้น1
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทางออกที่ 3 เดินตรงไปด้านซ้ายมือเป็นทางเชื่อมเข้าสู่หอศิลปฯ บนชั้น 3 ของหอศิลปฯ จากนั้นลงบันไดเลื่อนมาที่ชั้น1 ห้องอเนกประสงค์
Bangkok, Thailand
0 followers
D88d039ae6237611146ccb7e33eee42e99ab8ee7
Age of Survival
Age of Survival รู้ก่อนชนะก่อน 
                     ในปัจจุบันเป็นยุคที่ทุกคนต้องปรับตัวให้ทันกับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในยุค “Disruptive technology” เพื่อให้เป็นผู้มีความแข็งแกร่งที่สุดในโลกของธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทางด้านการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ การบริการ เเละในเเง่ของสื่อออนไลน์ต่างก็ประสบกับความเสี่ยงดังกล่าว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับการแข่งขันเสรี ไร้พรมแดนบนฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันประกอบกับเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำส่งผลไปถึงการเลิก จ้างงานในอนาคต ทำให้การที่เป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในธุรกิจยังไม่เพียงพอในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ยังต้องมีความรู้และ ความสามารถด้านอื่นด้วยเช่นกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการออกแบบเข้ามามีบทบาทในการทำธุกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่อง Design Thinking หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ต้องคำนึงถึงลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง ทำให้เข้าใจถึงแก่น ของปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยหากนำมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ควบคู่กันไปใน ทิศทางเดียวกันกับแผนการทำธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนทำให้เปรียบเสมือนอาวุธทางปัญญาที่ ครบมือให้กับองค์กร เพื่อนำไปสู่ธุรกิจที่แข็งแกร่งและการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ อีกทั้งยังทำให้ประสบความสำเร็จในทุกๆครั้งของการดำเนินงานในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา 
 โดยงานแบ่งออกเป็น 3 อุตสหากรรมได้แก่ 
    
     1. ด้านการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ พูดในเรื่อง “Building Business Empire in Disruptive World” 
 การแข่งขันในด้านการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันกับผู้ประกอบการท่าน อื่นๆและธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่อีกมากมาย อีกทั้งยังต้องเผชิญกับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงอยากสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้กระบวนการคิด เชิงออกแบบที่ช่วยเพิ่มมูลค่าในการทำธุรกิจและให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

    2. ด้านการบริการ พูดในเรื่อง “Service Beyond Other ; Ways to Design Irresistible Service”  
 หากถามว่าเป้าหมายสูงสุดของการบริการคืออะไร หลายคนอาจตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าการเอาใจใส่ลูกค้าให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้บริการจนอยากกลับมาใช้อีกครั้ง หากกำลังประสบปัญหาธุรกิจที่ทำคล้ายกันแล้วใช้วิธีคิดแบบเดียวกันหมด จะทำอย่างไรให้โดดเด่นและใครกันแน่ที่จะช่วยเราออกแบบบริการที่สร้างวรรค์และตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุด 

    3. ด้านสื่อ พูดในเรื่อง “Here's how design thinking saved the media”
 ธุรกิจสื่อคงหนีไม่พ้นการสร้างคอนเทนต์หรือการเล่าเรื่องราวที่ตอบโจทย์ผู้ฟังได้อย่างดี ซึ่งต้องรู้จักวิธีการเล่าเรื่องราวในแต่ละแฟลตฟอร์มต่างๆและต้องเสนอเรื่องราวที่ดึงดูดความสนใจให้ได้มากที่สุด โดยต้องคำนึงถึง พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างแรกแต่อาจจะไม่เพียงพอจึงต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งการออกแบบจะช่วยให้คอนเทนต์โดนเด่นและเพิ่มมูลค่ากับธุรกิจสื่อเพื่อความอยู่รอดได้อย่างไรบ้าง

Tickets

Admission
Free
4a9800f41effaa1e424cabb15169d26d12e1c459
Organized by
DBTM Thammasat