Education

HUBBA-TO Ceramic Workshops

77394f27790f0d924e5b51bcd188cdbdafc6921a
HUBBA-TO Ceramic Workshops

HUBBA-TO Ceramic Workshops

HUBBA-TO ชวนคนรักงานคราฟท์มาเพลิดเพลินกับเวิร์คช็อปเซรามิกกันแบบเต็มอิ่ม!
มาสร้างสรรค์ภาชนะใบใหม่ไม่ซ้ำใครด้วยสองมือ หรือครีเอทของขวัญที่มีชิ้นเดียวในโลกสำหรับคนพิเศษที่ให้คุณเลือกได้ทั้งแบบ HAND-THROWING ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน และ HAND-BUILDING ขึ้นรูปด้วยมือ

แล้วมา(ปลุก)ปั้นความสุขทำมือไปพร้อมกันนะ 😉

-------------

หมายเหตุ
HUBBA-TO ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณีTickets

No Tickets Available

24634d819831c7ce549a1f9ee75bd9fcd2c520bc
Organized by
HUBBA-TO