Business

Brand Inside Forum 2020: New Workforce

8daa14571a5948ec5ad3f9e1f6b71a1841ab7222
Brand Inside Forum 2020: New Workforce


ประกาศเลื่อนงาน Brand Inside Forum 2020: New Workforce

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อผู้ร่วมงาน ทีมงานได้เลื่อนการจัดงาน Brand Inside Forum 2020: New Workforce จากวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็น วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
สำหรับผู้ที่มีบัตรเข้าร่วมงานแล้ว สามารถเก็บบัตรของท่านไว้เพื่อร่วมสัมมนาในวันและเวลาที่ได้กำหนดขึ้นใหม่
ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินเต็มจำนวน ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม (10:00 น.) จนถึงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 (18:00 น.) ตามขั้นตอน ดังนี้

**สามารถขอ Refund เงินค่าบัตรเต็มจำนวนได้ในกรณีที่ซื้อบัตรเข้ามาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เท่านั้น

ขั้นตอนการขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวน (Full Refund)
1. เข้าไปที่เมนู “My Wallet” จากนั้นเข้าหมวด “คำสั่งซื้อ” เลือก “ดูบัตรทั้งหมด” แล้วกดปุ่ม “ส่งคำร้องขอคืนเงิน” (ตามตัวอย่างขั้นตอนที่นี่ http://bit.ly/2UvOy12)
2. หลังจากกดส่งคำร้องแล้ว สถานะในหมายเลขคำสั่งซื้อของลูกค้า จะขึ้นเป็น “ยื่นคำร้องขอคืนเงิน”
3. ทีมงานรวบรวมข้อมูลภายใน 1 สัปดาห์หลังปิดส่งคำร้อง จึงเริ่มดำเนินการคืนเงิน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขระยะเวลาคืนเงินด้านล่าง

*หมายเหตุ:
 - หากส่งคำร้องหลังจากเวลา 18:00 น. ของวันที่ 8 เมษายน 2563 ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 - กรณีพิเศษสำหรับผู้ที่ยกเลิกบัตร Early bird และต้องการซื้อบัตรเข้าร่วมงานอีกครั้งจะมีส่วนลดราคาบัตรจากราคาเต็ม 1,500 บาทเหลือ 1,000 บาท เทียบเท่ากับช่วง Early bird โดยโค้ดส่วนลดจะส่งให้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทางอีเมลที่ใช้ซื้อบัตร Early bird

เงื่อนไขระยะเวลาการคืนเงิน
ระยะเวลาหลังจากเริ่มดำเนินการคืนเงิน ขึ้นอยู่กับช่องทางที่ลูกค้าชำระเข้ามา ดังนี้
1. Credit Card - ทาง Eventpop ทำเรื่องคืนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการคืนเงินให้กับลูกค้า และทางธนาคารจะคืนวงเงินกลับไปยังบัตรที่ใช้ทำการสั่งซื้อ ภายใน 1-2 รอบบิล (ระยะการดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร) 
2. Debit Card - ทาง Eventpop ทำเรื่องคืนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการคืนเงินให้กับลูกค้า และทางธนาคารจะคืนเงินกลับเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิต ภายใน 45 วันทำการ (ระยะการดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร)
3. K-Plus/Bill - ทาง Eventpop จะส่งอีเมลผ่านระบบอัตโนมัติหาลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ากรอกบัญชีธนาคาร คุณจะได้รับเงินคืนไปยังบัญชีธนาคารที่คุณกรอกในแบบฟอร์ม ภายใน 15 วันทำการ หลังยืนยันได้รับเลขที่บัญชี (ระยะการดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร)

เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ Refund Protect (ในกรณีที่ลูกค้าเลือกซื้อ Refund Protect)
1. ลูกค้าสามารถขอคืนเงินค่าบริการ Refund Protect ได้ภายในระยะเวลา 14 วันหลังจากการซื้อบัตร
โดยเบื้องต้นให้ลูกค้าติดต่อ Customer Support และแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อพร้อมสาเหตุการขอเงินคืน ทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานกับบริษัท Refund Protect เพื่อดำเนินการคืนเงินลำดับต่อไป
2. ตามเงื่อนไขการให้บริการของ Refund Protect ในกรณีที่ลูกค้าทำการซื้อบัตร เกินระยะเวลา 14 วัน ลูกค้าจะไม่สามารถทำการขอคืนเงินค่าบริการ Refund Protect ได้ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Customer Support ในเวลาทำการ ผ่านทั้ง 4 ช่องทาง ดังนี้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 10:00 – 18:00 น.
Live Chat  : eventpop.me
E-mail     : pop@eventpop.me
Line@     : @eventpop

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10:00 - 18:00 น.
Call Center : 062-5932224
___________________________________________________

Brand Inside Forum 2020: New Workforce 
ทิศทางการทำงานในอนาคต ตอบโจทย์คนทุกเจเนอเรชั่น  

ตอนนี้ทุกองค์กรกำลังเผชิญหน้ากับ Transformation และ Disruption งานสัมนา New Workforce จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ ‘คนทำงาน’ ที่อยากพัฒนาทักษะเพื่อให้สามารถอยู่รอด และเติบโตได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง

นอกจากนี้หลายองค์กรเริ่มมีพนักงานเป็นเด็กรุ่นใหม่จำนวนมากขึ้น แล้วการทำงานท่ามกลางความแตกต่างทั้ง อายุ ความคิดและการใช้ชีวิต คน Gen X จะทำงานรวมกับคน Gen Y และคน Gen Z ได้อย่างไร


 Speaker มากประสบการณ์ ในสนามของการทำงานจริง 
ตัวจริงด้านการการพัฒนาทักษะคนทำงาน จะมาช่วยตอบปัญหาเหล่านี้


งานสัมมนาครั้งนี้ Brand Inside จะพาคุณไปไขความลับหาคำตอบว่า
  • องค์กรสมัยใหม่ควรเป็นแบบไหน
  • ผู้นำยุคใหม่ควรเป็นอย่างไร
  • พนักงานต้องพัฒนาทักษะอะไรเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
หัวข้อที่น่าสนใจมีตั้งแต่ 21st Century Leadership 7+3, Modernize Your Workforce, Skill for 21st Century Workforce, dtac Transformation Organisation, How to Deal with Cross-men Workforce

บอกเลยว่า คุ้มมาก และต้องมาดูด้วยตัวเอง ไม่มีการถ่ายทอดสด** หมายเหตุ:

1. เมื่อซื้อบัตรแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้

2. ราคาบัตรรวมอาหารว่าง 1 มื้อ

3. การขอใบกำกับภาษี

- กรุณาเลือกขอใบกำกับภาษีในระหว่างทำรายการสั่งซื้อ ผู้จัดงานจะจัดส่งใบกำกับภาษี ทางไปรษณีย์ หลังจากทำการซื้อบัตร 10 วัน

4. หากผู้ซื้อประสงค์จะหัก ณ ที่จ่าย 3% จากราคาบัตร  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

(ผู้ซื้อต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อน ผู้จัดจะโอนเงินคืนตามรอบวันที่ 10,25 ของเดือน)


ที่อยู่สำหรับออกใบหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท บล็อกนัน จำกัด

8 อาคารทีวัน ชั้น 27 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555029585


กรุณานำส่งใบหัก ณ ที่จ่าย, หน้า Bookbank, หนังสือรับรองบริษัท ได้ทาง email:accbn@wongnai.com

*** หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอใบกำกับภาษีและต้องการขอใบหัก ณ ที่จ่าย เพิ่มเติมหลังจบงาน สามารถทำได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: accbn@wongnai.com, Tel:097-2704749


*พิเศษสำหรับท่านใดต้องการออก Corporate Ticket ติดต่อได้ที่ sales@blognone.com

Tickets

Name on the ticket must match with ticket holder’s ID card or passport.
Regular
฿1,500.00
Group I
฿4,000.00
Package includes 3 tickets
Group II
฿6,000.00
Package includes 5 tickets

*Some fees may be applied

Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon K plus
1baf64b124eed42683adef12630a839c669d8337
Organized by
Brand Inside